1. Titulus 2. Editio ex saeculo XIX. 3. Photographiae paginarum 4. Paginae editionis criticae in praeparatione 5. Editio moderna (Madas Edit, 1985) 6. Collaboratores 7. Loci similes in codicibus Hungaricis 8. Fontes Latini 9. Studia
Prologus 4.XXIII 001 002 001 002 (vacua) 9 B:Bárczi Ildikó      
Prohemium libri 4.001 003 003 13 B:Ludányi BrigittaK:Bakonyi Dóra, Haader Lea   TH 000 (Prologus)  
EPISTOLÁK[Epistolae]  ----- ----- ----- -----  -----  ----- -----  ----- 
1. Epistola primae dominicae 4.002 003 004 005 006 007 008 003 004 005 006 007 008 16

B:Ludányi Brigitta K:Bakonyi Dóra, Haader Lea

 

PetrNat li. 1, c.1

LegAur 1

PH 001

PH 002

(Vargha Damján adatai)

TH 001.A

TH 002.E

TH 002.G (Horváth Cyrill adatai)

 

2. Adventban másod vasárnap [Dominica secunda Adventus Domini]

4.008 008 009 010 011 012 013 014 008 009 010 011 012 013 014 31

B:Bakonyi Dóra K:Haader Lea

 Teleki-k 238-270

TH 003

TH 004

(Horváth Cyrill adatai)

 

3. Adventban harmad vasárnap [Dominica tertia Adventus Domini]

4.018 014 015 016 017 018 019 014 015 016 017 018 019 -

B:Albrecht Zsófia

K:Bakonyi Dóra E:Oláh Gyöngyvér

 

TH 006 (Horváth Cyrill adata)

 

4. Kántor-szerda [Feria quarta ieiunii quattuor temporum]

4.028 020 021 022 023 024 020 021 022 023 024 46

B:Árva János K:Bakonyi Dóra

 

TH 007

TH 008

TH 009 (Horváth Cyrill adatai)

 

5. Kántor-péntek [Feria sexta ieiunii quattuor temporum]

4.034 024 025 026 027 028 029 024 025 026 027 028 029 58

B,E: Árva János K:Bakonyi Dóra


TH 011

TH 012 (Horváth Cyrill adatai)


6. Kántor-szombat [Sabbato ieiunii quattuor temporum]

4.042 029 030 031 032 033 029 030 031 032 033 73 részletek

B: Kristóf Ibolya, Szentgáti Ákos, Takács Dániel K:Bakonyi Dóra


TA 077 (Horváth Cyrill adata)


7. Adventban negyed vasárnap [Dominica quarta Adventus Domini]

4.050 034 035 036 037 038 034 035 036 037 038 78 részlet B:Bakonyi Dóra  

TH 013

TH 015 (Horváth Cyrill adatai)

 

8. Karácson estinek epistolája... [Epistola Nativitatis Domini nostri]

4.058 038 039 040 041 042 038 039 040 041 042 81 B,M:Eris Elvira Maria Debr K45-49

ST 08.2.2.02 (csak a pag. 41)

(Horváth Cyrill adata) PH 015 (DebrK forrása Horváth Cyrill és Király György szerint)

 

9. Karácson éjjeli mise [Missa in nocte Nativitatis Domini nostri]

4.064 042 043 044 045 046 047 042 043 044 045 046 047 - B:Kardos Barnabás  

PH 016.C

PH 017.I

PH 017.L-N (Horváth Cyrill adatai)

 

10. Karácson hajnal [Nativitas Domini nostri, mane]

4.072 047 048 049 050 051 052 047 048 049 050 051 052 93 B,K:Svindt Veronika, Albrecht Zsófia, T. Nagy Péter  

PH 018.E-H

PH 018.L-N (Horváth Cyrill adatai)

 

11. Karácson nagymise [Nativitas Domini nostri]

4.080 052 053 054 055 052 053 054 055 - B:Rajhona Flóra  

PH 022.A

PH 022.H-K (Horváth Cyrill adatai)

 

12. Karácson között való vasárnap [Dominica infra octavas Nativitatis Dominicae]

4.084 055 056 057 058 059 055 056 057 058 059 - B:Bakonyi Dóra, Fazekas Katalin, Fenyves Marcell  

TH 017

TH 018

TH 019 (Horváth Cyrill adatai)

 

13. Kiskarácson [Circumcisio Domini]

4.090 059 060 061 062 059 060 061 062 - B: Solti Beáta Kőrös Katalin, Draskóczy Eszter, Erdei Zsuzsanna  

PH 039.A-D

PH 039.H

PH 041.N-M (Horváth Cyrill adatai)

 

14. Ví­zkereszt [Epiphania Domini]

4.096 062 063 064 065 066 067 062 063 064 065 066 067 - B: Ludányi Brigitta

DebrK105-111, 327-343;

CornK112r-119v = CodHung6.628-641

PetrNat li.2, c. 47

LegAur 14

PH 041

OQ 020

OQ 021

(Vargha Damján adatai)

PH 042.A

PH 042.F

PH 043.E-G

PH 042.I

(Horváth Cyrill adatai)

Paratus 26 (Timár Kálmán adata)

 

15. Ví­zkereszt innepe között való vas. [Dominica infra octavam Epiphaniae]

4.104 067 068 069 070 067 068 069 070 - B,K: Árvay Emese, Rapavi Dóra, Radó Cecí­lia  

TH 021 (Horváth Cyrill adata)

 

16. Ví­zkereszt oktávájának evangyélioma [Dominica infra octavam Epiphaniae, iuxta evangelium]

4.108 070 071 072 070 071 072 - B,K:Erős Éva, Skrapits Melinda, Veres Anna; Kozma Hanna, Bakonyi Dóra, Ví­zer Dávid  

TH 023 (Horváth Cyrill adata)

 

17. Első menyegzős vasárnap [Dominica post octavas Epiphaniae I.]

4.112 073 074 075 076 073 074 075 076 - B:Dedinszky Zsófia, Kőrös Kata  

TH 024

TH 027 (Horváth Cyrill adatai)

 

18. Másod menyegzős vasárnap [Dominica post octavas Epiphaniae II.]

4.118 076 077 078 079 076 077 078 079 105 B:Dedinszky Zsófia, Kőrös Kata  

TH 029 (Horváth Cyrill adata)

 

19. Harmad menyegzős vasárnap [Dominica post octavas Epiphaniae III.]

4.122 079 080 081 082 083 079 080 081 082 083 115 B:Tóth Ágnes  

TH 032

TH 033 (Horváth Cyrill adatai)

 

20. Negyed menyegzős vasárnap [Dominica post octavas Epiphaniae IV.]

4.130 084 085 086 087 084 085 086 087 130 r. B,K:T. Nagy Péter, Horváth Hajnalka, Kolcza Zsófia  

TH 034

TH 035 (Horváth Cyrill adatai)

 

21. Kilencben hagyó vasárnap [Dominica Septuagesimae]

4.136 087 088 089 090 091 087 088 089 090 091 - B,K: Góber Eszter, Sáfrán Réka, Torma Péter  

TH 037

TH 038

TH 039 (Horváth Cyrill adatai)

 

22. Hétben hagyó vasárnap [Dominica Sexagesimae]

4.142 092 093 094 095 096 092 093 094 095 096 - B,K:Orbán Csaba, Galaczi Tibor, Lovas Borbála  

TH 041

TH 042

TH 043 (Horváth Cyrill adatai)

 

23. Fassang vasárnap [Dominica Quinquagesimae]

4.150 096 097 098 099 100 101 102 096 097 098 099 100 101 102 (vacua) 132 B,K:Bartók Zsófia, Szabó Panna, Hirkó Judit  

TH 044

TH 045

TH 047 (Horváth Cyrill adatai)

 
EVANGÉLIOMOK  ----- ----- ----- -----  -----  ----- Guillelmus Parisiensis: Postilla super epistolas et evangelia, Augsburg, 1499, Venezia, 1512 (Bibl. nat. Ant.4869), Venezia, 1521 (Bibl. nat. Ant.3173), Basel, 1515? (Bibl. nat. Ant.4971), cf. Madas Edit, Az Érdy-kódex perikóparendszere és Guillermus Parisiensis posztillás könyve = MKSz 100 (1984), 99-105.  

