Másod menyegző vasárnap / Negyed menyegző vasárnap (127)

127a

127b

1

Koron[1] es m/y:/ndden /y:/d/o’/ben keez a’ m/y:/nden/-/

Es /y:/me nag/y:/ /y:/ndwlaas tamada

hato Wr Isten : ew hoz/y:/aa tere/o’/[2] zegheen b/y:/

az[15] tengheren wg/y:/ hog/y:/ az[16] ha/y:/o/-/

/-/nesekkel /y:/rgalmassagoth teenn/y:/ : zenth /y:/sa/-/

chka[17] el mer/w’/lne az[18] habok m/y:/at

/-//y:/as /p///p-/thanak mondasa zerent : Nem en

Ew kedeeghlen alwz/y:/k vala . Es

5

akaratom . az b/y:/nesnek ew halala . azth mon/-/

hoz/y:/aa /y:/arwlanak es fel k/o//lteek

g/y:/a wr Isten : De hog/y:/ megh ter/y:/en es

ewtet ew tano/y:/thwan/y:/ mondw/-/

eell/y:/en / Azerth ha az b/y:/nes ember . nem

/-/an . Vram zabado/y:/ch[19] megh m/y:/nk/-/

zen/y:/k /y:/oth tenn/y:/ . be/y:/teln/y:/ /y:/mathkozn/y:/ a/-/

/-/eth . el vez/w”/nk Es monda ewnekik

lam/y:/snaalkodn/y:/ : Misseet es[3] predicacioth

Iesus / M/y:/re vattok feelelmesek ke/-/

10

hallan/y:/ . Az wr Isten ees hamarab zent

/-/ves h/y:/t/w”//y:/ek : Ottan fel kelween

malaztt/y:/aat n/y:/o/y:/tt”a es megh v/y:/lagoso/y://-/

paranchola[20] az zeleknek es az[21] teng/-/

/-/tt/y:/a az oll/y:/an[4] b/y:/nesnek z/y:/weet lelkeeth

/-/ernek es leen nag/y:/ cheendesseegh[22]

Neg/y:/ed wasarnap/o-/[5] .

Az neepek kedeeg chodalaak[23] azth

EZ Ewangeliomot eredeth z/e2/nt

mondwan : M/y:/nem/w”/ ez ./. mert

15

/y:/rtta megh / zenth Mathee ken/-/

ezenkeppen m/y:/nd az zelek . m/y:/nd

weenek n/y:/olczad reezeeben

az tengher enghednek ewnek/y:/ : =

zenth[6] Mark . neeg/y:/ed reezeeb/e-/

Ez ma/y:/ zenth ewangeliombol sok /y:/o

zenth Lucach[7] . N/y:/olczad[8] reezeeben . Es ez

lelk/y:/ tanwsagokat vehet/w”/nk ha meg

ewangeliomnak kezdet/y:/ leen . wrwnk Ie/-/

tekentt/y:/ek[24] ertelmeeth / Az tengheren le

20

/-/susnak harm/y:/cz eztend/o’/s koraban[9] / k/y:/s az/-/

lekzerent ertet/y:/k . ez v/y:/lagh : kyre lee

/-/zon haanak hwzon k/y:/leczed nap/y:/aan /

zalla<a> men/y:/orzaghnak bodoghsagabol

Ezen zent Ewangeliomnak elette . m/y:/keent

Az ha/y:/ochkaan[25] . kerezt/y:/en an/y:/a zenth

ezen zent Mathe /y:/r/y:/a . /y:/arwla eeg/y:/ /y://-/

eg/y:/haaz : k/y:/ben bel hagaa ew zenth h/y:/

/-/rastwdo s/y:/do /y:/dwze/y:/tenknek ele/y:/ben[10] es

tynek m/y:/atta . es m/y:/nd[26] add/y:/glan be/-/

25

monda . Mester k/o’/wethlek teeghed vala

nne ewez . es n/y:/wgoz/y:/k m/y:/gh ez w/-/

howa menedez . Monda ewnek/y:/ az rokak/-/

/-//y:/laagh el veeghez/y:/k : k/y:/r/o’/l ennen/-/

/-/nak l/y:/kok vag/y:/on es az egh/y:/ madarakn/-/

maga azt mong/y:/a / ne akar/y:/atok

/-/ak feezk/o’/k . Embernek kedeegh ew ff/y:/a n/-/

feeln/y:/e merth /y:/me en veletek vag/-/

/-//y:/nchen[11] hol ew fe/y:/eeth le ha/y:/thassa Az .

/-//y:/ok[27] m/y:/nd v/y:/lagh vegeezete/y:/glen[28]

30

mas/y:/k monda . Vram el meeg/y:/ek ele/-/

Masodzer ez ha/y:/ochka[29] /y:/eg/y:/z/y:/[30] az

/-/zer . hog/y:/ en at/y:/amat el temessem . Mon/-/

zenth kerezt<.>ffaath[31] k/y:/n az m/y:/ /y:/dwesseegh/w”/nket

/-/da ewnek/y:/ Iesus . k/o’/wess enghemet es

megh keresee es naponkeed valo ee/-/

had el az hallotakat el temethn/y:/ ew hallott/-/

lew k/y:/n/y:/erwnketh k/y:/wel lelekze/-/

/-/okath Ennek Wtanna[12] k/o’/wethk/o’/z/y:/k ez ma/y:/

renth eel/w”/nk m/y:/nek/w”/nk oztogataa .

35

zenth ewangeliom / Ewange/m/

ez ha/y:/ochkaban[32] el alweek m/y:/kor/o-/

AZ /y:/d/o//ben

az ew zenth lelkeet <…> ew zent att/y:/a/-/

bel[13] menwen

/-/nak a/y:/anlwan[33] k/y:/ bochataa[34] . erett/w”/nk

Iesus eg/y:/ h/-/

es akkoron adateek <.> meg zeegheen b/y://-/

a/y:/ochkaban[14]

/-/nes adamff/y:/anak m/y:/ndden[35] b/y:/zodal/-/

40

k/o//weteek e/-/

/-/ma . remeenseghe es /y:/dwesseeghe /

/-/wtet ew ta/-/

Az tenghernek kedeegh meg haboro/-/

/-/no/y:/thvan/y:/

dasaan ertet/y:/k : ez v/y:/la<.>gon valo

an/y:/azent eg/y:/haznak / haborwsaga .

az h/y:/tt/w”/l zakadot erethnekekt/w”/l

45

k/y:/k koronkeed haborgatt/y:/aat an/y:/a/-/