Prohemium libri / Epistola primae dominicae (003)

003a

003b

1

In cipivnt Epistole

Leezen[4] / ha kedeeg / vala k/y:/ / vala m/y:/ /y:/oth

et ewangelia dom/-/

talaal benne awag/y:/ haznot vehet be

/-/inicalia . ac festiualia

l/o’/le . agg/y:/on halaat es d/y:/cheeret/o’/t . Ne

per Anni circulvm .

annak a"k/y:/ /y:/rtta es z/o’/rz/o’/tte De a’k/y:/ atta

5

Cum pastillis et legendis suis . cum diligenti

wr istennek : En kedeeg m/y:/ndden es

cura . et labore . multis Annis . ad profectum

tell/y:/es b/y:/zodalma/m-/al a/y:/anlom m/y:/nt

legencium in materna lingua exarata vt

zeegeen b/y:/nes magamat /y:/machagtokban[5] /

patet apercius intuenti : = Laus deo : =

<üres sor>

Prohemium libri

Ez ma/y:/ zent Epistolaat /y:/rtta meg zent[6]

10

Aldot wr Iesus Cristusnak neweeben Es ew

paal Apostol Roma/y:/aknak /y:/rth lewe

keg/y:/es zent z/y:/le/y:/eenek . Azzon/y:/wnk z/y:/z m

leenek t/y:/zen harmad rezeeben . es ol

arianak . es m/y:/nd az meenn/y:/e/y:/ d/y:/ch/o’/see

wassa an/y:/azent eg/y:/haz ez elssew adv

ges wdwarnak melto er/o’/mekre . sok a/y:/

eenth vasaarnapnak Mise/y:/eeben / M

o/y:/tatus h/y:/weknek keerelmees/o’/kre es

el/y:/ epistolanak el/o’/tte azon Capitulomba

15

lelk/y:/ haznalatt/y:/okra . nag/y:/ mwkara vet

emlek/o’/z/y:/k az at/y:/aff/y:/w/y:/ zent zeretetnek

ween elmewnkket kezewnkket : k/y:/t ma

tartasarol mondwan . Senk/y:/nek se

ga ol/y:/ m/y:/nt sem/y:/e twdwan . Az meen

m/y:/wel ne tartoz/y:/atok . hanem chak

n/y:/e/y:/ eerdemnek es Coronanak okaert .

hog/y:/ eg/y:/mast[7] zeresseet/o’/k . mert valak/y:/

b/o’/lchnek mondasa zerent Sap iij . Az /y:/o

/y:/gazan zeret/y:/ ew baratt/y:/aat att/y:/aff/y:/at

20

dolognak leezen /y:/ewend/o’/re d/y:/ch/o’/seeges

az bel tell/y:/es/o’//y:/t/y:/ az t/o’/rweent az az wr

g/y:/m/o’/lche Azonrol Cassianus new/o’/ doctor

istennek zent parancholatt/y:/aat : enn

meg wg/y:/ mond . Aldot az ol/y:/ mwka

ek /y:/maran rokon wtanna k/o’/wetk/o’/

k/y:/ az meenn/y:/e/y:/[1] d/y:/ch/o’/seeges k/y:/ralnak

z/y:/k ez ma/y:/ zent Epistola : =

zolgalatt/y:/ara leezen . De m/y:/nd azon atal

Epistola prime dominice

25

m/y:/ert m/y:/nden fel/o’/l az g/y:/arlo g/y://o’/keer

AT/y:/amff/y:/a/y:/ . twgg/y:/a/-/

velewnk es bennewnk zakadot / m/y:/n

/-/tok . mert /y:/dee /y:/ma/-/

/-/nen <…t> er/o’/nk m/y:/at /y:/o[2] tehetetlen/o’/k

/-/ran m/y:/nekewnk al/-/

vag/y:/wnk Idw/o’/z/o’//y:/tenknek mondasa

mwnkbol ffel serken

zerent Io[3] . [] z/y:/kseeg azert fol/y:/am

/-/newnk : mert mast/-/

30

nwnk az Aldot v/y:/gaztalo zent leelek

an k/o’/zelben vag/y:/on

nek malaztt/y:/ahoz : k/y:/nek n/y:/ereeseere

a" m/y:/ Idwesseeg/w"/nk honnem m/y:/nt

eeg/y:/etemben /y:/arwlwan az m/y:/ nemes

eleeb h/y:/tt/o’/k . Az ee/y:/ el mwlt Az n/-/

meenn/y:/e/y:/ keralne azzon/y:/wnkhoz k/y:/

ap kedeeg el k/o’/zelget/o’/t / Hann/y:/ok

m/y:/nekewnk hamarab es bewebben

el azert tewlewnk az seteetsegnek

35

n/y:/erhet/y:/ ew aldot zent ff/y:/atwl k/y:/nek

m/y:/welk/o’/det/y:/t es veg/y://o’/k ffel az

ere/y:/wel leeg/y:/en /y:/gaz es melto . lee/g"/en

v/y:/lagossagnak feg/y:/wereet . wg/y:/

d/y:/cheeretes es Idwesseeges m/y:/nddennek

hog/y:/ nappal t/y:/ztesseeggel /y:/ar/y:/wnk

vala k/y:/nek zeme eleeben akat ez /y:/ras

Ne chak azon torkossagban es re/-/

Ha m/y:/ fog/y:/atkozasnak kedeeg t/o’/rteen/y:/k

zegseegben : Ne chak restsegben es

40

esn/y:/ / awag/y:/ vala meel /y:/gheenek ha

f/o’/rt/o’/zetesseegben / Ne chak eg/y:/ m/-/

g/y:/omasanak : Vala k/y:/ meg erthet/y:/

assal valo vetek/o’/desben es /y:/r/y:/g/-/

es twdhatt/y:/a . sem/y:/ ellensees nem lee

seegben / De /o’/t/o’/zyet/o’/k ffel a" my

zen oka / ha meg emendall/y:/a Mert va

wrwnk iesusban Cristusban / azaz

la m/y:/ dolog /y:/obbaa lehet anneewal /y:/ob

ewtet k/o’/wetween yo eeletben . =