24. Advent első vasárnap [Dominica I. Adventus iuxta evangelium]

4.158 103 104 103 104 137

B:Ludányi Brigitta K:Haader Lea

 
 

25. Advent másod vasárnap [Dominica II. Adventus iuxta evangelium]

4.160 105 106 105 106 141

B:Ludányi Brigitta K:Haader Lea

     

26. Advent harmad vasárnap [Dominica III. Adventus iuxta evangelium]

4.163 106 107 108 106 107 108 142

B:Ludányi Brigitta K:Haader Lea

     

27. Advent negyed vasárnap [Dominica IV. Adventus iuxta evangelium]

4.165 108 109 110 108 109 110 144

B:Ludányi Brigitta K:Haader Lea

     

28. Karácson éjjel [Nocte Nativitatis Dominicae iuxta evangelium]

4.168 110 111 112 110 111 112 145 B,E:Nemes Balázs    

 Nemes Bal ázs: „Augustus chazaaron erthettíżí¸k wrunk Ihusth xpĹ«st” AZ AUGUSTUS-TEOLÓGIA NYOMAI A KARTHAUZI NÉVTELEN KARÁCSONY ÉJJELI PRÉDIKÁCIÓJÁBAN = Plaustrum I

29. Karácson hajnal [Die Nativitatis Domini nostri mane iuxta evangelium]

4.170 112 113 112 113 - B,E:Nemes Balázs      

30. Karácson nagymisén [Die Nativitatis Domini nostri iuxta evangelium]

4.172 113 114 115 116 113 114 115 116 146 B,E:Nemes Balázs      

31. Karácson között való vasárnap [Dominica infra octavam Nativitatis Dominicae]

4.176 116 117 118 116 117 118 -  B:Simon Gábor      

32. Kiskarácson napján [Circumcisio Domini, iuxta evangelium]

4.178 118 119 118 119 -  B:Máhr Borbála      

33. Ví­zkereszt napján [Epiphania Domini, iuxta evangelium]

4.180 119 120 121 122 119 120 121 122 147  B:???      

34. Ví­zkereszt oktávájában való vas. [Dominica infra octavam Epiphaniae, iuxta evangelium]

4.184 122 123 124 122 123 124 -  B:Bárdos Dávid      

35. Első menyegző vas. [Dominica post octavas Epiphaniae I.]

4.186 124 125 124 125 150  B:Dedinszky Zsófia      

36. Másod menyegző vas. [Dominica post octavas Epiphaniae II.]

4.188 125 126 127 125 126 127 -  B:Dedinszky Zsófia      

37. Negyed menyegző vas. [Dominica post octavas Epiphaniae IV.]

4.192 127 128 127 128 151  B:Dedinszky Zsófia      

38. í–töd menyegző vas. [Dominica post octavas Epiphaniae V. (?)]

4.192 128 129 128 129 -  B:Dedinszky Zsófia      

39. Kilencben hagyó vas. [Dominica Septuagesimae]

4.196 129 130 131 129 130 131 152 B:Ludányi Brigitta      

40. Hétben hagyó vasárnap [Dominica Sexagesimae]

4.198 131 132 133 134 131 132 133 134 154 B:Ludányi Brigitta      

41. Fassang vas. [Dominica Quinquagesimae]

4.202 134 135 134 135 - B:Ludányi Brigitta      

42. [Nagyböjt első vas.] [Dominica I. Quadragesimae]

4.204 135 136 137 135 136 137 - B,E:Szabó Anikó      

43. [Két evangéliomi perikopa] [???]

4.208 138 139 138 139 (vacua) 155 B,E:Szabó Anikó      
LEGENDÁK  ----- ----- ----- -----  -----  -----  -----  

44. Egyháznak szentsége napjáról [Dedicatio ecclesiae]

4.209 140 141 142 143 144 140 141 142 143 144 -

B:Kocsis Csaba K:Ádám Edina, Bata Sarolta, Széger Katalin

 

PetrNat li. 10, c. 121

(Vargha Damján adata)

PA 103.D-E

PA 103.H

(Horváth Cyrill adatai)

PA 104

PH 095 PH 096

 

45. Szent András [De sancto Andrea apostolo]

4.216 144 145 146 147 148 144 145 146 147 148 - B,M:Darvas Anikó Debr K 1-2*, 3-8

PH 002.B

PH 003.K

(Horváth Cyrill adatai)

PetrNat li. 1, c. 8

LegAur 2

VincBel li.8, c. 67-73

BonMombr t. 1, p. 104-107

PH 001, PH 004

FabrApocrNT li. 10, c. 1-42, p. 456-511 (Vargha Damján adatai)

 

46. Szűz Szent Borbála asszon [De sancta Barbara virgine]

4.222 148 149 150 151 152 153 154 148 149 150 151 152 153 154 - B:Halász István Debr K 8-13

PA 121.B

PA 122.B-C

PH 005.F-O

(Horváth Cyrill adatai)

PetrNat li. 1, c. 25

LegAur 199

VincBel li. 12, c. 65

BonMombr t. 1, p. 138-140 (Vargha Damján adatai)

 

47. Szent Miklós [De sancto Nicolao episcopo]

4.231 154 155 156 157 158 154 155 156 157 158 - B:Darvas Anikó Debr K 13-16*17

PH 007.I

PH 006.F

PH 006.I

(Horváth Cyrill adatai)

PetrNat li. 1, c. 33

LegAur 3

VincBel li. 13, c. 67-74

PH 008

DiscipSanct 04

AntChron pars 2, tit. 9, c. 3, par. 5 (Vargha Damján adatai)

 

48. Asszonyunk Szűz Máriának szeplőtelen foganatja [Immaculata conceptio Beatae Mariae Virginis]

4.237 158 159 160 161 162 163 164 165 158 159 160 161 162 163 164 165 159 r. B,M:Szabó Zsuzsa DebrK 21-26

DiscipSanct 05

DiscipExemp 55 (?)

(Vargha Damján adatai a DebrK-hoz)

ST 04.1.1 in fine

ST 04.2.3

ST 04.1.3 (Horváth Cyrill adatai)

 

49. Szent Tamás apostol [De sancto Thoma apostolo]

4.247 165 166 167 168 169 170 165 166 167 168 169 170 - B,E:Pintér Györgyi Debr K 32-44

PH 012

PetrNat li. 1, c. 79

LegAur 5

VincBel li. 8, c. 62-66

BonMombr t. 2, p. 606-614

FabrApocrNT (li. ?) p. 687-736

DiscipSanct 06

(Vargha Damján adatai) Soccus 007

Szmerka Dániel: ??? = Plaustrum V.

