Szent András (147)

147a

147b

1

Es halwan . el ameelkodwan ra/y:/tta . n/e-/

Es bel tell/y:/ese/y:/tee ew edes mestereenek

twd vala m/y:/th tenn/y:/ : de m/y:/nd wtan/-/

mondasaat k/y:/t megh /y:/rth . zenth Mathe

na /y:/aar vala . hog/y:/ . halhathnaa az

ewangelista ken/y:/weenek t/y:/zen hatod ree

ew edes bezedeeth : Es nem t/y:/rhetee . han/e-/

zeben mondwan . . ha k/y:/ en wtannam

5

monda ewnek/y:/ : Mester hol lakol the

akar /y:/ewn/y:/ . megh tagagg/y:/a ennen ma/-/

Monda ewnek/y:/ Iesus /y:/ewel es lassad

gaat . es veg/y:/e ffel ew <…>[4] kerezthffa/y:/aat

Es m/y:/koron be menth vona wtanna az

es k/o//wessen enghemet ./ Masod hel/y:/en es/-/

hazban / es azon velee leen . Masod napon

megh[5] wg/y:/ monda ez ellen . ha k/y:/ engh/-/

esmegh az teb tarss/y:/hoz meene . halazn/y:/

/-/em nem k/o//weth . az en tano/y:/thwan/y:/om

10

Masodzor h/y:/wa ewt az teb tano/y:/thw

nem lehet ./ Bel tell/y:/ese/y:/teek ez nemes

/-/ann/y:/al . az az . m/y:/koron zent peterrel

regulaat es zent paranczolatot az zenth a/-/

zent Iacabbal Ianossal . zebedeos ff/y:/a/y://-/

postolok . k/y:/k k/o’/z/o’/t elssew es /y:/eles leen

wal halaznanak . az ew n/y:/a/y:/assagos

Bodoghssagos zent Andras apostol : k/y:/ nem

/y:/smerethseeghere m/y:/koron az generza

czak eeleteewel . de vegre az ew zenth ha/-/

15

reth[1] tengher mellet halaznanak . Es

lalawal ees megh b/y:/zo/y:/tta[6] k/y:/t az zent

oth el hag/y:/wan ew ha/y:/oczka/y:/okat

kerezthffan zenwede . Annak okaert felette

es halo/y:/okat wtanna meenenek

zeret/y:/ vala ewtet az eedes /y:/dweze/y:/tew

hog/y:/ halgathnaak az ew eedes bezee/-/

Iesus . mert m/y:/ndenben be tell/y:/ese/y:/tee

/-/deeth De esmegh hamar . az halaz/-/

az ew mondasaat es akaratt/y:/aat / EEth

20

/-/aasra tereenek[2] ew hazokhoz .

nemes tanwsaagh es pelda adat/y:/k m/-/

Harmadzor /y:/maran hywaa ewtet w/-/

/y:/nden kereztt/y:/ennek k/y:/k bodoghssagos z/e-/t

g/y:/an az apostolssaghnak t/y:/zt/o’/lendew m

Andras apostollal az erek d/y:/cz/o’/seeghnek

eltossagara . . Err/o’/l emlek/o’/z/y:/k ez ma/y:/ zent

bodoghsagaat akar/y:/aak venn/y:/ es erdemle/-/

ewangeliom mondwan . /y:/arwan Iesus

/-/n/y:/ hog/y:/ . k/o’/wesseek az eedes Iesust x/p-/usth

25

Az gal/y:/leabel/y:/ tengher mellet . Es lata ott

tell/y:/es z/y:/wel lelekkel ./ az az hog/y:/ sem/y:/

keth at/y:/aff/y:/akat . peterth . es andrasth az ew

ez v/y:/lagh/y:/ allatoth[7] fell/y:/eb ne zeressen ew

att/y:/aff/y:/at vethween ew halo/y:/okat az

felsseegheneel : Merth vala k/y:/ ezenkepp/e-/

tengherben . . Es wg/y:/ mond towabbaa . az/-/

nem akarang/y:/a k/o’/wethn/y:/ : Nem czak az

/-/ok ottan el hag/y:/wan . oth m/y:/nd halo/y:/o/-/

menn/y:/eknek orzagabol rekezt/y:/ azt k/y:/we

30

/-/kath es m/y:/nd ha/y:/o/y:/okat[3] es k/o//weteek ew/-/

De meegh az erek karhozattra ees vet/y:/ .

