004a

004b

1

Idwὀzeÿtenk wr Iesus Cristusban Zerelmes

Ez elssew ÿewetelÿnek ÿsmeretÿre[7] testben kÿt

2

es tyztὀlendew atÿamffÿaÿ meg hallok

ÿmaran latwnk bel tellÿesὀdween

3

Ez maÿ zent Vasaarnapnak Epistolaÿaat

lennÿ doctorok zent ÿrasban kerdest

4

es benne valo ertelmeet : kÿbὀl zÿkseeg

tamaztnak . tanwsagnak okaerth

5

ÿmaran lelkÿ tanwsagot ees keresnew

Mÿ oka leen hogÿ <hogÿ> Az aldot atÿa

6

-nk mÿ Idwesseegewnk mellee . mert

mÿndenhato wr isten zent ffÿanak

7

wgÿ mond masod helÿen ezen zent paal

ez vÿlagra keelleteek ÿewnÿe hal

8

vala menee ÿrasok vannak / erched zent

ando testben . kÿre reea felelwen

9

leelek wr isten mÿat / zereztetween m-

ÿmez harom ÿeles okaat vetÿk

10

ÿnd A” mÿ tanwsagwnkra vannak / Nem

elssew alkolmassaag . Masod zÿk

11

ellÿek . hogÿ mÿ magwnkkat twggÿok

seeg harmad haznalatossaagh

12

ÿgazgatnÿ tartanÿ eeltethnÿ vÿselnÿ

Elezer alkolmas vala el ÿewnÿ

13

es mÿndden gonoztwl otalmaznÿ : Nem

ennen maganak az felsseeges terem

14

ellÿek hogÿ ÿot gonoztwl meg twgg

tὀnek . emberÿ termeezetnek[8] felὀ

15

ÿwnk valaztanÿ Nemellÿek kedeeg .

le kÿ mÿndenestewl foghwa el

16

mÿnemew gonoz leezen[1] ez vÿlaag es

feletkὀzὀt vala az ew ÿo voltarol

17

el mwlando . meel bodog leegÿen me

es nagÿ tewὀlgeesben es balwan

18

nnÿeknek orzaga es erekkee valo .

ÿmadasban kewerὀdὀt vala / mÿnt

19

Nemellÿek mel vezedelemre meennek

ÿrwan vagÿon Moÿses <elssew> mas[9] kenÿwe

20

es nagÿ keenra Az nÿawalÿas bÿne

nek viij[10] Capitulomaban hol ott

21

sek ew halaloknak wtanna . vÿzon

moÿses es aaron parancholwan faroho

22

ellen[2] meel erek eremre mennek az ÿgaz

kÿralnak hogÿ az istennek valaztot ne

23

ak mÿkoron malaztban kÿwe mwlnak

peet kÿ bochatanaa az pwztaban aldoz

24

Annak okaert nem keel zerelmes atÿa

nÿ Monda ewnekÿk faraho kÿral

25

-mffÿaÿ az zent ÿrast meg wtalnÿ

kÿchoda az wr isten hogÿ izraelt fὀld

26

awagÿ hattra vethnÿ : De eremest[3] hal

-embὀl kÿ bochatanaam / Nem twdom

27

gatnÿ olwasnÿ es tanwlnÿ / kÿnek

istent kÿ leegÿen . Izraelt sem bochatom

28

mÿnee hazna leegÿen . hallÿok az

el . De zent dauid proffetanak monda

29

meennÿeÿ doctornak zaÿabol luc xj

sa zerent . Notus in iudea deus tantum

30

Bodogok kÿk halgattÿaak istennek ÿg

chak az sÿdo nemzet ÿsmerÿ vala az

31

eÿeet es teetemeennÿel bel tellÿesὀÿ

wr istent . De meeg azok ees el vezÿne[k]

32

tÿk / Azont hÿrdetÿ Anÿazent egÿhaz

mÿnt zemewnkkel ÿol lattÿok . az na/g”/

33

mÿnekewnk Ez maÿ zent epistolaÿak

hÿtetlenseeghnek mÿatta Annak oka

34

es ewangeliomnak ertelmeebὀl[4] / mÿ

ert alkolmas vala el ÿewnÿ az wr

35

keppen Ez zamos zent napokban mÿn

istennek hogÿ ÿsmerettre adnaa en

36

den eeletewnket meg ÿobbohok es

nen magaat . embereknek Masodzor

37

lelkÿ ÿozagokkal zerezÿὀk magwnkat

alkolmas vala el ÿewnÿ . ÿdὀnek

38

test zerent leelek zerent . Az ÿewendὀ

bel tellÿesὀdeseert : kÿt reegt/w”/l fogh-

39

wr isten ffÿa zÿleteseenek aldot ÿn

wan el veegezὀt vala az ew istenÿ

40

nepeere . mÿnt ÿo kerezttÿenek[5]

tanaccha<…>ban[11] es zent proffetaknak

41

Azert towabbaa valo tanwsagw-

mÿatta meg ÿzent vala ez vÿlagra

42

nknak haznalattÿara . Neegÿ rend

Harmadzor alkolmas vala el ÿewnÿ

43

belÿ tanwsagwnk leezen . ez zent Ad

az nagÿ kὀzὀnseeges betegseeghnek

44

ventnak meltosagarol /. k[6] / Mÿkeppen

es halalnak el hatalmazasaerth . kÿ

45

hogÿ neegÿ rend belÿ ÿewetelÿt twggÿok

rὀl wgÿ mond zent Agoston doctor

46

zent ÿrasbol az wr istennek lennÿe twd

Akkoron ÿewe el az nagÿ orwos mÿ

47

nÿa ÿllÿk testben . leelekben . halarra .

koron mÿnd ez zeeles vÿlaagon nag

48

es ÿteelettre kÿkrὀl nÿlwan emlekὀzÿk

betegseeg vala ./ kÿrὀl zent ÿsaÿas

49

anÿa zent eegÿhaaz ez zamos zent napokban /

proffeta ees wgÿ mond / ha chak az