Karácson nagymise / Karácson között való vasárnap (055)

055a

055b

1

De eeg/y:/ zemeel alat eegg/y:/ee leween

Zabado/y:/tana / es m/y:/ndden d/y:/ch/o'/seeges eerd

k/y:/r/o'/l ertet/y:/k verbum caro factum est .

emmel menn/y:/eknek orzagaban meg bee

Ighee : awag/y:/ isten : testee leen . az az

wes/o'//y:/tween . ffel magaztatna . /y:/me azert

halando ember/y:/ termeezet/o'/t veen .

zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ m/y:/ okaert Verbum

5

Harmadzor nem leen ez nag/y:/ Alaza

caro factum est . isten . es /y:/ghe teste es emb

tossaag k/y:/ssebseegeere az isten/y:/ meltossa

erree leen / /y:/me . eedes at/y:/amff/y:/a/y:/ m/y:/ert

gnak . De /y:/nkab n/y:/lwan valo d/y:/che

erdemle[7] lakozn/y:/ m/y:/ bennewnk : O azert

ret/y:/re hog/y:/ m/y:/hoz/y:/ank[1] /y:/genlettetee

menn/y:/e/y:/ magassagban[8] lakozo . isten/y:/ mel

ennen magaat . k/y:/r/o'/l wg/y:/ monda az

tosaag . O d/y:/ch/o'/seeges felsseeg : O meelseeges

10

zent ewangelista / Et vidimus gloriam

Alazatossaag . es veeghetetlen t/y:/zt/o'/sseegh

eius / gloriam quasi vnigeniti A patre /

O . k/y:/sded z/y:/let/o'/t[9] magzat es /y:/d/o'/nek elette

Et latook az ew d/y:/ch/o'/segeet . m/y:/nt at

z/y:/let/o'/t b/o'/lcchesseeg . At/y:/a wr istennek

/y:/anak eegg/y:/etlen eegg/y:/eenek d/y:/ch/o'/

es z/y:/z ember an/y:/anak . b/y:/zon / eedes . zel

/-/segeet / ha k/y:/ keerdenee . hol awag/y:/ m

mes es . keg/y:/esseeges zent ff/y:/a Iesus Cri

15

/-//y:/keppen[2] lattaak emberek . Cristusnak

/-/stus . Halaa adassaal /y:/madwnk . t/y:/zt/o'/lew

Isten/y:/ d/y:/ch/o'/segeet / Vess/o'/k el/o'/we az z/e-/t

nk vallwnk . k/y:/ eelz es . vralkodol : a

ewangeliom/y:/ ke/n"/wet es k/y:/nn/y:/en m

t/y:/awal . es zent leelekkel . erekkewl erek

eg talall/y:/ok benne / M/y:/koron meg

kee Aldot Isten . Amen .

kerezt/o'/lee zent Ianus az Iordan v/y:/zee

Karachon k/o//z/o//th valo

20

/-/ben : ott meg /y:/eleneek ew byzon isten

vasarnapnak Ep/l/a/y:/a

/-/seege[3] m/y:/nt . meg hall/y:/ok eede el/o'/

Ez ma/y:/ zent Vasaarnapnak Epistola/-/

/-/we / Masodzor . m/y:/koron el valtozta

/y:/aat /y:/rtta meg . zent paal Apostol Ga

taa[4] zent z/y:/neet Az Thabornak hee/g"/en

latt/y:/a new/o’/ tartomaan bel/y:/eknek .

ezek ew zent halalanak elette . wtan

G/o’/r/o’/gh orzagban . . leweleenek neeg/y:/ed

25

/-/na kedeeg zama n/y:/nchen / m/y:/g men

rezeeben ./ Meel /y:/gheeknek el/o’/tte em/-/

/y:/ben ffel meene ew zent orzagaban .

lek/o’/z/y:/k An/y:/a zent eeg/y:/haznak eegg/y:/e

Neeg/y:/edzer Nem leen . ew felsseeges b/o'/l

/-/ssegeer/o’/l Cristusban Iesusban mondw

/-/cchesegeenek ees k/y:/ssebsegeere m/y:/ eerett

an . At/y:/amff/y:/a:/y:/ twgg/y:/atok b/y:/zonn

ewnk zent z/y:/leteesnek zentsseege m/y:/at

/y:/al hog/y:/ m/y:/nd n/y:/a/y:/an eegg/y:/ek va/-/

30

magat meg alazn/y:/ / De /y:/nkaab tekeel

/-/ttok t/y:/ Cristus Iesusban . az ew zent h/y:/

/-/letessegeere / m/y:/nt oll/y:/an felsseeges /y:/o es

/-/t/y:/nek zent/o’/leese m/y:/at . Ha kedeegh

tekelletes teremt/o'/ wr istennek / k/y:/tewl

Cristusee vattok . Azert Abrahannak

m/y:/ndden /y:/ok es Iozagok[5] zarmaznak .

nem/y:/ vattok / wr istentewl meg /y:/gee

k/y:/r/o'/l wg/y:/ mond . . petrus Aureolus . z/e-/t

/-/rt /o’/r/o’/kseeg zerent . /y:/maran ez /y:/gheek

35

/y:/rasbel/y:/ doctor / Ill/y:/k vala vr istennek

nek wtanna k/o’/wetk/o’/z/y:/k ez ma/y:/ z/-/

az zent Alazatossagot m/y:/nt k/y:/ral/y:/ nem

ent epistola

/-/es lelk/y:/ /y:/ozagot ffel venn/y:/ : De nem /y:/l/-/

Epistola .

/-/leek az zent isten/y:/ termeezetnek b/y:/nnek

[A]T/y:/amff/y:/a/y:/ . m/y:/nee

g/y:/alazatt/y:/aat ffel venn/y:/ / k/y:/eert /y:/lleek

/y:/de/y:/glen . az b/y:/zon

40

ember/y:/ halando termeezetben /o'/t/o'/zn/y:/

erek/o’/s ff/y:/w k/y:/sded

Veegre kedeeg Az okaert ees /y:/lleek hog/y:/

semm/y:/ k/y:/lembseege

hoz/y:/ank test/y:/ termeezetben hasonlatus es

n/y:/nchen az zolgatwl

latando lenne . mestersseegnek es tano/y:/tas

m/y:/eert . m/y:/ndennek wra leg/y:/en

/-/nak . okaert . hogy m/y:/nket m/y:/ndden /y:/o

45

/-/ra /y:/ozagra es tekeelletes Idwesseegnek

wtaara meg tano/y:/tana / m/y:/nket /y:/gaz

gathna es m/y:/ndden /y:/araswnkban . prod

/-/wnk[6] lenne / m/y:/nket eeltetne taplal

na . m/y:/nket otalmazna . es m/y:/ndden go

50

noztwl meg mentene / es veegre m/y:/nket

az erek karhozatnak vezedelmeeb/o'/l k/y:/