Szűz Szent Borbála asszon (152)

152a

152b

1

Neg/y:/edzer mondat/y:/k erekk/w”/l valonak

dent[8] teremtet / M/y:/koron azert felette b/o’/lcz

mert m/y:/keppen az menn/y:/eknek zenth

vona . zeepseeghew ees vona . ewtet az

orzaga es d/y:/cz/o’/seeghe[1] erekk/w”/l erekkee

ew att/y:/a felette zeret/y:/ vala : Es hog/y:/ senk/y:/

megh maradando azon eresseghben m/-/

ew hoz/y:/aa[9] gonozt sem/y:/t ne veelhetnee .

5

/-//y:/nt wr Isten teremtette : Azonkeppen

rekeztee be eg/y:/ magass toromban . Es m

az t/y:/zta zepletelenseeghe megh marada/-/

/y:/koron oth . lakozneek ee/y:/el es nappal

/-/ndo /y:/ozagh az erek bodoghsaghban : hol

gondolkod/y:/k vala az wr Istenr/o’/l az z/e-/t

oth /y:/dweze/y:/tenknek mondasa zerenth

h/y:/ttr/o’/l : es az men/y:/orzaghnak czodala/-/

zent Mathe ewangelista /y:/rta meg ken/y:/

/-/tos allat/y:/arol . Azonkezben t/o’/rteeneek[10]

10

weenek . hwzon kett/o’/d reezeben . sem fele

hallan/y:/ hog/y:/ Alexandriaban nag/y:/ b/o//lcz[11]

/-/k/o’/znek sem hazassagra nem mennek de

doctor vona / k/y:/nek Origenes vona newe

m/y:/nd oll/y:/anok leznek m/y:/nt Istennek

k/y:/ ewnek/y:/ m/y:/nd ezeket meg /y:/elenth/-/

ang/y:/al/y:/ / /y:/me[2] azert zerelmes att/y:/amff/y:/

/-/hethnee . Wtanna k/y:/lde t/y:/thkon : Es m

/-/a/y:/ . m/y:/nemew nag/y:/ erdeme . nag/y:/ t/y:/zte

/y:/ert zemeel zerent vele nem bezeelh

15

/-/sseeghe es meltosaga vag/y:/on . m/y:/nd me

/-/ethne[12] /y:/ra eell/y:/en lewelet ewnek/y:/

/-/nn/y:/en m/y:/nd / m/y:/nd Istennek . m/y:/nd

Alexandria bel/y:/ nemes b/o’/lcz f/y:/rff/y:/w

az zenth ang/y:/aloknak elettek az zenth

nak Origenes mesternek : /y:/r/y:/a ez le

zerzethbel/y:/ eelethnek . es zepletelen t/y:/zta

welet . Nicomedia bel/y:/ z/y:/z lean Bar/-/

z/y:/zesseeghnek / /y:/maran ert/y:/tek m/y:/ oka

/-/bara the azalatos lean/y:/od / Mert er/-/

20

/-/erth /y:/ettetek az zent t/y:/ztassaagh tartasra[3]

/-/tettem hog/y:/ te m/y:/ndent az /y:/gaz Isten

Azth ees ert/y:/tek hog/y:/ nem he/y:/aba zer/-/

/-/nek <Istenn.> /y:/smeret/y:/re tano/y:/thatz . k/y:/t

/-/etteek az zent z/y:/z lean/y:/ok tartan/y:/ az

en ees k/y:/walthkeppen tell/y:/es elmeem/-/

zent z/y:/zesseeghet[4] : k/y:/ nag/y:/ n/y:/omorwsa

mel[13] es z/y:/we/m-/el k/y:/wantam ha m/-/

got ees vallottak m/y:/g eeltenek . veegre

/y:/keppen az /y:/gaz Istennek /y:/smeret/y:/re

25

zern/y:/w halalth ees zenwettenek . k/y:/k

/y:/wthathneek / k/y:/nek ennen magam/-/

k/o’/zz/o’/l /y:/eles leen ez bodoghsagos <…>[5]

at ees a/y:/anlottam : k/y:/t/w”/l vag/y:/ok

<.>z/y:/z zent Borbala azzon . m/y:/keent meg

teremtethween . Annak okaert nem

hall/y:/ok ennek wtanna .

