Vízkereszt oktávájában való vasárnap / Első menyegző vasárnap (124)

Elssew meen/y:/ekzew v/-/

124a

124b

1

En lelkem ez s/y:/ralomnak w/o//lgeeb/o’/l .

AZ /y:/d/o//ben /

hol ott . tell/y:/es b/o//lchesseegh[1] vag/y:/on twdath

Men/y:/ekz/o//k

/-/lansaaghnal k/y:/l : Emlek/o’/zet feledeekenseeg

leenek Ga/-/

/-/nel k/y:/l . ertelem . tew/o//lgheesnel k/y:/l ok

/-/l/y:/leanak k/-/

5

/-/ossaagh seteethseeghnel k/y:/l / Err/o’/l mong/y:/a

/-/ana new v/-/

wrwnk Iesus k/y:/t <.>meg /y:/rth[2] zent Mathe

/-/arassaban

ken/y:/weenek ewt/o’/d reezeben . Er/w”/ll/y:/etek

es vala ott

es v/y:/gagg/y:/atok merth az t/y:/ erdemetek bew

Iesusnak a/-/

/-/seeghes menn/y:/eknek orzagaban / Wg/y:/

/-/nn/y:/a . h/y:/wattateek el kedeegh

10

mond az zent ewan/m/ towabbaa . az g/y:/erm/-/

Iesus es . ew tano/y:/thwn/y:/wal[10] a” men

ek Iesus marada el Ierwsalembe : ew z/y://-/

/y:/ekz/o’/ben[11] . Es borok el fog/y:/wan

/-/le/y:/ nem twdwan . Ezen lelekzerent erthett

monda ew ann/y:/a ewnek/y:/ Bo/-/

/-//y:/ek hog/y:/ nag/y:/ sokak vannak k/y:/k Iesust .

rok n/y:/nchen[12] . Monda ewnek/y:/

el vezt/y:/k : b/y:/nnek es gonossaghnak m/y:/a/-/

Iesus : M/y:/ ennekem es teenek/-/

15

/-/tta . /y:/elessen / k/y:/knek vakssaagh es seteth

/-/ed azzon/y:/allat . Nem /y:/ewt meeg

/-/sseegh leend ew z/y:/w/o//kben / k/y:/k t/y:/ztan

el az en horam : monda ew ann/-/

nem tartt/y:/aak ew lelk/y:/ /y:/smerett/y:/eketh

/-//y:/a az zolgaknak . vala m/y:/t m/-/

Err/o’/l mong/y:/a zent /y:/sa/y:/as /p///p-/tha . wr Isten

ondand t/y:/nektek azth teeg/y:/eetek

keepeben : fokssagra v/y:/teteek . w/g”/ mond

valaanak kedeegh ott hath kew

20

az en neepem : merth nem leen b/o//lchessee/-/

v/y:/drek le teeween : az s/y:/doknak

ghek[3] ho/g”/ megh /y:/smerneek ew magokath .

t/y:/ztwlatt/y:/ok okaerth tarthwan

Towabbaa . kereseek . Maria es Ioseph

m/y:/nden/y:/k keth awag/y:/ harmas

Iesust[4] es megh leeleek az templomba . ke

meerteeket Monda azert ewne/-/

ress/o’/k[5] m/y:/ es mariawal . az az banattal es

/-/k/y:/k Iesus[13] . t/,o”/lcheetek[14] meg a” v/y:/dre

25

. t/o//redelmesseeghel[6] / keressel Iosephel : az az /y:/o

/-/keth v/y:/zzel . Es megh telteek ew/-/

zagos teetelnek veegh/y:/g valo g/y:/orssassaga/-/

/-/ket m/y:/nd z/y:/n/w”/l . Es monda ew/-/

wal . es kethseeghnel k/y:/l meg lell/y:/ek[7] .

/-/nek/y:/k Iesus[15] . Mereheetek /y:/mm

Es naponkeed haznall/y:/wnk es newek/o//gg/-/

/-/aran es v/y:/g/y:/eetek az nazna/g”/nak

/-//y:/wnk Iesussal . zenth malazthban b/o’/lchessee/-/

es el v/y:/veek : De m/y:/nth kostolta

30

ghben[8] . es /y:/ozagos m/y:/welk/o’/dethben . merth /y://g”/

volna[16] . az naaznag/y:/ az v/y:/zb/,,o’/l /

lezewnk kellemetesek m/y:/nd wr Istennek

lett borth : es nem twgg/y:/a vala

m/y:/nd ez v/y:/lagh/y:/ embereknek elettek

honnan volna[17] . az zolgaak kedeeg

/-/asarnap

twg/y:/aak vala k/y:/k mere/y:/tetteek

EZ ma/y:/ Zenth Ewangeliomot

vala a” v/y:/zeth . H/y://y:/a hoz/y:/aa az

35

/y:/rtta megh bodoghsagos zent

v/,,o’//legheent a” naaznag/y:/ es mond

Ianos ewangelista ken/y:/we/-/

ewnek/y:/ . M/y:/nden ember elezer

nek masod reezeeben ./ Es leen

/y:/o borth aad ew vendeegh/y:/nek

eredet/y:/ Bodogh azzon hanak n/y:/olczad nap/-/

es m/y:/koron megh za/y:/oswlannak

/-//y:/aan / Ez zenth ewangeliomnak elette

ottan oll/y:/ant k/y:/ alab valo : te .

40

emlek/o’/z/y:/k arrol . m/y:/keppen . Iesus hoz/y:/a

kedeeglen megh tartottad a” /y:/o .

h/y:/waa a’ zent tano/y:/thwan/y:/okat es mon/-/

borth m/y:/nd edd/y:/glen : Ez elsewth

/-/da ewnek/y:/k / B/y:/zon B/y:/zon mondom

ew choda/y:/nak[18] kezette . tewee Iesus

t/y:/nektek . latt/y:/aatok az men/y:/orzagot megh

n/y:/ln/y:/ es wr Istennek zenth ang/y:/al/y:/t le

45

zallan/y:/ es ffel menn/y:/ . embernek ff/y:/an / enn/-/

/-/ek wtanna k/o’/wethk/o’/z/y:/k ez ma/y:/ zenth

ewangeliom b/o’/tew zerent .[9]

Ewangeliom