Karácson hajnal / Karácson nagymisén (113)

113a

113b

1

Ne ragagg/y:/a k/y:/lemb k/y:/lemb gonoz .

[K]Ezdethben <.>[17]

k/y:/zlelethnek chalardsaga[1] m/y:/at : Az oll/y://a-/

vala /y:/ghe <.>[18]

neepeknek[2] . m/y:/keent zent Beda doctor m/-/

es az /y:/ghe .

/-/ong/y:/a . g/y:/akortaa kel meenn/y:/ Bethlehem

vala Isten/-/

5

/-/be . es oth Az edes mariat es az eedes z/y:/

/-/neel . es Isten

/-/letet[3] Iesusth[4] megh keresn/y:/ . Es az ew zent

vala az /y://-/

z/y:/leteeseenek /y:/nnepeeth nag/y:/ t/y:/ztesseeggh

/-/ghe . az vala

/-/el /y:/llen/y:/ /

kezdethben

De lelek zerenth . zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/[5]

Istenneel .

10

tartozwnk reea . hog/y:/ ha ezth ez w/y:/la

M/y:/ndenek ew m/y:/atta lettenek

/-/gon be nem tell/y:/ese/y:/thett/y:/ek / m/y:/ z/y:/w/-/

es ew nalanal k/y:/l sem/y:/ nem

/-/nknek lelk/w”/nknek gondolatt/y:/a zerent

lett . A/m-//y:/ lett ew benne eeleth

vess/w”/nk el . es hann/y://w”/nk el m/y:/ tewl/-/

vala . es az eeleth vala emberek/-/

/-//w”/nk m/y:/ndden gonoz test/y:/ g/y:/en/y:/er/w”//-/

/-/nek v/y:/lagossaga . es az v/y:/lagoss/-/

15

/-/sseeghes k/y:/zlelet/o’/keth[6] . es azonkeppen tel/-/

/-/aagh seetethseeghekben v/y:/lago/-/

/-/l/y:/es elmeenkel k/y:/wanatossaghwnkal

se/y:/th . es az seetetseegh/o’/k[19] ewtet

meenn/y://w”/nk ffel az me/e-/n/y:/e/y:/ zenth Ie/-/

bel[20] nem foglalhataak . vala <.>[21]

/-/rwsalemnek warassaban / g/y:/akortaa

eeg/y:/ ember bochathwan[22] Isten/-/

valo fohazkodassal . oha/y:/tassal / es

/-/tewl . k/y:/nek newe Ianos vala

20

a/y:/o/y:/tatoss . gondolattal : hog/y:/ ha testh/-/

Ez /y:/ewe b/y:/zonsagra hog/y:/ b/y://-/

/-/zerent eelween nem lathatt/y:/ok az m/y:/

zonsagot tenne az vylagossagh/-/

zerelmes megh[7] valto wrwnkat . es /y:/d

/-/rol hog/y:/ m/y:/ndenek h/y:/nneenek

weze/y:/tenketh : Awag/y:/[8] chak[9] lelekzer/e-/t

ew m/y:/atta . Nem vala <az> ew[23] v/y://-/

erezhessek test/y:/ seghedelmeet . es lelk/y:/

/-/lagossaag : De hog/y:/ b/y:/zonsagoth

25

v/y:/gaztalasaath . k/y:/ koronkeed /y:/l ew

tenne az v/y:/lagossagrol . Vala

zenth Isten att/y:/anak /y:/ogh/y:/ara[10] : az[11] er/-/

az b/y:/zon v/y:/lagossaagh ky megh[24]

/-/ek menn/y:/e/y:/ nag/y:/ d/y:/ch/o//sseeghnek[12] bodog

v/y:/lagoso/y:/t m/y:/nden emberth <.>[25]

ssagaban . . Mel/y:/ bodoghsagos[13] latasnak

/y:/eween ez w/y:/lagra . Ez w/y:/la/-/

erwendetesseegheeth zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/

/-/gon vala . es ez w/y:/laagh ew m/-/

30

ha akar/y:/ok . ha k/y:/wann/y:/ok ween/y:/e

/-//y:/atta lett . es ez w/y:/laagh ewtet

Nem kel . m/y:/gh ez feldnek z/y:/neen ee

megh nem /y:/smeree . Twla/y:/do/-/

/-/l/w”/nk rezthseegghel twn/y:/asaggal[14] keres/-/

/-/naba /y:/ewe . es az ewnn/o,/n/y:/[26] ew/-/

/-/n/y:/ : De nag/y:/ zorgalmatossaggal es g/y:/or

/-/teth bel nem fogadaak . valak/-/

/-/sassaggal z/y:/kseeg eerette mwkalkodnw

/-//y:/k[27] kedeeglen bel fogadaak ewtet

35

nk . k/y:/re . keer/y://o’/k segeell/y:/en wr isten

ada ewnek/y:/k hatalmat Isten

Nagy Mysen valo

f/y:/a/y:/nak[28] leenn/y:/ . azoknak k/y:/k . h/y:/z/-/

[E]Z ewangeliomot /y:/rtha megh

/-/nek ew . neweeben . k/y:/k sem veer/-/

zenth Ianos ewan/ta/ ken/y:/we/-/

zakadatbol . sem . test/y:/ akaratbol

/-/nek elsew reezeeben : Es an/y:/a

40

zenth eg/y:/haaz olwassa ees eenekl/y:/ ka/-/

rachon[15] nap/y:/anak nag/y:/ M/y:/sse/y:/een . ew

nag/y:/ meltossagaerth : Merth emlek/o//z/y:/k

k/y:/walthkeppen wrwnk Iesusnak testh/y:/

es lelk/y:/ z/y:/leteeseer/o’/l[16] Ewan/m/