Nagyböjt első vasárnap (137)

137a

137b

1

G/y:/melczeeben . merth vala mee/l”/ napon

Testhnek . erdeghnek es ez v/y:/laghnak

eenneenek . ottan halalnak halalaawal

ellene / Annak wtanna ker/y:/ek az me/-/

halnanak megh : Annak wtanna . ooh ter/-/

/-/nn/y:/e/y:/ d/y:/cz/o’/sseeghes zenteknek seghe/-/

/-/weenben es zent Mo/y:/ses es /y:/ll/y:/ees

/-/delmeketh : hog/y:/ ellene alhass/w”/nk[8] m/-/

5

/p///p-/thaak es Neg/y:/wen . ee . nappaa be/y:/telee

/-//y:/nden b/y:/neknek es gonossagoknak /

nek / k/y:/th megh Confirmalwan az edes

mondwan . Sancte Deus miserere nobis

wr Iesus x/p-/us : esmegh negywen ee . es .

Sancta maria . Ora pronobis . Omnes sancti

nappaa be/y:/tele az pwztaban . eehen zome/-/

et sancte dei orate pronobis :/ peccatores te

hon m/y:/nt az zent ewangeliom mong/y:/a

rogamus audi nos et cetera .

10

Az zent apostol ees hosweeth naptwl foghwa

Wg/y:/ mond azert az zent ewange/-/

negywen nap/y:/gh . be/y:/teleenek . es az wtan

/-/liom . m/y:/koron be/y:/teltek . ne leeg/y:/etek

eerdemleek veenn/y:/ az zent lelket p/y:/nkest

zomorwak . m/y:/nt az kepwtalok : mert

nap/y:/an / Towabbaa . ez zamos zent napokn/-/

b/y:/zon/y:/awal az oll/y:/anok /y:/maran ezen

/-/ak peldazatt/y:/ara azth es ez/w”/nkbe vehe/-/

v/y:/lagon . az ew mwka/y:/oknak el vetteek

15

/-/tt/y:/ek . hog/y:/ m/y:/nd . ooh terweenbe . m/y:/nd

erdemeet : az hew dycz/o//sseeghet : k/y:/n

w/y:/ terwenbe . wr Istentt/w”/l megh vag/y:/on

azth erthett/y:/ek hog/y:/ nem kellemetes

paranczolwan[1] / hog/y:/ vala m/y:/nemw /y:/oza

wr Istennek az keep mwtatoknak ew

/-/ggal wr Isten embert zereth . eelteeben . m/-/

zenwedeesek . ez v/y:/lagh/y:/ d/y:/czeerethnek

/-/yndenb/o’/l k/y:/ agg/y:/a t/y:/zedeet wr Istennek

okaerth ./ Hog/y:/ kedeegh kellemetes le/-/

20

k/y:/th be ees /y:/rttanak az terween ken/y:/ben

g/y:/en wr Istennek elette embernek ew

Azert m/y:/nden kereztt/y:/ennek atok alat be

be/y:/t/y:/ : Neeg/y:/ dolgok keelnek hoz/y:/aa .

kel tell/y:/ese/y:/ten/y:/ : Ill/y:/k azert ez[2] zent /y:/d/o’/k

Elezer . hog/y:/ Annak elette t/y:/ztan meg

/-/nek es t/y:/zedeeth : wr Istennek be zolgaltat/-/

g/y:/onn/y:/a m/y:/nden byne/y:/th . es w/g”/ kez/g”/e

/-/n/w”/nk : nag/y:/ob Isten/y:/ zolgalattal es peni/-/

el az zent be/y:/teth ./ oka ez . mert ha

25

/-/tencia tartassal : hog/y:/ hamaraban[3] n/y://-/

b/y:/nben teez/y:/ az /y:/ooth n/e-/ kellemetes

/-/erhessek ew zent Istensseegheenek /y:/rgal/-/

wr Istennek . sem ennen maganak ./ Ma/-/

/-/massagaat es malaztt/y:/aat :

/-/sod . hog/y:/ . /y:/o . es zenth /y:/g/y:/ekozettel[9]

Harmad tanwssaagh . M/y:/ oka hog/y:/

teeg/y:/e : es ne ez embereknek latatt/y:/ara

zerdan kezgg/y:/ek el a” be/y:/teleesth . Enn/-/

Harmad . hog/y:/ teekelletesseghel teeg/y:/e

30

/-/ek n/y:/lwabban valo okaat nem talall/-/

az be/y:/teth . k/y:/r/o’/l v/g”/ mond zent Thamas

/-//y:/on / Merth az m/y:/ eedes wrwnk Iesus

doctor . hog/y:/ hwz eztend/o’/nek felette .

es azon napon meenth k/y:/ az pwztaban

m/y:/nden ember tartoz/y:/k[10] reea tell/y:/ess/-/

be/y:/teln/y:/[4] Neg/y:/wen . ee . s nappaa . m/y:/nden

/-/eeghel . . czak beteghsseegh meg ne t/y:/l/-/

eetelnel[5] es /y:/talnaal k/y:/l : De An/y:/az/e-/t

/-/cza . awag/y:/ veenseegh . awa/g”/ nehez

35

eg/y:/haaz az oll/y:/an be/y:/teth : kereztt/y:/en

dologh[11] . awa/g”/ eeg/y:/eb . okossagos ok .

neeptt/w”/l megh t/y:/ltoth : Az okaerth hog/y:/

k/y:/k nem tartoznak reea .

senk/y:/ az Isten/y:/ meltossaghoz es teheczeek

Neg/y:/ed . hog/y:/ ha erteke vag/y:/on rea

/-/hez ennen magaat ne hasonl/y:/a / De ha

/y:/maczagot es alam/y:/snaalkodasth tee/-/

k/y:/ teennee es / nem vona /y:/dwesseghes

/-/g/y:/en / merth zent Bernald doctornak

40

Neg/y:/ed tanwssaagh : M/y:/ oka hog/y:/

mondasa zerent . az keth zarn/y:/on em/-/

hamwt zentelnek . es alazatossaghnak o/-/

/-/elk/o’/d/y:/k ffel embernek ew be/y:/t/y:/ wr

/-/kaerth m/y:/nddennek fe/y:/eere vet/y:/k . mon/-/

Istennek ele/y:/be : . mert az keg/y:/ethlenn/-/

/-/dwan <h> Emlek/o//z/y:/eel meg ember rola

ek . ozorasnak[12] . paraznanak . torkosnak .

merth hamw vag/y:/ esmegh[6] hamw leez”

rezthnek es twn/y:/anak ew be/y:/t/y:/ nem

45

Annak wtanna . zenth processiot es

kellemetes wr Istennek elette / De ha

/y:/arnak[7] az zenth eg/y:/haznak k/o//r/w”/le :

k/y:/ /y:/oth /y:/o /y:/g/y:/ek/o//zettel tezen . az oll/-/

M/y:/nd ez eell/y:/en zerzeesek / nem eeg/y:/ebet

/y:/annak adnak erdemet men/y:/orzagban /

hanem az lelk/y:/ v/y:/askodasth /y:/eg/y:/z/y:/k : /