Adventban negyed vasárnap (036)

036a

036b

1

Ill/y:/k zent zeretetnek m/y:/atta / Meg wg/y:/

Inkaab chak eeg/y:/ /y:/ghee/y:/ewel megh

mond maas hel/y://o’/t v/y://g"/ enghemet wr

valthatta es /y:/gazo/y:/thatta volna ew

isten az te zent parancholat/y:/dnak /o’/swen/y:/

veeghetetlen /y:/rgalmassaganak m/y:/atta

/-/re mert azt keewantam en ./ /y:/ol twg/y:/a[1]

k/y:/re reea felelween zent /y:/ras bel/y:/ do/-/

5

vala az zent /p///p-/tha zent leeleknek ma

ctorok sok okaat vet/y:/k . De chak /y:/mez

laztt/y:/abol . hog/y:/ az zent parancholatnak

ewt rend bel/y:/ okokrol zoll/y:/wnk / m/y:/

wtan talalhatt/y:/a meg az wr istent Az/-/

Idwesseeges tanwsagwnkra =

ert mondaa wrwnk ees az zent ewan/-/

Elssew oka . m/y:/ert wr istennek zent

geliomba Math [] Si vis ad uitam in

ff/y:/a Iesus akara / ennen zemeell/y:/e

10

gredi serua manda[ta] dei . Ewt/o’/d /o’/sw

zerent halando embernek termeeze

en/y:/ l/y:/ra/y:/ Miklos doctornak mondasa

t/y:/ben ez v/y:/lagra /y:/ewn/y:/ / monda

zerent . mondat/y:/k az zent ewangeliom

t/y:/k zerelmetes /y:/rgalmazaas[5] . k/y:/r/o’/l

zerent valo tanach tartaas . twdn/y:/a /y:/

wg/y:/ vag/y:/on meg /y:/rwan az zent

ll/y:/k a/y:/o/y:/tatussaag /y:/macchaag . be/y:/th

ewangeliomban Io . iij / wg/y:/ zeretee

15

/y:/rgalmassaag . Alam/y:/snalkodas . test/y:/

wr isten ez v/y:/lagot hog/y:/ nem k/y:/m

san/y:/argataas : haragossagnak ehn/y:/h

ellee ennen zent ff/y:/aat eerette adn/y:/

teese bozzwsaag bochataas ./ ees eeg/y:/eb

k/y:/r/o’/l wg/y:/ mond zent Gergel doctor .

zentsseeges dolgoknak tekeelletess m/y:/w

O isten/y:/ keg/y:/esseegnek hoz/y:/ank valo

elk/o’/det/y:/ / k/y:/knek m/y:/atta ember nag/y:/

<…>chodalatus[6] meltoztatasa . O isten/y:/

20

erdemeket g/y://o’//y:/thet / es wr istent meg

zeretetnek k/y:/ /y:/elenthetetlen bwzgo

engheztelhet/y:/ / Ez eell/y:/enekh/o’/z k/y:/k eell/y://-/

saga . hog/y:/ az zolgaat meg valtanaa

en zentsseeges /y:/ozagoknak wtan /o’/swen/y:/

zent ff/y:/aat adaa eerette / /y:/me zerelm

een keres/y:/k wrwnk Iesust es azzon/y:/w

es at/y:/amff/y:/a/y:/ b/o’/lchnek mondasa ze

nk z/y:/z mariaat n/y:/lwan ketsseegneel

rent lassatok ha vag/y:/on /y:/eles oka .

25

k/y:/l meg leel/y:/k m/y:/nd eett ez v/y:/lagon

m/y:/ert kell/y:/en m/y:/ndden halando

zent malaztnak m/y:/atta . m/y:/nd az mas

embernek az wr istennek ff/y:/at zeretn/y:/

v/y:/lagon n/y:/lwan valo latasnak m/y:/atta

Ezenr/o’/l emlek/o’/z/y:/k zent paal apostol

Mert doctoroknak mondasok zerent m/y:/g

ees ad Eff ij / /y:/me zerelmes at/y:/amff/y:/

teeb lelk/y:/ /y:/ozagok vannak emberben .

a/y:/ lassatok m/y:/keppen az wr isten k/y:/

30

k/y:/ket wr isten kedwel es zeret . Awag/y:/

m/y:/ndden /y:/rgalmassagaban mag/y:/ kaz/-/

k/y:/k . az isten/y:/ meltosaghoz hasonlatosok

dagh . az ew mondhatatlan hoz/y:/ank

n/y:/lwan h/y:/gg/y:/e hog/y:/ annewal eremes

valo nag/y:/ zeretet/y:/nek m/y:/atta . k/y:/wel

ben lakoz/y:/k ott ew zent malaztt/y:/anak

zeret/o’/t m/y:/nket / m/y:/koron meg holt

m/y:/atta . pelda m/y:/nekewnk el/o’/z/o’/r[2] az

wnk volna b/y:/nben / meg eelezte /

35

eedes isten z/y:/l/o’/ zeep z/y:/z maria : k/y:/ m/y:/

wr Iesus Cristusban / b/y:/nes testnek ab

keppen soha nem volt lelk/y:/ /y:/ozagnaal k

razatt/y:/abol el t/o’/ree es el karhoztataa

/y:/l azonkeppen soha nem volt isten/y:/ ma

az b/y:/nnek halalaat . hog/y:/ towabbaa

laztnaal k/y:/l . azonkeppen vehetwnk pel

ne eellyewnk se zolgall/y:/wnk ewne

daat m/y:/nd az reegh/y:/ zent at/y:/akrol . es

k/y:/ m/y:/nt az poganok . k/y:/k istent[7] /y:/sme

40

zent z/y:/zekr/o’/l[3] / k/y:/ket m/y:/nd az okaert

/-/r/y:/k . De w/y:/ lelk/y:/ eeletben az eeg/y:/

/y:/rttak meg hog/y:/.[4] halwan meg tan

eel/o’/ wr istennek zolgall/y:/wnk[8] / Ez

wll/y:/ok es /y:/g/y:/ek/o’/z/y:/ewnk m/y:/ ees azon

leen azert elssew oka zerelmes at/y:/a

keppen tenn/y:/ es eeln/y:/

/-/mff/y:/a/y:/ es m/y:/nekewnk felette h

Harmad tanwsagwnk leezen

aznos es Idwesseeges / mert a’m/y:/t

45

arrol m/y:/ oka . hog/y:/ Az felsseeges wr

halando[9] ember zemeewel laat /y:/n

m/y:/ndenhato istennek zent ff/y:/a test ze

kaab zokta zeretn/y:/ . honnem m/y:/nt

rent /y:/ewe embereknek Idw/o’/sseeg/o’/k

a’m/y:/t haall[10] . De maga mag/y:/ob bod

keresn/y:/ / ha m/y:/koron ember rola gon/-/

ogoknak mondatnak k/y:/k chak hall

dolkod/y:/k el ameelkodhat/y:/k ra/y:/tta . k/y:/

ottaak . <honnem> es nek/y:/ h/y:/ttenek

50

m/y:/keppen m/y:/nd ez zeeles v/y:/lagot ch

honnem m/y:/nt kyk lattaak . Math []

ak eg/y:/ bezedeewel teremtee . m/y:/neewel