/-/teth es towabbaa . nem tereenek hattra .

m/y:/kent ellenseegheet : k/y:/kr/o’/l wg/y:/ /y:/r

EEnnen /y:/smerhett/y:/ek hog/y:/ zent : Andras

/-/tta megh zent Lucacz ken/y:/weenek t/y:/z/e-/

elssew apostol leeg/y:/en h/y:/watal zerent .

neeg/y:/ed rezeeben . Vala k/y:/ ew kerez/-/

De m/y:/erth zent peter leg/y:/en elssew : az

teeth ffel nem vez/y:/ es enghem nem k/o’//-/

35

leen /y:/dweze/y:/tenknek akaratt/y:/a es zerze

vetend . . nem melto az enhoz/y:/am . Az /y:/ok

/-/se / Mondwan ewnek/y:/ the vag/y:/ az pe

rol kedeegh wg/y:/ mond . zent Ianos /y:/rta

/-/ter . es ez peteren eppe/y:/tem ffel az en e/g”//-/

megh . Ha k/y:/ enghem k/o’/wet nem /y:/aar

/-/hazamat . k/y:/ . megh vag/y:/on /y:/rwan z/e-/t

az setethseeghben . De annak erek eeleth/-/

Mathe ken/y:/weenek t/y:/zen k/y:/lenczed ree

/-/nek vylagossaga lezen . azt mong/y:/a az

40

/-/zeben .

wr Isten / k/y:/b/o’/l azt erthett/y:/ek . hog/y:/ vala

Masod tanwsagh adat/y:/k ez m

k/y:/ az wr Istenhez fogh/y:/a magaat ez

a/y:/ zenth ewangeliombol zenth Andrasn/-/

v/y:/lagon . annak m/y:/nden b/y:/zodalma es

ak k/o’/wethsseegheb/o’/l : Merth wg/y:/ m/o-/d

batorssaga vag/y:/on . ew /y:/dwesseegheer/o’/l .

az zent ewangeliom el hag/y:/wan <..> m

V/y:/zon ellen . vala k/y:/ ez n/y:/awal/y:/as al/-/

45

/y:/ndeneket k/o’/wetee ewteth . Doctoroknak

/-/nok[8] v/y:/laghoz fogh/y:/a ennen magaath

mondasok zerent keth keppen k/o//wetee zent

Annak m/y:/nden remenseghe es b/y:/zodal/-/

Andras apostol Iesusth . Elezer . tekeelletes

/-/ma ezen v/y:/lagon el veez es sem/y:/ee

ez v/y:/laghnak el hag/y:/assawal . merth

. lezen : halala koron azert sohonnan n/e-/

tebbee nem teree ew hazahoz . es nemze/-/

lezen sem/y:/ seghedelme sem b/y:/zodalma[9] .

50

/-/t/y:/hez . de m/y:/ndenkoron . wr Iesus wtan

Annak okaerth el kel vezn/y:/ erekkee /

/-//y:/ara / es m/y:/ndenben teekelletesseeggel en/-/

Masodzor k/o//wetee bodoghssagos zent

50

ghedwen ewnek/y:/ . es halgathwan az

Andras apostol . az ew eedes mesteereeth

ew eedes zent paranczolatt/y:/aath :

lelk/y:/ /y:/ozaghnak haznalatossagawal . mert

m/y:/keppen . Az aldot /y:/dweze/y:/tew Iesus /y:/e

55

we ez v/y:/lagra sokaknak /y:/dwesseegheert

55

Azonkeppen zent Andras ees : Nem czak .