Adventban negyed vasárnap (034)

034a

034b

1

Aduentben[1] Neg/y:/ed v/-/

Gyarlo termeezetewnkben /o’/t/o’/zween hog/y:/

asarnapnak Epistola/-/

m/y:/nket az nag/y:/ meenn/y:/e/y:/ t/y:/zt/o’/sseegre

/-/ya

ffel v/y:/hetne es magaztalhatna ./ mel

Wr Iesusban Cristusban t/y:/zt/o’/

tan /y:/ll/y:/k azert h/y:/w lelkew kereztt/y:/en

5

lend/o’/ es zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ / M/y:/ert

embernek er/w"/ln/y:/ v/y:/gadn/y:/ / kyr/o’/l meeg

ez el mwlt napokban zologatank lelk/y:/

teeb tanwsagwnk leezen eede el/o’/we

test/y:/ feelelemr/o’/l / /y:/maran ez ma/y:/ napon

Lassok meg azert az zent Epistolanak

An/y:/a[2] zent eg/y:/haaz hoz v/y:/zon ellen lelk/y:/

bewt/w"/ zerent valo mag/y:/arssagaat

erwendetesseeg/o’/t m/y:/ z/y:/wnkbe lelkewnk

Epistola .

10

/-/be . m/y:/nd az zent Epistolaban es m/y:/nd

[E]Wrewll/y:/et/o’/k at/y:/a/-/

az zent ewangeliomban / Mert az zent ew

/-/mff/y:/a/y:/ wr istenben

angeliom tano/y:/t arra . m/y:/keppen Cristus

m/y:/ndenkoron / esm/-/

k/y:/ralnak /y:/ewetel/y:/re wtat zerez/y:/ewnk

/-/eg mondom ewrew

m/y:/ z/y://w"/nkben[3] lelkewnkben . zent peni

ll/y:/et/o’/k . Az t/y:/ n/y:/a/y:/

15

tencianak es t/o’/redelmesseegnek m/y:/atta

/-/assagtok n/y:/lwan

k/y:/ soha nem lehet erwendetesseegneel k

leeg/y:/en m/y:/ndden emberekneel .

/y:/l / mert akkoron vag/y:/on embernek /y:/o

/y:/me az wr isten k/o’/zel vagyon Se

oka : m/y:/koron Idwesseeges dologban ewr

m/y:/ben zorgalmatossagtok ne leg/y:/en

wendetesseeggel bankod/y:/k . zent Agoston

De m/y:/nden /y:/machagtokban es ess

20

doctor at/y:/anknak mondasa zerent : Az

ed/o’/zeest/o’/kben halaa adassokkal t/y:/

penitencia tarto embernek /y:/ollehet ba

keerelmeestek n/y:/lwan valo leeg/y:/en

natus z/y://w"/nek keel lenn/y:/ ew b/y:/ne/y:/r/o’/l

wr /y:/stenneel . Es wr istennek bek

es azon zwmorwsagrol ewr/o’/meenek

eseege k/y:/ m/y:/nden ertelmet f/o’/lewl

Arrol mong/y:/a wrwnk Math . v .

mwl : /o’/r/y:/z/y:/e meg t/y:/ z/y:/wet/o’/ket es

25

Beati qui lugent etc : Wg/y:/an azonke

ezesseegt/o’/ket wr iesusban cristusban

ppen tano/y:/thwan m/y:/nket bodogssagus

m/y:/ aldot wrwnkban[9] : =

zent paal Apostol ees : ez ma/y:/ zent ep

Megh halwan ees erthween m/y:/nd az

istolaban ad philipenses iiij mondwan

zent Epistolanak . m/y:/nd az zent ewange

Gaudete in domino semper . at/y:/amff/y:/a/y:/ ew

liom nak ertelmeet k/y:/kben leen /y:/ntees/-/

30

r/w"/ll/y:/etek wr istenben m/y:/ndenkoron . Nem

ewnk az isten/y:/ es lelk/y:/ erwendetessee

mong/y:/a hog/y:/ ez v/y:/lagh/y:/akban . Mert

gr/o’/l / es isten/y:/ meltossagnak /y:/smeretes

ez v/y:/lagh/y:/ ewr/o’/m es[4] az wr istenben valo

vallasarol . es wr istennek /y:/ewetel/y:/

lelk/y:/ ewr/o’/m ellenseeg/o’/s/o’/k eg/y:/ben / An

re valo kezewlettr/o’/l / De m/y:/eert <.>

nak okaert ezen zent Epistolanak elette

m/y:/ndden h/y:/w kereztt/y:/en lelkeknek

35

azon Capitulomban wg/y:/ mond /[5] At/y:/amff/y:/a/y:/

h/y:/edelmes n/y:/wgodalmassagh/y:/ fonda

/y:/maran az zent h/y:/tnek erdeme m/y:/at

mentom zerent vannak g/y://o’/kereztetw

a’ m/y:/ n/y:/a/y:/assagwnk / az az eeletewnkn

/-/een az isten/y:/ /y:/smeretnek erwendetes

/-/ek fondamentoma . menn/y:/ekben va/-/

lakodalmaban Annak okaert ez ma/y:/

g/y:/on / honnan var/y:/ok a’ m/y:/ Idweze/y:/

zent /y:/nnep napon leezen .

40

tenket /y:/ewn/y:/ . wrwnk Iesust Cristust

Harom rend bel/y:/ lelk/y:/ tanwsa/-/

k/y:/ meg w/y://y:/o/y:/tt/y:/a[6] a’ m/y:/ alazatussag

gwnk m/y:/ Idwesseegewnk mellee

wnknak testeet . abraztatwan az ew

Elssew leezen arrol . : M/y:/nemew lelk/o’/k

zent testeenek d/y:/chewseegeh/o’/z[7] : Annak

ben zokot /y:/ewn/y:/ wr isten v/y:/gaztalas

okaert lelk/y:/ ewr/o’/met h/y:/rdet zent pal

nak okaert : k/y:/re reea felelween doctor

45

ez ma/y:/ epistolanak zereeben . O zerelmes

oknak mondasokbol . Neeg/y:/ rend bel/y:/

at/y:/amff/y:/a/y:/ ha meg gondoll/y:/ok zent leo

embereket talalhatwnk arra meltoknak

papanak mondasa zerent . ez leen eeg/y:/ /y:/e

lenn/y:/[10]

lesb oka m/y:/ert az aldot isten/y:/ nag/y:/ m

eltosaag magaat[8] meg alazaa . az m/y:/