Egyháznak szentsége napjáról (142)

142a

142b

1

Masod tanwsagh Adat/y:/k Ez ma/y:/

tanna . Aldozo nap/y:/aan akkoron teen wtol/-/

zenth ewangeliom mellee / M/y:/ okaerth

/-/so[8] ebedet ees az tano/y:/thwan/y:/okkal / Ewt/o’/d

zentel/y:/k megh az zenth eg/y:/hazat / Docto/-/

d/y:/czeeret lezen . k/y:/lenczed horan . mert ak

rok ennek harom /y:/eles okaat vet/y:/k .

/-/koron boczataa k/y:/ az m/y:/ edes wrwnk Ies/9/

5

Elezer Isten fel/o’/l . . Masodzor az zenth hel/y:/

az ew zent lelkeet az magas kerezthfanak

/-/fel/o’/l Harmadzor m/y:/nnen[1] fel/o//l/w”/nk

zent oltaran . Es az v/y:/tez zent oldalaat

Istenfel/o’/l ez /y:/eles oka : mert meegh ooh

atal /o'/klelee ew heg/y:/es czwcza/y:/awal

t/o//rwenben megh wag/y:/on[2] hag/y:/wan es

Es Annak wtanna . akkoron meene fel

paranczolwan . mo/y:/ses atal . hog/y:/ a”hol

men/y:/orzaghnak bodoghsagaban ees /

10

ew heelth valazth maganak . oth rak/y:/an/-/

Hatodzor lezen[9] d/y:/czeeret . veczern/y:/e koron

/-/ak ewnek/y:/ eg/y:/hazat es zent oltarth es

mert akkoron mossaa meg x/p-/us az ew

azon aldoz/y:/anak ew zent Istenseegheenek

tano/y:/thwan/y:/nak labokat az veegh va/-/

oth teeg/y:/enek[3] /y:/maczagot es d/y:/czeeretet .

/-/czoran . es zent testeet zent veereet meg

Annak /y:/maran meltosagaert . hog/y:/ nag

zentelwen . ewnek/y:/k adaa : Annak w/-/

15

/-//y:/ob meltosaggal d/y:/czeerhesseek az zenth

tanna akkoron /y:/eleneek az ket tano/y://-/

Istent / m/y:/keent ewnnen maga mondaa

thwanoknak ees menwen Emaus va/-/

/p///p-/tha atal . zentek leg/y:/etek mert en zent

/-/rasban k/y:/k[10] az k/y:/n/y:/er zeghesen megh

vag/y:/ok / Err/o//l mondaa zent dauid /p///p-/tha

/y:/smereek / Hetedzer lezen d/y:/czeereth

ees . Heethzer mondeek en d/y:/czeeretet teen

Completa koron . mert akkoron teeteteek

20

/-/eked wr Isten . nap/y:/aban / Az te /y:/gassag

az koporssoban /y:/dweze/y:/tenknek zent teste .

/-/os /y:/teeletednek felette / Annak okaert

Es Annak wtanna . ew fel tamadasanak

zerzette An/y:/a zenth eg/y:/haz<a> . az vetern/y:/et

wtanna . akkoron a/y:/to be teween . /y:/elen/-/

merth /y:/dweze/y:/tenk Iesus x/p-/us . eeffe

nek az zent apostoloknak ewket meg

/-/l/y:/ koron z/y:/letet ez v/y:/lagra . az m/y:/

v/y:/gaztalwan : es bekeseghet h/y:/rdethveen

25

/y:/dwesseegh/w"/nkerth : . Es effel/y:/ koron fog

Elezer azert m/y:/nd ez eell/y:/en Isten/y:/

attateek megh . az m/y:/ meg valthsagwn/-/

d/y:/czeeretheknek okaert meltan zentel/-/

/-/knak okaert : Es hog/y:/ ha/y:/nal ele/y:/n ta

tet/y:/k megh an/y:/azent[11] eg/y:/haznak hel/y:/e /

mada ffel hallotta/y:/bol . az m/y:/ d/y:/cz/o’/see

Masod oka . m/y:/ert meg zenteltet/y:/k

gh/w”/nknek okaerth / m/y:/nd ezekr/o'/l[4] kel

azon zent helnek oka . hog/y:/ Oth[12] na/-/

30

akkoron <.>[5] m/y:/nd tell/y:/es kezett/y:/en an/y:/a

g/y:/ob zeretettel lakoz/y:/eek az wr Isten

zenth eg/y:/haznak nag/y:/ halakat es d/y:/cze

Azzon/y:/wnk z/y:/z Maria . Es az zenthek

/-/reteketh adn/y:/ az wr Istennek : Masod

zent[13] Ang/y:/alok . Wg/y:/ mond rola zent

d/y:/czeeret lezen an/y:/azent[6] eg/y:/hazban az

Dauid /p///p-/tha . Ill/y:/k wr Isten hog/y:/ az

prima hora . . mert wrwnk Iesusth x/p-/ust

the hazad megh zenteltesseek . m/y:/nd

35

akkoron v/y:/veek p/y:/latosnak foghwa .

erekk/w”/l erekkee / H/y:/t/w”/nkkel azt h/y:/z

Es hog/y:/ akkoron /y:/eleneek megh ffel

/y:/ek hog/y:/ oth lakoz/y:/k[14] az wr Iesus

tamadwan hallotta/y:/bol . az harom ma

x/p-/us Allatt/y:/a zerent . An/y:/a zenth eg/y:/

/-/riaknak . Harmad hora koron : esmegh

haznak heet zenthseegh/y:/ben . /y:/elessen

d/y:/czeeret mondat/y:/k . Merth akkoron . k/y:/

Az t/y:/zt/o’/lende[15] oltar/y:/ zenthseeghben . k/y:/k

40

/-/a/y:/taak halarra wrwnkat az s/y:/do se

k/o’/r/w”/l koronkeed /y:/elen vannak az zentek

reghek p/y:/latos zek/y:/ el/o’/t mondwan . fe

zenth ang/y:/alok / Err/o’/l mong/y:/a zent

/-/ze/y:/cz meg feze/y:/cz megh ewtet : Azon ho/-/

Ianos latasarol valo ken/y:/nek hwzon

/-/raban ees k/o’/t/o//zteteek az kew ozlophoz

eegg/y:/ed reezeben ./ /y:/me hol az Isten/-/

es megh ostoroztateek[7] : Annak wt/a-/na

/-/nek zent ha/y:/loca . hol oth eeg/y:/etembe

45

az horaban boczataa el az zenth lelket

lakoz/y:/k embereknek ff/y:/a/y:/wal : Ezen/-/

ees p/y:/nkesth nap/y:/an az zent Apostolokra .

r/o’/l mondaa ennen maga ees /y:/dweze/y:/

Neeg/y:/edzer lezen d/y:/czeeret hatod ho/-/

tenk Iesus : zent Mathe vtolso reezeben

/-/ran : mert akkoron emelteteek ffel az

/y:/rtta megh : /y:/me en t/y:/ veletek vag/y://-/

magass kerezthffara . es nag/y:/ setethseegh

/-/ok m/y:/nd ez v/y:/laghnak veeghee/y:/glen

50

fogaa be m/y:/nd ez v/y:/lagot . Annak w

az oltar/y:/ zenthseghnek aldozatt/y:/aban

m/y:/nd ez okaert azert zenteltet/y:/k meg a/n”/a/-/

50

zent e/g”/haz .