Adventban negyed vasárnap [Dominica quarta Adventus Domini]

36a

Ill/y:/k zent zeretetnek m/y:/atta / Meg wg/y:/

mond maas hel/y://o’/t v/y://g”/ enghemet wr

isten az te zent parancholat/y:/dnak /o’/swen/y:/

/-/re mert azt keewantam en ./ /y:/ol twg/y:/a

vala az zent /p///p-/tha zent leeleknek ma

laztt/y:/abol . hog/y:/ az zent parancholatnak

wtan talalhatt/y:/a meg az wr istent Az/-/

ert mondaa wrwnk ees az zent ewan/-/

geliomba Math [] Si vis ad uitam in

gredi serua manda[ta] dei . Ewt/o’/d /o’/sw

en/y:/ l/y:/ra/y:/ Miklos doctornak mondasa

zerent . mondat/y:/k az zent ewangeliom

zerent valo tanach tartaas . twdn/y:/a /y:/

ll/y:/k a/y:/o/y:/tatussaag /y:/macchaag be/y:/th

/y:/rgalmassaag . Alam/y:/snalkodas . test/y:/

san/y:/argataas : haragossagnak ehn/y:/h

teese bozzwsaag bochataas / ees eeg/y:/eb

zentsseeges dolgoknak tekeelletess m/y:/w

elk/o’/det/y:/ / k/y:/knek m/y:/atta ember nag/y:/

erdemeket g/y://o’//y:/thet / es wr istent meg

engheztelhet/y:/ / Ez eell/y:/enekh/o’/z k/y:/k eell/y://-/

en zentsseeges /y:/ozagoknak wtan /o’/swen/y:/

een keres/y:/k wrwnk Iesust es azzon/y:/w

nk z/y:/z mariaat n/y:/lwan ketsseegneel

k/y:/l meg leel/y:/k m/y:/nd eett ez v/y:/lagon

zent malaztnak m/y:/atta . m/y:/nd az mas

v/y:/lagon n/y:/lwan valo latasnak m/y:/atta

Mert doctoroknak mondasok zerent m/y:/g

teeb lelk/y:/ /y:/ozagok vannak emberben .

k/y:/ket wr isten kedwel es zeret . Awag/y:/

k/y:/k az isten/y:/ meltosaghoz hasonlatosok

n/y:/lwan h/y:/gg/y:/e hog/y:/ annewal eremes

ben lakoz/y:/k ott ew zent malaztt/y:/anak

m/y:/atta . pelda m/y:/nekewnk el/o’/z/o’/r az

eedes isten z/y:/l/o’/ zeep z/y:/z maria : k/y:/ m/y:/

keppen soha nem volt lelk/y:/ /y:/ozagnaal k

/y:/l azonkeppen soha nem volt isten/y:/ ma

laztnaal k/y:/l . azonkeppen vehetwnk pel

daat m/y:/nd az reegh/y:/ zent at/y:/akrol . es

zent z/y:/zekr/o’/l[1] / k/y:/ket m/y:/nd az okaert

/y:/rttak meg hog/y:/ halwan meg tan

wll/y:/ok es /y:/g/y:/ek/o’/z/y:/ewnk m/y:/ ees azon

keppen tenn/y:/ es eeln/y:/

Harmad tanwsagwnk leezen

arrol m/y:/ oka . hog/y:/ Az felsseeges wr

m/y:/ndenhato istennek zent ff/y:/a test ze

rent /y:/ewe embereknek Idw/o’/sseeg/o’/k

keresn/y:/ / ha m/y:/koron ember rola gon/-/

dolkod/y:/k el ameelkodhat/y:/k ra/y:/tta . k/y:/

m/y:/keppen m/y:/nd ez zeeles v/y:/lagot ch

ak eg/y:/ bezedeewel teremtee . m/y:/neewel