50. Szent Lucia asszon [De sancta Lucia]

4.255 170 171 170 171 165 B:Borbély Katalin, Hargitai Evelin

Debr K 26-30 Corn K 199r-204v =CodHung6.758-769

PH 010

PetrNat li. 1, c. 64

LegAur 4

VincBel li. 12, c. 2-3

BonMombr t. 2, p. 107-109 (Vargha Damján adatai)

 

51. Szent István protomártí­r [De sancto Stephano protomartyre]

4.258 172 173 174 175 172 173 174 175 171

B,E:Patocskai Katalin B: Bartók Zsófia

Debr K 61-67

PH 025

PH 026

PetrNat li. 2, c, 4

PetrNat li. 7, c. 15

LegAur 8

VincBel li. 6, c. 72 (Vargha Damján adatai)

 

52. Szent János evangelista [De sancto Iohanne evangelista]

4.263 175 176 177 178 175 176 177 178 -

B,E:Prontvai Vera K:Ludányi Brigitta, Haader Lea

Debr K 67-75

PH 027.D

PH 027.G-I

(Horváth Cyrill adatai)

PetrNat li. 2, c. 7

PetrNat li. 4, c. 134

LegAur 9

VincBel li. 9, c. 14

BonMombr t. 2, p. 55-61

Fabr ApocrNT c. I-XXII, p. 531-590

DiscipSanct 08 (Vargha Damján adatai)

 

53. Aprószentek innepe [De sanctis Innocentibus]

4.266 178 179 180 178 179 180 -

B:Pogány Dalma K:Ludányi Brigitta, Haader Lea (?)

Debr K 75-79

PH 031

(Horváth Cyrill adata)

PH 033

PetrNat li. 2, c. 10

PetrNat li. 2, c. 51

LegAur 10

DiscipSanct 09 (Vargha Damján adatai)

 

54. Cantuariai Szent Tamás mártí­r [De sancto Thoma martyre]

4.272 180 181 182 183 184 180 181 182 183 184 173 B: Hibsch Sándor Debr K 79-85

PH 035

PetrNat li. 2, c. 13

LegAur 11

VincBel li. 29, c. 18-20

BonMombr t. 2, p. 614-615

AntChron pars 2, tit. 17, c. 3 per totum (Vargha Damján adatai)

 

55. Szt.Szilveszter pápa [De sancto Silvestro papa]

4.276 184 185 186 187 188 189 190 184 185 186 187 188 189 190 182 r. B,E:Hegyi Gábor Debr K 88-94

PH 036

PetrNat li. 2, c. 22

PetrNat li. 2, c. 26 (De s. Constantino imperatore)

PetrNat li. 7, c. 73 (De s. Helena regina)

LegAur 12

VincBel li. 13, c. 46-50

BonMombr t. 2, p. 508-515

DiscipSanct 21

AntChron pars 2, tit. 9, c. 1, par. 1-2

RufinusHistE li. 7, c. 73 (Helena) (Vargha Damján adatai)

 

56. Remete Szent Pálnak élete [De sancto Paulo eremita]

4.286 190 191 192 193 190 191 192 193 - B,M:Horváth Győző

Debr K 113-116 Peer K 36-115

PetrNat li. 2, c. 60

LegAur 15

VincBel li. 11, c. 30-33

BonMombr t. 2, p. 336-340

ActSUng c. 1-12, p. 25-33

PL 22, 17-28

AntChron pars 2, tit. 15, c. 3 in principio

BrevOrdSPauli 265a2-269a2 (Vargha Damján adatai)

 

57. Szent Fábián [és] Sebestyén [De sanctis Fabiano et Sebastiano martyribus]

4.290 193 194 195 196 197 193 194 195 196 197 - B:Markolt Samu, Seidl Eszter Debr K 124-139

PH 091 (?)

PH 047

PetrNat li. 2, c. 105-106

PetrNat li. 6, c. 55 (Zoe)

PetrNat li. 6, c. 63 (Nicostratus)

LegAur 22- 23

BonMombr t. 2, p. 459-476

BrevOrdSPauli 275a2-276a1 (Vargha Damján adatai)

 

58. Szűz Szent Ágnes asszon [De sancta Agnete virgine]

4.298 197 198 199 200 201 202 197 198 199 200 201 202 -

B,M:Ludányi Brigitta K:Haader Lea

Debr K 139-147

Corn K 205r-210v =CodHung6.768-777 (75-9?)

PH 048

PetrNat li. 2, c. 107

LegAur 24

VincBel li. 17, c. 29-30

BonMombr t. 1, p. 40-44

PL 17, 725-726 (Vargha Damján adatai)

 

59. Szent Vince mártí­r [De sancto Vincentio martyre]

4.306 203 204 205 203 204 205 - B,E:Imrényi András  

PH 049

PetrNat li. 2, c. 111

LegAur 25

VincBel li. 12, c. 122-125

BonMombr t. 2, 625-630 (Vargha Damján adatai)

 

60. Szent Pál Apostol megfordulatja [Conversio Pauli apostoli]

4.310 205 206 207 208 205 206 207 208 -

B,E:Danka Adrienn K:Ludányi Brigitta, Haader Lea

Debr K 150-155

PH 050

PetrNat li. 3, c. 20

LegAur 28

VincBel li. 6, c. 75

HeroltSermS 10

FabrApocrNT 541-456 (?) (Vargha Damján adatai)

 

61. Asszonyunk Mária tisztulatja [De purificatione Beatae Mariae Virginis]

4.314 208 209 210 211 212 208 209 210 211 212 - B: Zentai Vivien, Szmerka Dániel, Erdős Mónika  Debr K 170-175

PetrNat li. 3, c. 72

LegAur 38

DiscipSanct 11 (Vargha Damján adatai)

 

62. Szent Balázs mártí­r [De sancto Blasio martyre]

4.318 212 213 214 215 212 213 214 215 -

B:Bóka Gábor K:Bakonyi Dóra, Haader Lea

Debr K 175-178

PetrNat li. 3, c. 76

BonMombr t. 1, p. 150-153 (Vargha Damján adatai)

 

63. Szent Ágota asszon [De sancta Agatha]

4.322 215 216 217 218 215 216 217 218 -

B:Huszár Andrea K:Bakonyi Dóra

Debr K 178-181 Corn K 130v-136r (260-271) = CodHung6.660-671

PetrNat li. 3, c. 84

LegAur 39

VincBel li. 10, c. 74-76

BonMombr t. 1, p. 37-40 (Vargha Damján adatai)

 

64. Szűz Szent Dorottya Asszonnak élete [De sancta Dorothea virgine]

4.328 219 220 221 222 219 220 221 222 -

B,M:Kunos Petra, Bakonyi Dóra K:Haader Lea

Debr K 181-187 Corn K 120r-130v (239-60) =CodHung6.640-661

PH 054.B

PetrNat li. 3, c. 101

LegAur 107

VincBel li. 12, c. 46

BonMombr t. 1, p. 443 (Vargha Damján adatai)

 

65. Szent Bálint mártí­rnak élete [Vita sancti Valentini martyris]

4.332 223 223 -

B,E:Zsigmond Nóra K:Ádám Edina, Bata Sarolta, Széger Katalin

 

PetrNat li. 3, c. 123

LegAur 42

BonMombr t. 2, p. 623-625 (Vargha Damján adatai)

 

66. Szűz Szent Juliána Asszon [De sancta Iuliana (?)]

4.334 224 225 224 225 - B:Dull Szabolcs

Debr K 192-194 Corn K 136v-139r (272-7) = CodHung6.670-674

PetrNat li. 3, c. 130 (Madas, DebrK: 131 (?))

LegAur 43

VincBel li. 12, c. 34-36

BonMombr t. 2, p. 77-80 (Vargha Damján adatai)

 

67. Szent Péter Apostol székben való felmagasztalása [De cathedra sancti Petri apostoli]

4.336 226 227 228 229 230 226 227 228 229 230 - B:Darvas Anikó, Bárdos Dávid Debr K 194-198

PH 055

PetrNat li. 3, c. 140

LegAur 46

VincBel li. 1, c. 280-283 (Vargha Damján adatai)

 

68. Szent Mátyás apostol választása [De electione sancti Mathiae apostoli]

4.342 230 231 232 233 230 231 232 233 - B,E:Heltai Erzsébet Debr K 198-203

PH 056

PH 058

PH 059

PetrNat li. 3, c. 149

LegAur 65

BonMombr t. 2, p. 268-273

DiscipSanct 12 (Vargha Damján adatai)

 

69. Szent Gerger pápa [De sancto Gregorio papa]

4.346 233 234 235 236 237 238 239 233 234 235 236 237 238 239 - B:Takács Dániel Debr K 208-217

PH 060

PA 113 (Madas, DebrK)

PetrNat li. 3, c. 192

LegAur 46

VincBel li. 22, c. 9

BonMombr t. 1, p. 588-596 (Vargha Damján adatai)

 

70. Szent Benedek apát [De sancto Benedicto abbate]

4.354 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 194 B:Gór Boglárka, Móser Ádám

Debr K 220-225, 188-190, Példák 3-6.