/y:/mathatom[14] az Balwan Isteneketh

ymaran k/o//wethk/o//z/y:/k z/y:/z zenth

k/y:/k ember/y:/ mesterseegghel lettenek

30

Borbala azzonnak eelete . Az /y:/d/o’/ben

es vannak . Azert keerlek am/y:/nt

m/y:/koron : Maximianus czazaar wral/-/

h/y:/redet hallottam hog/y:/ m/y:/ndden b/o’/l/-/

/-/kodneek / / vala . eg/y:/ maga b/y:/ro wr dio

czesseegghel tell/y:/es leeg/y:/ tano/y:/cz m/-/

/-/scorus new . felette kazdagh es hatal/-/

egh enghemet az Igaz Istennek . /y:/s/-/

/-/mas : De maga pogan . Balwan Istent

/-/meret/y:/re . Azt halwan Origenes

35

/y:/madwan . Ennek vala eg/y:/ lea/n”/a

new[15] doctor nag/y:/ eremben leen ra/-/

k/y:/nek Barbara vala newe : M/y:/koron

/-//y:/tta Es halaat adwan az wr Isten/-/

eg/y:/ nap/y:/ napon . az ew z/y:/le/y:/wel ment

/-/nek azo/n-/al[16] k/y:/lde lewelet esmegh ew

vona az Balwan Istent /y:/madn/y:/ . mon

nek/y:/ eg/y:/ Bal/y:/nt new papt/w’/l es

da az ew z/y:/le/y:/nek k/y:/czodaak ez em/b2/

hog/y:/[17] kereztelne meg ewtet / mond/-/

40

kepek k/y:/keth eeth ffel allattak : monda/-/

wan / /y:/o es /y:/dwesseeghes tanaczot

/-/nak ewnek/y:/ veztegh/y:/[6] ezek az istenek

talaltal x/p-/usnak zerelmes lean/y:/a

Monda Barbara . Emberek voltak ee

mert eg/y:/ az Isten ew allatt/y:/aban

ennek elette / feleleenek ewnek/y:/ / azok

Es harom ew zemel/y:/eeben : at/y:/a

Azt halwan kezdee gondoln/y:/ ennen

f/y:/w es zentlelek / Ez az menn/y:/nek[18]

45

magaban . Ha emberek voltak haat

es feldnek teremte/y:/e  es wra / Ha

teremtet allatok . es nem Istenek / ha

k/y:/ ezth eressen h/y:/z/y:/ . hamar az /y://-/

z/y:/lettenek es megh holtanak / haat n/e-/

gaz Istenseeghnek /y:/smeret/y:/re /y:/wthat .

eelnek / sem halnak sem zolnak . es

Az pap <..> /y:/ambor azert nek/y:/ <nek/y:/>

sem/y:/ /y:/oot nem tehethnek / Az Istens

v/y:/wen[19] az lewelet meg tano/y:taa

50

/-/eegh kedeeg erekkee valo . halhatatlan

ewtet az /y:/gaz h/y:/ttre . Es annak wta/n-/a[20]

es m/y:/nden /y:/o tehetew / m/y:/ndenhato /

meg ees kereztelee ewtet zent harom/-/

50

Azonkezben adaak az ew z/y:/le/y:/ ostola/-/

/-/ban deak/y:/ b/o’/lczesseegre / Es m/y:/koron

/y:/o elme/y:/ew leet vona / nem mehet

55

vala[7] /y:/smeret/y:/re m/y:/ leg/y:/en az Isten / k/y:/ m/y:/n

[2] A szó előtt rubrummal talán kiemelésre szolgáló jel.
[3] A szó után rubrummal talán kiemelésre szolgáló jel.
[4] A t javított betű.
[5] Négy betűnyi törlés nyoma, olvasata talán zent.
[6] A vez betűkapcsolat javított.
[7] A szó jelöletlen marginális betoldás a megfelelő sor elé.
[8] A második n javított beűnek látszik, talán t-ből.
[9] A második a javított betű.
[10] A második t javított betű.
[11] A b l-ből javított betű.
[12] Az első h javított, feltehetően megkezdett l-ből.
[13] Az l utólagos betoldás a betűközbe.
[14] A h g-ből javított betű.
[15] A w-nek eggyel több szára van.
[16] Az al betűkapcsolat utólagos betoldás a szóközbe; a nazális rövidítésjele is ekkor kerülhetett az n fölé.
[17] A ho betűkapcsolat javított.
[18] Az nn/y:/ betűkapcsolatból egy szár hiányzik.
[19] A v javított betűnek látszik.
[20] A szó talán utólagos betoldás a megfelelő sor végére.