Kántor-szombat (033)

033a

033b

1

Psalmo xxxiij Mors Peccatorum Pessima . Az

Harmad tanwsagwnk leezen arrol

b/y:/neseknek halala vezedelmes . Oh

m/y:/keppen keel embernek ez /y:/ewend/o’/ zent

teremt/o’/ wr isten kynek <..l> /y:/teelet/y:/ el/o’/l

/y:/nnepre az az . meenn/y:/e/y:/ d/y:/ch/o’/seeghnek

senk/y:/ el nem fwthat : m/y:/nt leezen

k/y:/rall/y:/anak z/y:/leteese nap/y:/ara : es isten

5

dolgok azoknak . k/y:/k nem hog/y:/ zent

z/y:/lew keg/y:/es keralne azzonnak eremeere

zeretetnel k/y:/l De annak felette nag/y:/

kereztt/y:/en embernek . es m/y:/ndden h/y:/ew

at/y:/aff/y:/w/y:/ /y:/r/y:/gseegben . n/y:/lwan va

leeleknek keez/w"/ln/y:/ . okaat leelhett/y://o’/k[2] do

lo haragossagban : vezedelmes bozzw al

ctoroknak mondasokbol . mert /y:/me latt/y:/ok

/-/lasban . es nemeell/y:/ek meeg halalok

hog/y:/ an/y:/a zent eeg/y:/haaz : Az zent hosw

10

nak ora/y:/a koron sem bochatnak elle

eet nap/y:/anak el/o’/tte nag/y:/ zenwedetess

nek veet/o’/tteknek . es azonkeppen mw

eeg/o’/t teezen : g/y:/azban /o’/t/o’/z/y:/k . t/o’/redel

lnak k/y:/we / /y:/ollehet en nem /y:/teel/o’/m

/-/messeeg/o’/t . g/y:/onast zentseeg veetelt p

De ha m/y:/nt hall/y:/ok az zent /y:/rast . fee

aranchol veenn/y:/e m/y:/ndden /y:/oz/y:/aa tar

lelmes wtra mennek . . Harmad z/y:/k

tozoo ff/y:/a/y:/nak . hog/y:/ m/y:/neewel nag/y:/ob

15

seeges dolog az wtolso keez/w"/lettre lel

lelk/y:/ t/y:/ztassaggal . wg/y:/ predicall/y:/a m/y:/

k/y:/ /y:/ozagus dolgoknak b/y:/zon/y:/wlasa

ndennek varn/y:/ : P/y:/nkest[3] napnak el/o’//-/

az az . hog/y:/ /y:/o . m/y:/welk/o’/det/o’/kben lee/g"/en

tte[4] kerezt <..> /y:/arast es b/o’//y:/t/o’/t zerz/o’/t tenn/y:/[5]

foglalatus : Azert mondaa wrwnk

nag/y:/ob a/y:/o/y:/tatossaghnak okaert . Azon

Iesus . Awag/y:/ Innep napon : k/y:/t par

keppen latt/y:/ok <Ez zent latt/y:/ok> lenn/y:/

20

ancholat alat meg keel /y:/llen/y:/ . m/y:/

ez zent isten/y:/ z/y:/letees napnak elette

/-/ndden mwkanaal k/y:/l . k/y:/n azt akar

m/y:/ndden g/y:/azzal es be/y:/tel penitenciat

ya k/y:/ /y:/elenten/y:/ hog/y:/ ember ew

tartan/y:/ . . meltan kedeeg mert m/y:/nd az

halala nap/y:/aat ne . var/y:/a restseeg

teeb /y:/nnep/o’/knek . k/y:/ket An/y:/a zent eeg/y:/haz

gel twn/y:/asaggal . De awag/y:/ /y:/o m/y:/

egheez eztendeeg /y:/ll<.> es t/y:/zt/o’/l ele/y:/ es

25

welk/o’/detben awag/y:/ penitencia tar/-/

fe/y:/e es fondamentoma . ez zent wr ff/y:/w

tasban leeg/y:/en foglalatus . hog/y:/ wr

z/y:/leteesnek Aran/y:/as Innepe : Annewal

istennek kellemetes eeletben t/o’/rteen

azeert nag/y:/ob lelk/y:/ test/y:/ t/y:/ztwlattal . z/y://w"/

nyeek ez v/y:/lagbol k/y:/we hordozasa

bel/y:/ eedes zeretettel es a/y:/o/y:/tatussaggal . ha

Arrol mondaa . b/o’/lch Sap[1] iiij Az /y:/g

k/y:/ t/y:/zta . halaa adassal . ha ky kedeeg

30

az eeletew ember akar m/y:/ffele ha

b/y:/nes zent g/y:/onassal es penitencia tar

lallal veetesseek el/o’/l . koronkeed h/y://y:/e

tassal . teez/w"/ll/y://o’/n hoz/y:/aa es var/y:/a

delemben leezen . M/y:/nden ember

m/y:/nt /y:/o aldot kereztt/y:/en / ew meenn

azert meg otalmaz/y:/a magaat /y:/tee

/y:/e/y:/ zent att/y:/anak ann/y:/anak ewr/o’/me

lettewl : ha k/y:/ Idwez/w"/l awag/y:/ kar

nap/y:/aat / Mert /y:/g/y:/ bolch []

35

hoz/y:/k m/y:/koron k/y:/lemb k/y:/lemb bete

Nag/y:/ ewr/o’/m v/y:/gasaag es d/y:/ch/o’/seeges

g/o’/kt/w"/l k/y:/lemb k/y:/lemb . /y:/eg/y:/eket laat

t/y:/zt/o’/let az ff/y:/aknak . <.z> ew att/y:/oknak

lenn/y:/ halalaanak /y:/de/y:/n : Hanem

t/y:/zt/o’/lett/y://o’/k es /y:/o h/y:/r/o’/k new/o’/k . O az/-/

ha wr isten n/y:/lwan meg /y:/elenten

ert zerelmes at/y:/amffya/y:/ gondoll/y:/a

d/y:/ vala k/y:/nek Idweseegeet awag/y:/

tok meg hog/y:/ sem ez /y:/elen valo ee/-/

40

karhozatt/y:/aat De en tanachommal

letben . sem halaalnak yde/y:/n . sem w/-/

k/y:/ m/y:/nd ennen magarol v/y:/sell/y:/en

/-/tanna . nem lehett/o’/k az eedes zeep Iesus

gondot . es ha ez . fel/w"/l meg mond

nak es az zeep z/y:/z marianak seghedel/-/

/-/ot /y:/ozagokkal valo keezewlet benne

/-/m/o’/kneel k/y:/l / ha eett ez v/y:/lagh/y:/ t/y:/zt/o’/s

leend . b/y:/zodalma lehet hog/y:/ /y:/o es

seeg/o’/knek nap/y:/an . meltan es t/y:/ztan

45

Idwesseeges halala lezen . k/y:/t m/y:/n

d/y:/cheerend/y:/t/o’/k es zolgalang/y:/atok ewket[6]

denewnknek . zent Istenewnk es ew

tell/y:/es eerdemmel meg f/y:/zet/y:/k az erek

aldot ff/y:/a Cristus k/y:/ralwnk ew zent

d/y:/ch/o’/seegben[7] : k/y:/t nekewnk agg/y:/on . a . ff . z . A/m-/

malaztt/y:/anak . es zent lelkeenek m/y:/atta