13a  

Harmad tanwsagwnk leezen

arrol m/y:/keppen az ygassaag teew/o’/ hat almas b/y:/ro Cristus Iesus . az wtolso rett enetes sentenciat k/y:/ mong/y:/a / O zerel mes atyamff/y:/a/y:/ . B/y:/zon/y:/awal nem keel chodalny ra/y:/tta ha akkoron re ttenetes leezen m/y:/koron k/y:/ monda t/y:/k ha meeg mastan rettenetes chak gondoln/y:/ . chak bezeellen/y:/ / chak halla n/y:/a ees . k/y:/r/o’/l wg/y:/ mond vala zent Ber . do : /y:/mez harom dolgok vannak m/y:/ndennel feelelmesbek es rettene tesbek halando embernek . k/y:/t n/e-/ twgg/y:/a m/y:/koron leezen . de maga atal nem haghatt/y:/a . Masod az nag/y:/ /y:/tee let k/y:/re . nem twgg/y:/a m/y:/keent me nn/y:/en / es m/y:/nt ott zamot agg/y:/on Harmad pokolnak veeghetetlen kee nn/y:/a k/y:/ben ha belee es/y:/k soha on nan k/y:/ nem zabadwlhat . Annak okaert felette keel embernek magaat otalmazn/y:/ hog/y:/ ezeknek feelelmeet el tawoztathassa . Doctoroknak azert mondasok zerent /y:/mez neeg/y:/ dolgok leez nek az wtolso Sentencianak[1] k/y:/ monda sa koron . Elsew m/y:/keppen Cristus Iesus az ew h/y:/wee/y:/t meg alg/y:/a . At/y:/a/y:/ aldo massal . Math . xxv . el/o’/we zamlalwan az heet /y:/rgalmassagokat ew el/o’/tt/o’/k / k/y:/k et t/o’/ttenek es k/y:/kben eeltenek Cristusnak zerelmeert ez v/y:/lagon / k/y:/keert meg a/y:/ andekozwan ewket : wg/y:/ mond . /y:/ewet/o’/k el azert en at/y:/amnak aldotta/y:/ veeg/y:/ee t/o’/k az bodog orzagot es n/y:/wgogg/y:/atok meg m/y:/ndden nehez mwkatoktwl /y:/ma ran . Math xxv /2//c-/ . hol ott a/y:/o/y:/tatus lee lekkel meg gondolhatt/y:/ok m/y:/keppen m/y:/n dennek elette . ffel zolo/y:/tt/y:/a azzon/y:/wnk z/y:/z mariat ew eedes zent z/y:/le/y:/eet . es m en/y:/nek f/o’/ldnek es m/y:/ndden zent/o’/kn ek k/y:/ralne azzon/y:/aat es k/y:/walt keppen meg alg/y:/a . m/y:/nden nemew /y:/o teeteme n/y:/ezerent / es Reea felelnek az zent/o’/k . mondwan Amen[2] Annak wtanna az zent Apostolokat es tano/y:/thwan/y:/ok at Annak wtanna az zent Mart/y:/rokat Annak wtanna az zent Confessorokat Annak wtannak az zent z/y:/zeket Ann ak wtanna k/o’/z/o’/nseeggel m/y:/ndden /y:/o eeletben[3] eel/o’/ h/y:/weket es /y:/rgalmasok /-/at es m/y:/nden/y:/k wtanna Ament mo /-/ndnak . O zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ gondolh att/y:/ok meel nag/y:/ mondhatatlan erem/o’/k
