Kilencben hagyó vasárnap (130)

130a

130b

1

Orzaga . czalados emberhez . k/y:/ . k

Ew kedeegh felelween monda ew

/-//y:/we meene elezer reegghel hollal

k/o//zz/o//l/o//k egg/y:/knek / Barathom

m/y:/weseket v/y:/nn/y:/ ew zel/o///y:/eeben

nem teezek teeneked bozzwssagoth

Es zegh/o//desth teween a” m/y:/vesekk

Nem de eg/y:/ nap/y:/ peenzben zegh/-/

5

/-/el eg/y:/ nap/y:/ penzben . k/y:/ldee el ew/-/

/-/ettel ee megh en velem ./. Vedd ffel

/-/ket ew zel/o///y:/eeben . Es k/y:/ menwen

/a-/m/y:/ t/y:/eed . es men/y:/ el . Akarom

harmad hora koron . lata eeg/y:/ebe/-/

kedeegh ez wtolssonak es . azth ad/-/

/-/ket alwan . a” p/y:/aczon hewolkod/-/

/-/n/y:/ . m/y:/nth teeneked . Awag/y:/ nem

/-/van . es monda ewnek/y:/k . Menn/y:/

/y:/ll/y:/k ee ennekem azt teennem a/-/

10

/-/etek el t/y:/ es az en zelembe : es m/y:/

m/y:/th akarok . Awag/y:/ a” te zemed / /

/y:/gaz le”end megh adom t/y:/nektek

alnok . merth en /y:/o vag/y:/ok ./. Ezen

Azok es oda meeneenek . Annak

keeppen leeznek az wtolssook els/o//k

vtanna megh k/y:/ meene hatod es

es az elss/o//k wtolssook . Mert sok/-/

k/y:/lenczed hora koron : esmegh az/-/

/-/ak vannak h/y:/watalosok : kewesek

15

/-/onkeppen teen T/y:/zen eegg/y:/ed hora

kedeeglen valaztatosok

koron kedeeg k/y:/ meene . es talala

Ez zenth ewangeliombol sok keppen valo

eeg/y:/ebeketh alwan . es monda ew/-/

lelk/y:/ tanwssagokath vehet/w”/nk m/y:/ /y:/dwesse/-/

/-/nek/y:/k / M/y:/t allotok ett napoth

gh/w”/nkre : Elezer . azerth w/g”/ mond az zent[3]

est/y:/k hewolkodwan . Mondanak

ewangeliom Hasonlatos menn/y:/eknek orz/-/

20

ewnek/y:/ . mert senk/y:/ nem fogadot[1]

/-/aga : Eeth a” menn/y:/eknek orzagan ertet/y:/k

el m/y:/nket . Monda ewnek/y:/k . m/-/

ez v/y:/lagon v/y:/tezk/o’/dew kereztt/y:/en an/y:/a zent

enn/y:/etek el t/y:/ es az en zelembe

eg/y:/haz : k/y:/ az ew h/y:/we/y:/ben v/y:/tezk/o’/d/y:/k po

M/y:/koron kedeeg esthwe lett vona

/-/kolbel/y:/ erdeghnek . ew[4] chalardsagh/y:/nak[5] ellene .

monda az zel/o//nek wra ew saffa/-/

Towabaa az chalados[6] emberen . ennen maga

25

/-/ranak H/y:/d elewe a” m/y:/weseket

az aldot zent haromsaagh . awa/g”/ at/y:/a wr

es add megh nek/y:/k ew mwka/y:/o/-/

Isten . k/y:/ ember/y:/ allatot[7] az ew zent z/y:/neere

/-/kat[2] el kezdwen az wtolssokrol m/-/

hasonlatossagara teremte : Es mondat/y:/k chala/-/

/-//y:/nd az elss/o//k/y:/glen . M/y:/koron az/-/

/-/dos[8] embernek : k/y:/r/o’/l zent gherger doctor v/g”/

/-/ert el/o//we /y:/ettenek vona : k/y:/k t/y://-/

mond : k/y:/ mondat/y:/k /y:/gazban chalados[9] em/-/

30

zen eeg/y:/ hora koron meentenek va/-/

/-/bernek m/y:/nt az m/y:/ aldoth teremtenk : k/y:/

/-/la . wg/y:/an annee penzth veenek

m/y:/deneket[10] k/y:/keth teremt/o’/t[11] . b/y:/r/y:/a . tartt/y:/a .

El/o//we /y:/eween az els/o’/k ees : alo/y:/tt/-/

es eeltet/y:/ : m/y:/nd lelekz/e2/nt . m/y:/nd testz/e2/nt

/-/aak hog/y:/ tebbet veend/o//k vonan/-/

Towabaa . Az zel/o’/n[12] ertet/y:/k An/y:/a zent

/-/ak . De ewk es . anne penzth veenek

eg/y:/haz . k/y:/r/o’/l / zent gherger w/g”/ mond .

35

Es el weeven zwggodnak vala az

Az m/y:/ teremtenknek ew zel/o’//y:/e mondat/y:/k

czalados ember ellen . mondwan .

kezensseeghes kerezt/y:/en zent eg/y:/haz : az /y://-/

Ez wtolssook czak eg/y:/ horaban m/-/

gaz Abelt/w”/l foghwa . m/y:/nd az wtolsso

/-//y:/weltenek . es eeg/y:/enlewe tetted .

/y:/gaz ember/y:/g[13] k/y:/ ez v/y:/laghnak ew wee/-/

ewket m/y:/hoz/y:/ank k/y:/k v/y:/seltek

gheen z/y:/let/y:/k / meene /y:/gazat z/y:/lth es z/y:/l

40

napnak terheet es hewseegheeth

az /y:/d/o’/tt/w”/l foghwan[14] . annee vezz/o’/t wer .

k/y:/nek ew g/y:/melche[15] : teremtet/y:/k wrwnk

Iesusnak zent zerelmeeb/o’/l es malaztt/y:/abol

k/y:/r/o’/l zent Ianos ken/y:/weenek ewt/o’/d ree/-/

zeeben . w/g”/ mond . ha k/y:/ en bennem n/e-/

45

maradand az az : zent h/y:/thnek / remeenseghnek /