Kántor-szombat [Sabbato ieiunii quattuor temporum]

030a

Ewangeliom

M/y:/ert ez ma/y:/ zent ewangeliomot[1] ez /y:/ew

end/o’/ vasarnapon ees eenekl/y:/ an/y:/az/e-/t

eg/y:/haaz . nem z/y:/kseeg eett bewt/w”/ zerent

meg /y:/rn/y:/a sem helt awag/y:/ /y:/d/o’/t vele

foglaln/y:/ =

Megh lathwan azert Zerelmes at/y:/amff/y:/

a/y:/ / es meg erthween . m/y:/nd az zent Ep

istolanak . m/y:/nd az zent ewangeliomnak

lelk/y:/ es bewt/w”/zerent valo ertelmeet .

nag/y:/ sok /y:/o tanwsagokat talalwnk

ew benn/o’/k[2] m/y:/nd mastan/y:/ /y:/d/o’/re m/y://-/

/-/nd /y:/ewend/o’/re /y:/d/o’/re / m/y:/wel hog/y:/ az

zent epistolaban bodogsagus zent paal

apostol . emlek/o’/z/y:/k az vezedelmes Anti

cristusnak /y:/ewetel/y:/r/o’/l : Az zent ewa

geliom kedeeg wr Iesus Cristusnak els

/-/ew ez v/y:/lagra /y:/ewetel/y:/nek /y:/de/y:/r/o’/l

Annak okaert egg/y:/knek mas/y:/knak

n/y:/lwabban valo ertelmeere harom

rend bel/y:/ tanwsagwnk leezen r/y:/w/y:/

ded/o’/n . doctoroknak mag/y:/arazatt/y:/ok

zerent az zent /y:/rasbol

Elssew tanwsagwnk leezen[3] ar

/-/rol . m/y:/nemew /y:/egekb/o’/l /y:/smertet/y:/k

megh . Anticristusnak hamar valo ye

wetel/y:/ Doctoroknak mondasokban wg/y:/

talall/y:/ok hog/y:/ addeeg az wtolso /y:/teelettre

Cristus el nem /y:/ew<.> Sem ez v/y:/laagh

el nem veegez/y:/k . m/y:/g[4] nem Anticristusnak[5]

el keel /y:/ewn/y:/ / k/y:/t nag/y:/ sok /y:/rassal m

eg byzon/y:/o/y:/thatwnk / wg/y:/ vag/y:/on meg

/y:/rwan Daniel proffeta ken/y:/weenek viij

rezeeben M/y:/koron ez v/y:/lagnak alnoksa

gh/y:/ meg sokaswlannak akkoron tamad

eeg/y:/ zeeg/y:/entelen k/y:/ral az az m/y:/ndden

gonossaggal tell/y:/es . k/y:/t mag/y:/araznak le

nn/y:/ Anticristusnak / Meg wg/y:/ mond Osee

iij hog/y:/ Anticristusnak /y:/ewetel/y:/ koron .[6]

felette /y:/ghen el beew/o’/l ez v/y:/lagon . az

gonoz g/y:/lkossaag . ragadozaas . fesweenseeg

keweelseeg . f/o’/rt/o’/zetnek wndoksaga / es

vala k/y:/ teb gonossagot tehet az d/y:/cheeretes

leezen . Item Math xxiiij meg wg mond

az zent ewangeliom / El bew/o’/l az alnok

saag es meg h/y:/deg/w”/l sokakban az zent

zeretet Item prover ij . k/y:/r/o’/l b/o’/lch megh