PH 061

PetrNat li. 3, c. 110 (Scholastica)

PetrNat. li. 3, c. 214

LegAur 193, 48

VincBel li. 22, c. 72

BonMombr t. 1, p. 156-175 (Scholastica)

BonMombr t. 2, 551-552

PL 66, 33-34

PL 66, 125-264

AntChron pars 2, tit. 15, c. 13 in principio, par. 1-7

OQ.E 051

GregDial li. 2, c. 1-38

BrevOrdSPauli 596-597 (Vargha Damján adatai)

 

71. Asszonyunk Szűz Máriának foganatja [De annunciatione Virginis Mariae]

4.366 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 216 B,E: Mázi Katalin  

ST 01.5.1.03 (Horváth Cyrill adata)

Mázi Katalin: A lestyán és a rózsafíĽzér (2004)


Hirkó Judit: „Es na/g”/ zeep lesten ffa leen ew benne” – A lestyánfa motí­vum problematikája az Érdy-kódexben = Plaustrum IV.

72. Szent Ambrus doktor [De sancto Ambrosio doctore]

4.378 258 259 260 261 262 258 259 260 261 262 - B,E:Agárdi Krisztina Debr K 17-21

PetrNat li.1, c. 36

LegAur 55

VincBel li. 18, c. 36

VincBel li. 14, c. 97

VinBel li. 17, c. 40

BonMombr t. 1, p. 53-63

PL 14, 29-50

AntChron pars 2, tit. 10, c. 7, par. 1-3 (Vargha Damján adatai)

 

73. Szent György mártí­r [De sancto Georgio martyre]

4.384 262 263 264 265 266 267 268 262 263 264 265 266 267 268 241 B:Markolt Samu, E:S. Sárdi Margit  

PH 072

PetrNat li. 4, c. 81

LegAur 56

VincBel li. 12, c. 128-129

ActSS II, 233-252

DiscipSanct 15 (Vargha Damján adatai)

S. Sárdi Margit: “Régi gyöngyök új foglalatban” = Pillanatkép a hazai irodalomtudományról, szerk. Kenyeres Zoltán, Gintli Tibor, Budapest, 2002, 28-41.

74. Szent Márk evangelista [De sancto Marco evangelista]

4.392 269 270 271 269 270 271 - B,M:Bakonyi Dóra  

PH 075

PetrNat li. 4, c. 86

PetrNat li. 3, c. 61

LegAur 57

VincBel li. 8, c. 57-58

BonMombr t. 2, p. 173-175 (Vargha Damján adatai)

 

75. Sz[i]enai Szűz Szent Katherina [De sancta Catherina de Senis]

4.396 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 254 B:Kunos Petra, Matyikó Alinka, Bokor Julianna ÉrsK 382-430 =Nytár10.084-131

Caracciolus 70

AntChron pars 3, tit. 23, c. 14 Raymundus Capuanus: Dialogi, Brescia, 1496 = KatonaL1906,21-25

Szép Eszter: íšjabb ferences sermo-gyűjtemény a Karthauzi Névtelen könyvespolcán = Plaustrum IV.
76. Desanctis Philippo et Iacobo apostolis 4.414 284 285 286 287 288 284 285 286 287 288 -

B,E:Jász Veronika

B: Kőrös Kata K: Kőrös Kata, Bakonyi Dóra

 

PH 077

PetrNat li. 4, c. 107-108

LegAur 62

LegAur 63

VincBel li. 8, c. 4, c. 88

BonMombr t. 2, p. 36-37, 395

FabrApocrNT li. 6, c. 1-6, p. 591-608

FabrApocrNT li. 10, c. 2-4, p. 738-742

DiscipSanct 20

ActSUng V, 258, 260-262 (Vargha Damján adatai)

 

77. Kristus Szent Keresztfájának megleléséről [De inventione sanctae crucis Christi]

4.419 288 289 290 291 292 293 294 288 289 290 291 292 293 294 - B,E:Lovas Borbála K:Lovas Borbála Debr147-150, Tel224-231, Érs112-113.

PH 081

OQ.E 047

OQ 042

OQ 043

OS 042

OS 043

PetrNat li. 3, c. 2

PetrNat li. 4, c. 117

PetrNat li. 5, c. 26

LegAur 44

VincBel li. 13, c. 94-95

BonMombr t. 1, p. 376-379

DiscipSanct 21

RufinusHistE li. 10, c. 8, p. 111

AntChron pars 2, tit. 9, c. 1, par. 4

Evangelium Nicodemi: FabrApocrNT (?) (Vargha Damján adatai)

Lovas Borbála: Ádám a kereszt alatt = Plaustrum II.

78. [Szent Orbán pápa] [De sancto Urbano papa]

4.426 294 294 - B,E: Kertész Ilona     Kertész Ilona: Szent Orbán pápa legendájának két változata az Érdy-kódexben és kapcsolatuk a Legenda aurea szövegével = Plaustrum II.
79. Vita beati Stanislai episcopi Craccoviensis 4.427 295 296 297 298 299 300 295 296 297 298 299 300 - B,E: Tóth Miklós István, Somhegyi Benjámin, Somogyi Katalin     Tóth Miklós István: Szent Szaniszló magyarországi tisztelete és az Érdy-kódex Szent Szaniszló-legendája = Plaustrum I.

80. Szent Zsófia Asszon [De sancta Sophia]

4.437 300 301 302 303 304 305 306 300 301 302 303 304 305 306 - B:Pogány Dalma Nád607-658, Könyvecse30.

PetrNat li. 7, c. 7

LegAur 48

VincBel li. 9, c. 84-85

BonMombr t. 2, p. 374-384 (Vargha Damján adatai)

 

81. Remete Szűz Szent Antal ősíĽnknek kihozása [De inventione corporis sancti Antonii eremitae]

4.447 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 285 B,L:Balogh Kata Debr K 116-121

PetrNat li. 5, c. 110

CodNamurensisMS 159, ed. AnalBoll II, 341-354 (Vargha Damján adatai)

 

82. Paduai Szt. Antal konfesszor [De sancto Antonio Paduano confessore]

4.464 319 320 321 322 323 324 319 320 321 322 323 324 - B:Safi Zsófia Naszrin, B,K:Szolcsányi Ákos, Seidl Eszter, Várallyay Katalin  

PA 009

PetrNat li. 5, c. 111

(Vargha Damján adatai) Caracciolus 69

 

83. Szent Urbán pispek és pápa [De sancto Urbano papa]

4.474 324 325 326 327 328 329 330 331 324 325 326 327 328 329 330 331 315 B,E: Kertész Ilona  

PetrNat li. 5, c. 39

LegAur 72

VincBel li. 10, c. 55

BonMombr t. 2, p. 644-645 (Vargha Damján adatai)

Kertész Ilona: Szent Orbán pápa legendájának két változata az Érdy-kódexben és kapcsolatuk a Legenda aurea szövegével = Plaustrum II.