  13b   Leezen[4] azon Az valaztot h/y:/weknek . es m eel nag/y:/ v/y:/gassagus d/y:/cheeret/o’/ket mond/-/ nak es halakat adnak eerette wr istennek De leezen nag/y:/ zomorwsaag lathwan es halwan azt az karhozandok Masod dolog leezen . m/y:/keeppen Cristus Iesus ter/o’//y:/t/y:/ z/y:/neet es bezedeet az karhozot so/-/ kassagra . es nag/y:/ haraggal . kemeen bez eeddel meg fedd/y:/ ewket . hog/y:/ sem/y:/ /y:/oz agban . sem/y:/ /y:/rgalmassagban nem eelte nek ez v/y:/lagon . De m/y:/ndenben[5] az ew att/y:/oknak lucipernek es erdegnek aka ratt/y:/a zerent eeltenek Annak okaert vele keel lakozn/y:/ok erekkewl erekkee es k/y:/ adwan reea/y:/ok ees az nag/y:/ rette netes Sentenciat mondwan . Tawoz/y:/ atok el azert en t/w”/lem es en z/y:/nem nek el/o’/le es menn/y:/etek az erek t/y:/zre k/y:/ meg vag/y:/on zereztetween erdegnek ew ang/y:/al/y:/nak . Atkoztak leeg/y:/et/o’/k en at/y:/am twl es en t/w”/lem ew ff/y:/atwl . es zent le lekt/w”/l es tell/y:/es zent haromsaag wr isten tewl Atkoztak leeg/y:/etek en zent z/y:/lem tewl es m/y:/nd k/o’/z/o’/nseeges zent/o’/kt/w”/l zent ang/y:/aloktwl . Atkoztak leeg/y:/etek meen n/y:/en f/o’/ld/o’/n m/y:/ndden teremt/o’/t allatokt wl . mert nem akartatok meg /y:/smern/y:/e az teremt/o’/ wr istennek /y:/o voltaat es ve let/o’/k t/o’/tt /y:/rgalmassagaat . Es felelnek m/y:/nd az sok zent/o’/k Amen Amen : = Harmad dolog leezen . m/y:/keppen Az aldot menn/y:/e/y:/ k/y:/ral Cristus Iesus : Lucipert m/y:/nd ew vezedelmes tarssa/y:/wal es at kozot ang/y:/al/y:/wal er/o’/ssen meg fedd/y:/ rola hog/y:/ enn/y:/[6] sok zamtalan leelk/o’/ket el vez t/o’/kkel ew alnoksagoknak m/y:/atta istennek bozzwsagara es nag/y:/ rettenetes atokkal meg atkoz/y:/a ewket erette mondwan . meg sokaswll/y:/on t/y:/nekt/o’/k m/y:/ndden keenotok es reatok fordwll/y:/on m/y:/ndden teremt/o’/t allatoknak[7] atok/y:/a es n/y:/awal/y:/a/y:/a k/y:/ nek soha veghe ne leeg/y:/en erekk/w”/l er ekkee es felelnek az zent/o’/k Amen Am/e-/ . Es azonkeppen reeaok[8] zalwan istennek /y:/ gassagus haragh/y:/a[9] es meg n/y:/l/y:/k az f/o’/ld alattok es el n/y:/el/y:/ ewket eeg/y:/etemben m/y:/nd az nag/y:/ t/y:/zzel es ez v/y:/lagnak doha wal eeg/y:/etenben le hwlwan nag/y:/ s/y:/w assal rewassal pokolnak fenekeeben . Neeg/y:/ed dolog leezen : mert tere/y:/t/y:/ ew al dot zeep d/y:/ch/o’/seeges z/y:/neet Cristus Iesus ew zerelmes h/y:/we/y:/re mondwan : Aldottak vattok t/y:/ en zerelmes h/y:/we/y:/m[10] . /y:/ewet/o’/k  


[1] Az első en betűkapcsolat javítottnak látszik. A te betűkapcsolat javított.
[2] Az n betűn paca.
[3] A harmadik e esetleg javított betű.
[4] A felső margón középen rubrummal: 2.
[5] A b más betűnek indult. A második e javított betűnek látszik.
[6] A paca az e betű olvasatát kétségessé teszi.
[7] Az n javított betűnek látszik.
[8] Az o betű az a betű fölé tett jelöletlen interlineáris betoldás.
[9] A második h esetleg javított betű.
[10] Az m más betűnek indulhatott.