Szűz Szent Borbála asszon (149)

149a

149b

1

en eztelenseeghemnek . De el ees zen/-/

m/y:/ndennemew /y:/o teetemen/y:/e embernek

/-/wegg/y:/etek enghemet : mert zerethlek

sem/y:/e lezen[8] . azerth ez az nemes aran

t/y:/teketh Isten/y:/ zeretettel : Mert megh

g/y:/orw[9] k/y:/nek m/y:/atta Istenee vag/y://w’/nk

/y:/eg/y:/zettelek t/y:/tekek eg/y:/ f/y:/rff/y:/wnak

es kereztt/y:/enn/y:/ee lettenk . meegh az m

5

Cristusnak adnom t/y:/z<.>tha z/y:/zeth : =

/-/as v/y:/lagon ees az /y:/teelethnek nap/y://a-/

Ez ma/y:/ zenth epistolaban teezen d/y:/cz/o’/seghes

az zenth h/y:/thnek m/y:/atta valaztt/y:/aak

zent paal apostol emlek/o`/zetet Az zent z/y:/ze

el az /y:/okat az gonozoktwl / Err/o’/l zool

/-/sseeghnek meltosagarol . Meel/y:/ kellemetes

az zenth apostol ees / ez ma/y:/ zent episto

meel foganatos leg/y:/en wr Istennek ele/-/

/-/laban /y:/egzettelek[10] t/y:/teketh eg/y:/ ff/y:/rff/y:/w

10

/-/tte . Mondwan ha meel/y:/ z/y:/z d/y:/czekedn/y:/

/-/nak Cristus Iesusnak ad<.>nom[11] az az

akar . wr Istenben d/y:/czekeg/y:/eek . ne ennen

be /y:/elentenem t/y:/teketh k/y:/k h/y:/ttetek

magaban . se teetemeen/y:/eben se ez v/y:/lagh

Cristusnak h/y:/t/y:/ben[12] . : az wtolsso /y:/teeleth

/-/ban . Merth wg/y:/ sem/y:/t nem haznaal az

/-/nek nap/y:/an / Merth ez v/y:/lagon va

ew t/y:/ztasaagh tartassawal : Err/o`/l wg/y:/

/-/la k/y:/ menee emberth meg fordo/y:/t

15

mond Aranyza/y:/w zent Ianos . /y:/ob wr

awag/y:/ gonossagrol el tere/y:/thet aw

Istennek elette az alazatos . hazos . ezwe/g”/

/-/ag/y:/[13] /y:/ora tano/y:/th . awag/y:/ . /y:/ozaghban

awag/y:/ meegh az b/y:/nes ees . honnem az

megh eresse/y:/th . ew alatta es ew zaz/-/

keweel/y:/ . es z/y:/we zerent valo b/y:/nes z/y:/z

to/y:/a alat lezen / be mwtathwan

honnan d/y:/czekedhet/y:/k azerth . ha wr Isten

es /y:/elenthween az wr Istennek mee

20

nek elete nem kellemetes . akar meel/y:/

ne lelkeketh n/y:/erth vona ez v/y:/lagon

t/y:/zta leg/y:/en ees ew testeeben . ha lelkee

Honnan erdemeth es d/y:/cz/o’/seeghet var

/-/ben z/y:/weeben nem t/y:/zta : De m/y:/ert ez eell

az wr Istentewl . / . /y:/me azert zerel/-/

/-//y:/en z/y:/zesseegh felette[1] nehez . es kewesen tar/-/

/-/mes att/y:/amff/y:/a/y:/ . m/y:/keppen m/y:/nden

/-/tt/y:/aak . Azert mong/y:/a zent pal apostol .

tek nag/y:/ sok /y:/oth tehet<.>ek[14] ez v/y:/lagon

25

/y:/o vona ha eeg/y:/ kewessee el zenwedne

m/y:/nd t/y:/magatoknak m/y:/nd eeg/y:/ebek

tek az <..> en eztelen mondasomat : az az

nek . ha awag/y:/ mas tano/y:/totok aw

/y:/nthween az zent z/y:/zesseeghnek megh

/-/ag/y:/ /y:/o eeletetekkel eeg/y:/ebeknek /y:/o

tartassara : Annak okaert wg/y:/ mond m

peldath attok : =

/-/as hel/y:/en Az z/y:/zeknek paranczolatot n/e-/

Azon Innepnek zent

30

adok wg/y:/ m/y:/nt / De tanaczot adok wr

Ewangelioma : =

Istenben . merth felette /y:/o ha k/y:/ t/y:/ztan

<üres sor>

megh marad m/y:/ndden zeplenel[2] k/y:/l

<üres sor>

m/y:/keent en ees vag/y:/ok : az menn/y:/e/y:/[3]

Ez ma/y:/ zenth ewangeliomot /y:/rtta meg

nag/y:/ t/y:/zt/o’/lethnek es erdemnek okaert

zenth Mathe ken/y:/weenek hwzon ewt/o’/d

35

Ezekr/o’/l mong/y:/a towabbaa Isten/y:/ zere

reezeben . . Es leen eredet/y:/ azon /y:/d/o’/ben

tettel zerethlek[4] t/y:/teketh . Merth /y:/ollehet

m/y:/koron /y:/dweze/y:/tenk Iesus vona har/-/

harom keppen valo t/y:/ztasaagh vag/y:/on ke

m/y:/ncz harom eztend/o’/s es m/y:/ /y:/d/o’/ben

/-/reztt/y:/enseeghben . az az h/y:/thnek[5] . testhnek .

es/y:/k zent Benedek nap/y:/a / es k/o’/zel ew

es leleknek t/y:/ztassaga . . H/y:/thnek zerenth

zenth halalahoz . Akkoron predicalwan

40

m/y:/ndden kerezt/y:/en x/p-/usnak /y:/eg/y:/ese : k/y:/

az menn/y:/eknek orzagarol . es megh fed

megh vag/y:/on /y:/rwan Osee /p///p-/thanak

ween az resteketh es twn/y:/akat . hog/y:/

masod[6] kenweenek reezeben </y:/rwan>

k/y:/ vettethnek az /y:/oknak zamok k/o’/zz/o’/l

/y:/me /y:/egzettelek teghed en magamnak

az k/y:/lssew setethseeghekre hol oth lezen

h/y:/thnek m/y:/atta / az zent ewangeliomban

s/y:/ralom es fogaknak cz/y:/korgatasa : Ez

45

nag/y:/ sok hel/y:/en vag/y:/on megh /y:/rwan

wtan kezdee el mondan/y:/[15] peldazerenth

hog/y:/ az zenth h/y:/thnek eresseegheben m

ez ma/y:/ zent ewangeliomot / =

/-//y:/ndenek lehethseeghesek[7] : vala m/y:/th

kerendetek wg/y:/ mond en at/y:/amt/w”/l /y:/o

h/y:/ttel m/y:/ndenek adathnak t/y:/nektek / veed

50

el azerth az h/y:/thnek haznalatt/y:/aath