84. Szent Petronilla Asszon [De sancta Petronella]

4.485 331 332 331 332 - B: Dull Szabolcs, Albrecht Zsófia  

PetrNat li. 5, c. 69

LegAur 73

VincBel li. 8, c. 38

BonMombr t. 2, p. 366-367

DiscipExemp de I. ex. 26 (Vargha Damján adatai)

 

85. Szent Borbás Apostol [De sancto Barnaba apostolo]

5.001 332 333 334 335 336 332 333 334 335 336 - B,K:Kozma Hanna, Svindt Veronika, Szmerka Gergely  

PetrNat li. 5, c. 105

LegAur 76

VincBel li. 8, c. 89 (li. 20, c. 103)

BonMombr t. 1, p. 130-135

AntChron pars 2, tit. 14, c. 4, par. 5 (Vargha Damján adatai)

 

86. Szent Vid mártí­r [De sancto Vito martyre]

5.005 336 337 338 336 337 338 -  B,K:Kevei Andrea, Császár Mónika, Keller Mirella  

PetrNat li. 5, c. 118

LegAur 77

VincBel li. 12, c. 68-69

BonMombr t. 2, p. 637-638

DiscipSanct 22 (Vargha Damján adatai)

 

87. Szűz zent Marina Asszon [De sancta Marina virgine]

5.008 338 339 340 341 338 339 340 341 - B,E:Csatári József Érs.430-432.

PetrNat li. 6, c. 108

LegAur 79

VincBel li. 15, c. 74-75

PL 73, 393-394, c. 1-6, p. 691-694 (?)

OQ.E 064

AntChron pars 2, tit. 15, c. 10, par. 10 (Vargha Damján adatai)

 

88. Szent János Baptistának szíĽletése [De nativitate Iohannis Baptistae]

5.011 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 - B:Gombár Zsófia  

PetrNat li. 6, c. 3 PetrNat li. 8, c. 115

 

89. Szent János és Pál mártí­rok [De sanctis Iohanne et Paulo martyribus]

5.028 355 356 357 358 359 355 356 357 358 359 - B:Albrecht Zsófia  

PetrNat li. 6, c. 9

LegAur 82

VincBel li. 14, c. 33-34

BonMombr t. 1, p. 569-572

DiscipSanct 02 (Vargha Damján adatai)

 

90. Szent Leó pápa [De sancto Leone papa]

5.034 359 360 361 359 360 361 - B,E:Stift Viktória  

PetrNat li. 4, c. 76

LegAur 83

(VincBel li. 21, c. 35)

BonMombr t. 2, p. 102

AntChron pars 2, tit. 11, c. 1, par. 4

AntChron pars 2, tit. 11, c. 8, par. 5 (Vargha Damján adatai)

 

91. Szent Péter és Pál Apostolok [De sanctis Petro et Paulo apostolis]

5.036 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 -

B:Bóka Gábor, Dull Szabolcs K:Ádám Edina, Bata Sarolta, Széger Katalin

 

PetrNat li. 6, c. 22

LegAur 84

BonMombr t. 2, p. 357-366

PA 018

PA 019

PA 020

PA 021

PL 17, serm. 53-54 (?)

FabrApocrNT p. 402-441 (Vargha Damján adatai)

Ádám Edina, Bata Sarolta: A Karthauzi Névtelen munkamódszere a Péterpál-napi beszéd és forrásainak összehasonlí­tása alapján = Plaustrum III.

92. Szent Pál Apostol [De sancto Paulo apostolo]

5.050 371 372 373 374 375 376 377 378 379 371 372 373 374 375 376 377 378 379 329 r. B:???  

PetrNat li. 6, c. 23

LegAur 85

PH 048

PH 050.H-K

PA 021

PA 021.I

FabrApocrNT p. 441-456 (Vargha Damján és Horváth Cyrill adatai)

 

93. Asszonyunk Szí­z Szent Máriának látogatása [Visitatio Beatae Mariae Virginis]

5.060 379 380 381 382 383 384 385 386 387 379 380 381 382 383 384 385 386 387 - B:Kozák Anna  

PetrNat li. 6, c. 3

LegAur 179

ST 02.2 in principio

ST 02.1 in fine

ST 02.2.3 (Vargha Damján és Horváth Cyrill adatai)

 

94. Szent László királ [De sancto Ladislao rege]

5.071 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 340 B,E: Ajzner Alida, B:Parragi Zoltán, Gregory James Zeigler, (?)  

PA 014.A-B

PA 014.D

PA 015.F-G

PA 016

PA 014.E

PA 017.D-E

PA 014.H

PA 014.G

PA 015.I-K

PA 017.F

PA 014.H (Horváth Cyrill adatai)

V.ö.: Sermones de sancto Ladislao rege Hungariae – Középkori prédikációk Szent László királyról (kétnyelvű kiadás), ed. Madas Edit, Debrecen, 2004.

95. (Antiochiai) Szí­z Szent Margita asszon [De sancta Margaretha de Antiochia (?)]

5.095 404 405 406 407 408 409 404 405 406 407 408 409 - B:Darvas Anikó Corn325-333, Kaz28-35, Láz49-70.

PetrNat li. 6, c. 120

LegAur 88

VincBel li. 13, c. 27-28

BonMombr t. 2, p. 190-196

PA 025

ActSUng II, 1-18, p. 24-35 (?)

DiscipSanct 26 (Vargha Damján adatai)

 

96. Szí­z Szent Elek konfessor [De sancto Alexio confessore]

5.101 409 410 411 412 409 410 411 412 365 B:Kőrös Kata K:Bakonyi Dóra Nád575-601, LobkK221-243, Kaz70-82, TihK19-29, PeerK1-35.

PetrNat li. 6, c. 107

LegAur 89

VincBel li. 18, c. 43-46

BonMombr t. 1, p. 49-51

OQ.E 60

AntChron pars 2, tit. 14 (Vargha Damján adatai)

Kőrös Kata: Szent Elek legendájának fordí­tásai kódexirodalmunkban = Plaustrum IV.

97. Szí­z Szent Praxedis asszon [De sancta Praxede virgine]

5.106 413 414 413 414 - B,E:Kurdi Szabolcs Corn334-337.

PetrNat li. 6, c. 121

LegAur 91

VincBel li. 10, c. 12

BonMombr t. 2, p. 353-354 (Vargha Damján adatai)

Kurdi Szabolcs: Szűz Szent Praxedis asszony életéről – az internetes források fényében = Plaustrum I.

98. Szent Mária Magdolna [De sancta Maria Magdalena]

5.108 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 - B:Harsányi Zita, Balogh Veronika (416-417) Érs432-444.

PetrNat li. 6, c. 124

LegAur 90

VincBel li. 8, c. (93-)102-109

BonMombr t. 2, p. 181-188

PA 028

PA 029

PA 030

PA 031

DiscipSanct 27 (Vargha Damján adatai)

 

99. Szí­z Szent Kristina Asszon [De sancta Christina virgine]

5.129 428 429 428 429 - B,M:Kolesza Krisztina, Bakonyi Dóra KrisztLeg1-46.

PetrNat li. 6, c. 130

LegAur 93

VincBel li. 12, c. 84-87

BonMombr t. 1, p. 360-363

+ ItK1970.222-228 (?) (Vargha Damján adatai)

Horváth Cyrill székfoglalója = Budapesti VIII. ker. közs. főreáliskola Értesí­tőjében, 1915-1916, 5-24, orvietói vált. szöv. és Irod. T. K. XXXIII. évf. 1-21.

