Kántor-péntek / Kántor-szombat (029)

029a

029b

1

H/y:/mt/o’/ztet/o’/t[1] . eel/o’/ kwth fol/y:/assal meg ned

Ez zent h/y:/tnek er/o’/sseegeben ew zent newee

wesewltet/o’/t Cristusnak n/y:/wgodalma . Ist

nek meltosagus t/y:/zt/o’/ssegeert / Ez eell/y:/en ee

en ff/y:/anak re/y:/t/o’/k Cella/y:/a k/y:/t . /o’/r/y:/znek

des tanwsaghnak ottanna k/o’/wetk/o’/z/y:/k ez

es kewr/w"/l fek/w"/ssnek m/y:/nd az menn/y:/

ma/y:/ zent Epistola . mondwan .

5

e/y:/ sereg/o’/k / yme zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/

Epistola

ha Idw/o’/zewl/o’/ leelek . es m/y:/ndden a/y:/

[A]T/y:/amff/y:/a/y:/ keerlek t/y:/

o/y:/tatus z/y://w"/ ember ha nemesbet es

t/o’/ket m/y:/ wrwnk Iesus

dragabbat ha /y:/ozagosbat . es malaztosbat

Cristusnak /y:/ewetel/y:/n

talalhat enneel . m/y:/ndden lelk/y:/ /y:/smeret

ek m/y:/atta es a" m/y:/ g/y:/

10

k/o’/z/o’/t Err/o’/l zool az eedes zent paal apostol .

ewlek/o’/zetewnkre ewb/-/

[] Iam conuersacio nostra incelis est . At

/-/enne hog/y:/ ne hamar

/y:/amff/y:/a/y:/ / /y:/maran a" m/y:/ n/y:/a/y:/askodaswnk

tawoz/y:/atok el t/y:/ ez/o’/t/o’/kr/o’/l . meg se re

menn/y:/ekben vag/y:/on / Azonrol zent

ttenn/y:/et/o’/k / se /y:/ewend/o’/ mondas m/y:/at

Agoston doctor atyank meg wg/y:/ mond

se h/y:/r mondas m/y:/at . se lewel m/y:/at

15

O zentsseeges lelk/y:/ /y:/smeret k/y:/ /y:/ollehet

ol/y:/ m/y:/nt m/y:/ tewl/w"/nk k/y:/ldet/o’/t v

test zerent ez f/o’/ld/o’/n leeg/y:/ . . De maga lak

olna / hog/y:/ /y:/maran el k/o’/zelget/o’/t v

odalmat menn/y:/ekben vag/y:/on / istenn

olna wr /y:/ewetel/y:/nek nap/y:/a Se/-/

el lakoz/y:/k n/y:/wgoz/y:/k er/w"/l v/y:/gad . k/y:/t

nk/y:/ t/y:/t/o’/ket el ne h/y:/tessen vala m/y://-/

m/y:/nekewnk ees enghegg/y:/en az megh

keppen / Mert m/y:/nek elette az k/o’/z/o’/n

20

fezewlt es b/y:/nesekeert meg holt Es[2]

seeges haborwsaag el nem /y:/ewend[7] . es

ffeel tamadot Cristus k/y:/ral Amen .

b/y:/nb/o’/l z/y:/let/o’/t ember vezedelemnek

Harmad se/r-/o z/o-/bathon

ff/y:/a meg nem /y:/elenend/y:/k . anticristus

Wr Iesusban Cristusban zerelmes at/y:/a

ky m/y:/ndennek ellene mond . es wr

mff/y:/a/y:/ m/y:/nek elette vala m/y:/ lelk/y:/ tan

istenneel m/y:/ndenben ffeell/y:/eb magaz

25

wsagr/o’/l akarnank zolan/y:/ . lassok[3] meg ez

tatt/y:/a magaat / es feell/y:/eb t/y:/zt/o’/ltet/y:/

ma/y:/ zent Epistolanak ertelmeet : k/y:/t meg

wg/y:/ hog/y:/ az eel/o’/ istennek temploma/-/

/y:/rtt zent paal apostol / Tessalon/y:/a bely

ban /y:/ltep/y:/g ( ertween Ierwsalemben

eknek /y:/rtt masod leweleenek masod ree

azt /y:/elentween hog/y:/ ew leeg/y:/en az

/-/zeeben / meel Capitulomnak el/o’/tte keer/y:/

Cristus istennek ff/y:/a / Nem emlek/o’/z/-/

30

az ott valo w/y:/ kereztt/y:/en/o’/ket[4] hog/y:/ meg

t/o’/k ee rola . . mert m/y:/koron ott nala/-/

maragg/y:/anak az /y:/o zandekban . az zent

tok volneek[8] / ezent mondom valeek t/y://-/

h/y:/tben isten/y:/ es at/y:/aff/y:/w/y:/ zeretetben .

/-/nekt/o’/k . azert a"m/y:/nek meg keel tell/y:/e

es wr istent/w"/l veett zent paracholatb

/-/s/o’/dn/y:/ /y:/ol twgg/y:/atok / chak hog/y:/ /y:/mar

an[5] ./ es hog/y:/ bekeseeg/o’/s/o’/k leeg/y:/enek m

/-/an /y:/de/y:/nek kel teln/y:/ / Mert /y:/me me/-/

35

/y:/ndden t/y:/redelmesseeggel azokhoz k/y:/k

egh mastan ees alnoksagot z/o’/r/o’/z / azert

ra/y:/tok n/y:/omorwsagot es haborwsagot

tarccha . k/y:/ tartt/y:/a m/y:/glen reea /y:/wt

lazzathnak : k/y:/knek wtanna m/y:/nd erdem

Es hamar meg /y:/elen/y:/k az alnok em/-/

/o’/k m/y:/nd n/y:/wgodalmok leezen erekk/w"/l

ber : k/y:/t wr iesus meg /o’/l" ew za/y:/an/-/

erekkee / m/y:/koron az aldot wr Iesus <.> Cri

ak leelkeewel / es el t/o’/r/y:/ ew /y:/ewete/-/

40

/-/stus meg /y:/elenend/y:/k menb/o’/l / akkoron

l/y:/nek b/y:/zon hatalmassagawal / /2//c-/

az ew zent/y:/t meg d/y:/ch/o’//y:/ht/y:/[6] az ew isten

segheenek meltosaga zerent : Az gonozok

nak kedeeg erek vezedelmet aad . el

/y:/zween ewket ew /y:/ozagus voltanak

45

d/y:/ch/o’/seeges z/y:/ne el/o’/l / Annak ez zent

Apostol A<n>gg/y:/a magaat es ken/y:/eregh

ween wr istennek hog/y:/ ew zent ma

latt/y:/anak m/y:/atta tarccha meg ewket