100. Szent Jakab Apostol [De sancto Iacobo apostolo]

5.132 430 431 432 433 434 430 431 432 433 434 - B,E:Solti Beáta  

PetrNat li. 6, c. 133

LegAur 94

BonMombr t. 2, p. 37-40

PA 032

FabrApocrNT li. 4, c. 1-9, p. 516-531

DiscipSanct 28

AntChron pars 2, tit. 14, c. 4, par. 4 (Vargha Damján adatai)

 

101. Szent Kristóf mártí­r [De sancto Christophoro martyre]

5.141 435 436 437 435 436 437 374 B,M:Szeli Jolán  

PetrNat li. 6, c. 135

LegAur 95

VincBel li. 13, c. 26

BonMombr t. 1, p. 364-367

AnalBoll 1882, 122-148 (Vargha Damján adatai)

 

102. Szent Anna Asszon [De sancta Anna]

5.144 437 438 439 440 441 437 438 439 440 441 - B,M:Ludányi Brigitta  Teleki 1-149, Kaz 39-58

PetrNat li. 6, c. 139

Legenda sanctae Annae, Leipzig, 1498, c. 1-17 etc. (Vargha Damján adatai)

Veres Anna: Szent Anna alakja a Jakab-féle ősevangéliumban és három kódexíĽnkben = Plaustrum III.

103. Szí­z Szent Márta asszon [De sancta Martha virgine]

5.151 441 442 443 441 442 443 - B,E:Presér Ágnes  

PetrNat li. 6, c. 151-152

LegAur 100

VincBel li. 8, c. 92-94

BonMombr t. 2, p. 236-239

PA 039 (Vargha Damján adatai)

 

104. Szent Péter apostol vasa szakadása [De sancto Petro ad vincula]

5.154 443 444 445 446 443 444 445 446 - B,M,E: Hegyi Gábor  

PetrNat li. 7, c. 3

LegAur 105

BonMombr t. 2, p. 408-410

PA 041

DiscipSanct 029

DiscipMirac ex. 058 (Vargha Damján adatai)

 

105. Szent István protomártí­r testének meglelése [Inventio corporis sancti Stephani protomartyris]

5.158 446 447 448 446 447 448 - B,E:Németh Katalin Debr.61-67.

PetrNat li. 7, c. 15

PetrNat li. 4, c. 139

LegAur 107

VincBel li. 19, c. 7(-10)

BonMombr t. 2, p. 493-495

PH 023

AntChron pars 2, tit. 10, c. 10, par. 3 (Vargha Damján adatai)

 

106. Szí­z Szent Damonkos Patriarka... [De sancto Dominico patriarcha]

5.162 448 449 450 451 452 448 449 450 451 452 - B: Zentai Vivien BodK 4, Lobk 272-3, TelK 325-8,TihK 150, DomK 176-9

PetrNat li. 7, c. 22

LegAur 108

DiscipSanct 30 Speculum humanae salvationis c. 37 (Vargha Damján és Reményi Andrea adatai)

Wilson, Adrian, and Joyce Lancaster Wilson. A Medieval Mirror. Berkeley: University of California Press, c1984.


Szabó Zsuzsa: A sokarcú exemplum = Plaustrum I.

107. Havi Bódogasszon [De Beata Virgine Maria de nive]

5.169 452 453 454 455 456 452 453 454 455 456 - B,E:Viola Mónika  

PetrNat li. 7, c. 21

LegAur 112

PA 047

ST 11.2

ST 11.2.06

ST 11.2.08

ST 12.3.06.05 (Vargha Damján adatai)

 

108. íšr szineváltozatja [Transfiguratio Domini]

5.175 456 457 458 459 460 461 462 456 457 458 459 460 461 462 - B,E: Nagy Anna  

PetrNat li. 7, c. 29

PA 042

PA 043

PA 044

PA 045 (Vargha Damján adatai)

 

109. Szí­z Szent Lőrinc mártí­r [De sancto Laurentio martyre]

5.185 462 463 464 465 466 467 468 469 462 463 464 465 466 467 468 469 - B,E: BíĽkki Linda  

PetrNat li. 7, c. 43

LegAur 112

VincBel li 11, c. 38

BonMombr t. 2, p. 92-95

PA 046

PA 047

PA 048

PA 049 (Vargha Damján adatai)

 

110. Szí­z Szent Klára Asszon [De sancta Clara virgine]

5.195 469 470 471 472 473 469 470 471 472 473 - B:Huták Judit  

PetrNat li. 7, c. 52

LegAur (Graesse) 236

BonMombr t. 1, p. 292-297

PA 050 (Vargha Damján adatai)

 

111. Asszonyunk Szí­z Mária kimúlása és mennybemenetele [Assumptio Beatae Mariae Virginis]

5.202 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 -

B,E:Simon Rebeka B:Tóth Veronika

HorvK 105-209, Kaz1-24, TihK 337-397, TelK 174-190

PetrNat li. 7, c. 65

LegAur 114

ST 10.1-5 etc. (Vargha Damján adatai)

Tischendorf, C. von, Apocalypses Apokryphae, Leipzig, 1866 (reprint: Hildesheim, 1966), V-VII.

112. Boldogságos Szent István királ [De sancto Stephano rege]

5.236 494 495 496 497 498 499 500 494 495 496 497 498 499 500 381 B,E:Bárth M. János  

PA 052

PA 053

PA 054 (Horváth Cyrill adatai)

 

113. Szent Bernald doktor [De sancto Bernardo doctore]

5.247 500 501 502 503 504 500 501 502 503 504 - B: Tóth Kinga  

PetrNat li. 7, c. 84

LegAur 115

BonMombr t. 1, p. 175-250

TP 028

AntChron pars 2, tit. 17, c. 5 in principio, par. 1-3, 9 (Vargha Damján adatai)

 

114. Szent Bertalam Apostol [De sancto Bartholomaeo apostolo]

5.255 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 402 r. B,E: Kaszab Klaudia  

PetrNat li. 7, c. 103

LegAur 118

VincBel li. 8, c. 83-87, li. 24, c. 11

BonMombr t. 1, p. 140-144

PA 055

FabrApocrNT li. 8, p. 669-687

(Vargha Damján adatai)

Ad ‘Exemplum mirabile’ (508a-519b):

Tubach: 780 Katona (1909), AkÉrt 20, 456-462 (manuscriptum 13. saeculi ex Poznan, Bibliotheca Raczinski)

 

115. Szent Ágoston doktor [De sancto Augustino doctore]

5.275 515 516 517 518 519 520 515 516 517 518 519 520 425 B: Tóth Ágnes  

PetrNat li. 7, c. 128

LegAur 119

PA 057a

AntChron pars 2, tit. 10, c. 8 in principio, par 1-3 (Vargha Damján adatai)

 

116. Szent János nyaka vágása [Decollatio sancti Iohannis Baptistae]

5.284 521 522 523 524 525 526 521 522 523 524 525 526 - B:Nagy Anna Alma  

PetrNat li. 7, c. 132

VincBel li. 6, c. 18-22

PA 058

(PA 010) (Vargha Damján adatai)

 

117. Szent Egyed Konfesszor [De sancto Aegidio confessore]

5.294 527 528 527 528 - B,E:Feldmayer Benjámin  

PetrNat li. 8, c. 18

LegAur 125

VincBel li. 23, c. 139-140

AntChron pars 2, tit. 13, c. 6, par. 33 (Vargha Damján adatai)

 

118. Asszonyunk Szí­z Máriának Szent SzíĽletése [Nativitas Beatae Mariae Virginis]

5.298 528 529 530 531 532 533 528 529 530 531 532 533 - B,E:Szűcs Gabriella  

PetrNat li. 8, c. 51

ST 05.1.2.01

ST 05.3.1

ST 05.2 (Vargha Damján adatai)

 

119. Dicsőségös Szent Keresztnek felmagasztalása [De exaltatione sanctae crucis]

5.307 534 535 536 537 538 534 535 536 537 538 - B, K:Lovas Borbála, Erdei Zsuzsanna, Kőrös Katalin  

PetrNat li. 8, c. 76

BonMombr t. 1, p. 379-381

PA 060

PA 062

(+ vide 77. titulus) (Vargha Damján adatai)

 

120. Szent Máté evangelista [De sancto Matthaeo evangelista]

5.316 539 540 541 542 543 539 540 541 542 543 - B:Szűcs Petra, M:Bakonyi Dóra  

PetrNat li. 8, c. 100-101

LegAur 135

VincBel li. 8, c. 84-87

BonMombr t. 2, p. 257-263

PA 064

PA 065

FabrApocrNT li. 7, p. 636-638 (Vargha Damján adatai)

 

121. Szent Gelérd Pispek [De sancto Gerhardo episcopo]

5.324 543 544 545 543 544 545 442 B,M:Jolsvai Ágnes  

PetrNat li. 3, c. 145

PA 065a

ActSUng c. 2, p. 238-247 (Vargha Damján adatai)

 

122. Szent Kozma [és] Damján [De sanctis Cosma et Damiano]

5.328 545 546 545 546 - B,E:Tóth Kinga  

PetrNat li. 8, c. 123

LegAur 138

VincBel li. 12, c. 42-43

BonMombr t. 1, p. 374-376

AnalBoll I, 586-596 (Vargha Damján adatai)

Tóth Kinga: Szent Kozma és Damján legendájának forrástörténetéhez = Plaustrum I.

123. Szent Móric mártí­r és ő társai [De sancto Mauritio et de sanctis sociis eius]

5.330 547 548 549 547 548 549 - B,E:Szenes Nóra  

PetrNat li. 8, c. 103

LegAur 136

BonMombr t. 2, p. 281-284 (Vargha Damján adatai)

 

124. Szí­z Szent Iustina asszon [De sancta Iustina]

5.335 549 550 551 549 550 551 - B,E:Tillinkó Zsanett Corn355-368.

PetrNat li. 8, c. 121

LegAur 137

VincBel li. 12, c. 117-119

BonMombr t. 2, p. 70-75 (Vargha Damján adatai)

 

125. Szent Mihal Arkangyal [De sancto Michael archangelo]

5.339 551 552 553 554 555 556 557 558 559 551 552 553 554 555 556 557 558 559 - B,M:Sánta Edina      

126. Szent Jeromos doktor [De sancto Hieronymo doctore]

5.353 560 561 562 563 564 565 566 560 561 562 563 564 565 566 448 B:Gulyás Borbála Érs311-316.

PetrNat li. 8, c. 132

LegAur 141

VincBel li. 16, c. 18(-24)

PA 069a

TH 010

TA 076

ST 10.1.2

PL 22, c. 52-55, p. 274-277, 281-289, 297 (Vargha Damján adatai)

 

127. (Szeráfi) Szí­z Szent Ferenc patriarkha Atyánk [De sancto Francisco, Seraphico patre nostro]

5.366 567 568 569 570 571 572 567 568 569 570 571 572 - B:Jeszenői Krisztina,Safi Zsófia Naszrim, K:Bakonyi Dóra  

PetrNat li. 9, c. 18

PA 073 etc.

Caracciolus 65 (Vargha Damján adatai alapján)

 Rapavi Dóra: ??? = Plaustrum V.

128. A Nagy Szent Karthúsiai szerzetnek eredete (Brúnó) [De origine ordinis Carthusiensis]

5.375 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 (?) 584 585 586 471 B:Kovács Viktória   Franciscus a Puteo: Vita sancti Brunonis, PL 152, 522  

129. Szent Lukács Evangelista [De sancto Luca evangelista]

5.392 587 588 589 587 588 589 - B,E:Streli Zita Ágnes Nád455-482

PetrNat li. 9, c. 79

LegAur 151

VincBel li. 8, c. 90-91

PA 076

PA 077

PA 078 (Vargha Damján adatai alapján)

 

130. Tizenegyezer szí­zek (Szt.Orsolya) [De sancta Ursula et de undecim milibus virginum]

5.397 590 591 592 593 590 591 592 593 - B,E:Serkédi Orsolya Érs579-583, Kaz156-166, Nád455-477

PetrNat li. 9, c. 87

LegAur 153

VincBel li. 20, c. 40(-44)

BonMombr t. 2, p. 647-649

PA 078a

ActSUng II, 261-265

AntChron pars 2, tit. 11, c. 9, par. 7 (Vargha Damján adatai alapján)

 

131. Szent Demeter mártí­r [De sancto Demetrio martyre]

5.403 593 594 595 593 594 595 - B,M:Solt Róbert  

PetrNat li. 9, c. 110

VincBel li. 12, c. 145

BonMombr t. 1, p. 391-392

PA 078b

ActSUng II, 297-304 (Vargha Damján adatai alapján)

Tóth Péter: Egy bizánci szent Magyarországon, egy magyar szent Bizáncban. Szent Demeter magyarországi kultuszáról = MKSz 117 (2001), 1, 3-19.

132. Szent Simon [és] Júdás Apostolok [De sanctis Simone et Iuda apostolis]

5.406 595 596 597 598 599 595 596 597 598 599 - B:Sápi Nóra, Várhegyi Júlia Winkler280-285.

PetrNat li. 9, c. 115

LegAur 154

VincBel li. 8, c. 78-82

BonMombr t. 2, p. 534-539

PA 079

PA 081

FabrApocrNT 6, c. 6, 23, p. 608-636

EusebiusHistEccl I, 15 (Vargha Damján adatai alapján)

 

133. Mindszent Napja [De omnibus sanctis]

5.413 599 600 601 602 603 604 605 606 607 599 600 601 602 603 604 605 606 607 502 r.

B,E:Polgár Anna K:Bakonyi Dóra

DebrK602-3, Jord87rb-va MíĽnch10 va-10vb Döbr 411-2, Corn190-204.

PetrNat li. 10, c. 1

LegAur 157

PA 084

PA 088

PA 089 (Vargha Damján adatai)

 

134. Halottak napja [De animabus defunctis]

5.426 607 608 609 610 611 612 613 607 608 609 610 611 612 613 -

B:Huszár Andrea K:Bakonyi Dóra

     

135. Szent Emre kiral [De santo Emerico rege/duce (?)]

5.435 613 614 615 616 617 613 614 615 616 617 508

B,M,L,E:Kisszebeni Krisztina K:Bakonyi Dóra

 

PA 090.A-F

PA 092.F

PA 090.C

PA 090.H

PA 090.G

PA 090.I-K (Horváth Cyrill adatai)

Bakonyi Dóra: Keresési lehetőségek az Érdy-kódex internetes szövegkiadásában = Plaustrum IV.

136. Mindszent oktávája [Dominica infra octavam Omnium sanctorum (?)]

5.443 617 618 619 620 621 617 618 619 620 621 -

B,E:Köncse Kriszta K:Bakonyi Dóra

     

137. Szí­z Szent Márton pispek [De sancto Martino episcopo]

5.449 621 622 623 624 625 626 621 622 623 624 625 626 -

B,E: Marosvölgyi Gábor K:Bakonyi Dóra

Érs343-352.

PetrNat li. 10, c. 47

LegAur 161

VincBel li. 17, c. 10-19

VincBel li. 18, c. 32-34

VincBel li. 20, c. 57

BonMombr t. 2, p. 196-231

ActSUng II, 315-330 (Vargha Damján adatai)

Marosvölgyi Gábor: Szent Márton vesszeje – Megjegyzések Szent Márton kultuszának pogány sajátosságaihoz = Plaustrum I.

138. Szí­z Szent Berec pispek [De sancto Brictio (?) episcopo]

5.457 626 627 626 627 -  K:Bakonyi Dóra Corn349-353.

PetrNat li. 10, c. 55

LegAur 162

VincBel li. 18, c. 41

BonMombr t. 1, p. 155-156

AntChron pars 2, tit. 10, c. 11, par. 5 (Vargha Damján adatai)

 

139. Szent Zakariás próféta [De sancto Zacharia propheta]

5.460 627 628 627 628 -

B,E:Széger Katalin K:Bakonyi Dóra

 

PetrNat li. 10, c. 24 (Vargha Damján adata)

 

140. (Ker.St.János anyja) Szt. Erzsébet Asszon [De sancta Elizabeth, matre sancti Iohannis Baptistae]

5.461 628 629 630 628 629 (vacua) 630 (vacua) -

B,E:Pap Dávid K:Bakonyi Dóra

 

PetrNat li. 10, c. 25 (Vargha Damján adata)

 

141. Remete Szí­z Szent Pál ősíĽnknek kihozása [De inventione corporis sancti Pauli eremitae]

5.462 631 632 633 634 631 632 633 634 516

B: Mórocza Nóra, B,E: Bata Sarolta K:Bakonyi Dóra

     Bata Sarolta: ???

142. Karthusiai Szent Hugo pispek [De sancto Hugone episcopo ordinis Carthusiensis]

5.468 634 635 636 637 638 639 634 635 636 637 638 639 -

B,K:Najafi-Gheidari Mitra, Szép Eszter, Mórocza Eszter K:Bakonyi Dóra

 

PetrNat li. 4, c. 22

Laurentius Surius, Historia seu vitae sanctorum, (?) XII, 1016-1017 (Vargha Damján adatai)

 

143. (Mo-i) dicsőséges Szent Erzsébet asszon [De sancta Elizabeth de Hungaria]

5.476 639 640 641 642 643 644 645 646 639 640 641 642 643 644 645 646 528

B:Varga Zoltán K:Bakonyi Dóra

 TihK 18-19

PetrNat li. 10, c. 79

LegAur 163

BonMombr t. 1, p. 475-484

PA 096.E

PA 096.C-D

PA 096.G-L

PA 096.F

PA 096.M

OS 108

OS 109

ActSUng II, 347-371

DiscipMirac 027

DiscipSanct 048

(Cf. PetrNat li. 6, c. 18 'II. Leo papa' et Érdy 642-3, TihK18-19) (Horváth Cyrill és Vargha Damján adatai)

Gecser Ottó: Aspects of the Cult of St. Elizabeth of Hungary with a Special Emphasis on Preaching, 1231--c. 1500, PhD dissertation in Medieval Studies, Budapest, 2007.

144. Asszonyunk Má- riának templomba jelentése [???]

5.487 646 647 648 649 646 647 648 649 -

B,E:Gombolai Éva K:Bakonyi Dóra

 

PetrNat li. 4, c. 51

LegAur 164

VincBel li. 10, c. 54-55

BonMombr t. 1, p. 332-341

PA 104 (?) (Vargha Damján adatai)

 

145. Szí­z Szent Cecí­lia Asszon [De sancta Caecilia virgine]

5.493 649 650 651 652 649 650 651 652 -

B:Kopácsy Gergely K:Bakonyi Dóra, Haader Lea

  PetrNat li. 10, c. 96  

146. Szent Kelemen pápa [De sancto Clemente papa]

5.498 652 653 654 655 656 652 653 654 655 656 -

B,E:Roca Leonard Octavian K:Bakonyi Dóra, Haader Lea

  PetrNat li. 10, c. 98  

147. (Alexandriai) Szí­z Szent Katherina Asszon [De sancta Catherina virgine de Alexandria]

5.505 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 (deest) 668 (deest) 669 (deest) 670 (deest) 671 672 673 674 675 -

B:Dedinszky Zsófia, K:Bakonyi Dóra

Debr K 491-557 Érs K 447-520

PetrNat li. 10, c. 105

(Vargha Damján adata)

PA 100.B-F

PA 101.E-H

PA 100.G

PA 099

PA 101.I

PA 102.H-I (Horváth Cyrill adatai)

Rajhona Flóra: Alexandriai Szent Katalin legendája Temesvári Pelbárt feldolgozásában = Plaustrum I.


A táblázat jelmagyarázata:


"Feldolgozók" oszlopa: 'B': a betűhű átí­rás készí­tője. 'M': a mai magyar helyesí­rás szerinti átí­rás készí­tője. 'L': a latin forrás(ok) szövegének gondozója. 'E': egyéb forráskutatások felelőse.

 

A latin források mai napig felkutatott adatai:

 

ActSUng =


ActSS =


AntChron = Antoninus Florentinus: Chronicon, Pars 1-3. NíĽrnberg, 1484.

Bibl.nat. Inc.4 I-III.

Acad. Inc.237 I-III., Ráth NF 1443 I-III.


BonMombr = Boninus Mombritius: Sanctuarium seu Vitae Sanctorum, Mailand um 1479. Novam editionem curaverunt duo monachi Solesmenses, 2 vol., Paris 1910 [dazu AnBoll 29 (1910) 442-444]


BrevOrdSPauli = Breviarium fratrum Eremitarumsancti Pauli primi eremite, Venetiis, 1540, RMK III. 329.


Caracciolus = Robertus Caracciolus: Sermones de laudibus sanctorum, Venezia, 1490: Univ. Inc. 395


FabrApocrNT = Fabricius, J. A., Codex Apocryphus Novi Testamenti, 3 vols., Hamburg, 1719-43.


HeroltSermS, PromptEx = [Herolt, Johannes]: Sermones discipuli de tempore et de sanctis cum promptuario exemplorum, et de miraculis beatae Mariae virginis, NíĽrnberg, 1480: Univ. Inc.75; Strassburg, 1499: Bibl.nat. Inc.391 (1)


- LaskQ + QMir = [Osualdus de Lasko]: Quadragesimale Bigae salutis, Hagenau 1501.

Bibl.nat. RMK III.89.

+BI.

 

- LaskS = [Osualdus de Lasko]: Sermones de sanctis Biga salutis intitulati, Hagenau 1497.

Bibl.nat. 1029

Univ. 635

Acad. 369., 840., Ráth 1050.

+BI.


LegAur = Jacobi a Voragine "Legenda aurea, vulgo historia Lombardica dicta", ad optimorum librorum fidem recensuit Dr. Th. Graesse. Vratislaciae 1890/3. (Reprint: Osnabruck, 1965.)

= Jacobus de Voragine: Legenda aurea sanctorum. NíĽrnberg, 1478.

Bibl.nat. 60 (1)

Venezia, 1493.

Univ. 494

Srassburg, 1489.

Acad. 651

&c.


Paratus = Sermones Parati de tempore et de sanctis, Caen, 1512: Bibl.nat. Ant.4978


- PelbSAest, PelbSHiem = Pelbartus de Themeswar: Sermones Pomerii de sanctis, I-II. pars (Pars Hiemalis, Pars Aestivalis), Hagenau, 1499.

Bibl.nat. 1043

Acad. 375

Hagenau, 1501. - Univ. RMK III.21.

- PelbTemp = Pelbartus de Themeswar: Sermones Pomerii de tempore, Hagenau, 1498.

Bibl.nat. 1042

Univ. 681

Acad. Ráth 1052 + Ráth F 1060 (RMK III.95.), v.ö. BH 762.


PetrNat = Petrus de Natalibus: Catalogus Sanctorum, Lyon, 1514: Bibl.nat. Ant.531; Lyon, 1519: Bibl.nat. Ant.762, Ant.1393; Augsburg, 1513: Bibl.nat. Ant.303; Venezia, 1493 (Madasnál)


St = Pelbartus de Themeswar: Stellarium coronae beatae virginis Mariae, Basel, 1497-1500.

Bibl.nat. 1045

Univ. 1018

Acad. 834


VincBel = Vincentius Bellovacensis: Speculum historiale, Augsburg 1474.

Bibl.nat. 102 I-III.

Acad. 239 I-III., 162 I-III.