Kántor-péntek (028)

028a

028b

1

Dolgokat chelek/o’/d/o’/t wr isten ez ma/y:/ na

Ime hol vag/y:/on az nag/y:/ chodalatus b/o’/lcch

/-/pon es azonnal meg ert/o’/k/o’/z/w"/nk rola

esseeg . k/y:/nek twdoman/y:/a foghatatlan . es

mert wr isten meg atta . a"m/y:/t keewa

/y:/teelet/y:/ veeghetetlen . Mert latt/y:/ok ele

/-/nwnk : Wg/y:/ olwastat/y:/k Mo/y:/ses el

z/o’/r az <…> penitenciara ter/o’/ tolwa/y:/t Id

5

/-/ssew ken/y:/weenek ele/y:/ben / hog/y:/ hatod

w/o’/z/o’//y:/tee : Az mas/y:/kat gonossagaban m

napon az az ez ma/y:/ napon teremtee

eg vakwltat erekkee el hag/y:/aa karhoz

wr isten az embert . Az mas Moysesn

/-/n/y:/ : Masodzor latt/y:/ok hog/y:/ az megh

ek az az Cristus Iesusnak zent ewange

tert <.> tolwaynak ken/y:/ergheeseet meg

liom/y:/ ken/y:/weeben meg wg/y:/ olwasta

halgatwan . wg/y:/ monda . . /y:/maran h

10

t/y:/k hog/y:/ meg azon napon valtaa m

alalanak /y:/de/y:/n byzon mondom velem

eg zent vereewel halalawal az embert

leez ma parad/y:/chomban / Az gonoz tol/-/

Azon napon hozaa k/y:/ az halalus fog

wa/y:/nak kedeeg sem/y:/ /y:/ot nem felele Ann

/-/sagbol az reegh/y:/ zent at/y:/akat / All/y:/

ak /y:/eg/y:/eere hog/y:/ az /y:/okr/o’/l wr isten gondot

wnk meg eett . All/y:/wnk[1] meg zerel

v/y:/sel az gonozokrol kedeeg sem/y:/t / Harm

15

mes at/y:/amff/y:/a/y:/ . Cristus Iesusnak ald

adzor latt/y:/ok hog/y:/ wrwnk Iesus az /y:/o

ot zent kereztffa/y:/anak alatta . All/y:/wnk

tolwa/y:/t . /y:/ogh/y:/ara hag/y:/aa meg feze/y:/tet

meg wr isten ff/y:/anak /y:/teel/o’/ zek/y:/nek

n/y:/ es az gonozt bal fel/o’/l . Annak tanw

elette es hall/y:/ok bodogssagus zent

sagara . mert m/y:/koron az wtolso /y:/teele

Agoston doctor at/y:/ankat m/y:/t mond ett

ttre /y:/ewend . az /y:/o lelk/y:/ /y:/smeret/w"/k /y:/ob

20

ez arant ./ keth gonoz teew/o’/ tolwa/y:/o

fel/o’/l alnak . Az gonozok kedeeg bal fel/o’/l

kat olwaswnk Cristusnak magas kerezt

mert sem/y:/ eremet . sem/y:/ v/y:/gaztalast

ffa/y:/anak alatta allan/y:/ / k/y:/k/o’/n[2] /y:/eg/y:/ez

nem eerdemnek . De erek vezedelmet .

tethnek m/y:/nd ez v/y:/lagon valo kerez

Neeg/y:/edz/o’/r latt/y:/ok <latt/y:/ok> hog/y:/ wrw/-/

tt/y:/en neepek . Az /y:/o lelk/w’/ tolva/y:/on

nk Iesus az magass kereztffan /y:/ob kezeet

25

k/y:/knek /y:/o lelk/y:/ /y:/smeret/o’/k vag/y:/on

vetee az /y:/o tolwa/y:/ra . aldomasnak ye

Az gonozon k/y:/knek vezedelmes va/g"/on

g/y:/eert Az baal kezeet kedeeg az gonoz

/y:/me m/y:/nd ket ffeel kereztt/y:/en merth

tolwa/y:/ra erek atoknak[3] peldazatt/y:/ara

Cristusnak zazto/y:/a alat vannak . az z/e-/t

Azonkeppen leezen az wtolso napon ees

h/y:/tnek vallasa zerent : m/y:/nt zent

Az /y:/o lelk/y:/ /y:/smeretewket meg alg/y:/a

30

zool rola Omnes fatentur se nosse deum factis

mondwan /y:/evet/o’/k el t/y:/ en at/y:/am

autem negant Mert m/y:/nd n/y:/a/y:/an azt

nak aldotta/y:/ . Az gonozoknak kedeeg

vall/y:/aak hog/y:/ /y:/smer/y:/k istent . De

m/y:/nd ew erdegh tarssassagh/y:/wal . En

maga teetemeen/y:/ekkel ellene mond

at/y:/amnak atkozta/y:/ meenn/y:/et/o’/k el az

/-/nak . es meg tagagg/y:/aak . O v/y:/lag

erek t/y:/re . Math . xxv . Ewt/o’/dz/o’/r latt

35

v/y:/laag k/y:/ben f/o’/lden/y:/g el bwrwltal

/y:/ok azzonywnk mariat ees /y:/ob fel/o’/l alla

Tenkeench/w"/l ffel /y:/maran . es lassok

n/y:/ Iesusnak honnan az /y:/o lelk/w"/ tolwa/y:/

meg m/y:/keppen . wrwnk Iesus Cristus

k/y:/n meg /y:/smertet/y:/k hog/y:/ az /y:/okat valog

az ket tolwa/y:/ k/o’/zz/o’/l meg b/y:/zono/y:/taa

att/y:/a hoz/y:/aa wr isten . Hatodzor azt ees

k/y:/nek lee/g"/en /y:/o lelk/y:/ /y:/smeret es

olwassok hog/y:/ wr Iesus az magass kereztffa

40

k/y:/nek gonoz . Meg mwtata towa

rol . m/y:/nd fe/y:/eet . m/y:/nd zeme/y:/t za/y:/aat /y:/ob

bbaa . kywel teezen /y:/rgalmassagot

felee ha/y:/totta . n/y:/lwan valo zeretetnek okaert

es k/y:/wel kemeen /y:/teelet/o’/t Megh

Hetedz/o’/r ew zent ff/y:/le/y:/t ees /y:/ora ha/y:/totta

towabba k/y:/t hoz/y:/aa akar fogadn/y:/

m/y:/wel hog/y:/ eremest meg halgatt/y:/a ew

es k/y:/t z/y:/ne el/o’/l k/y:/ rekezten/y:/ . Meg

/y:/macchagaban k/y:/nek /y:/o lelk/y:/ /y:/smeret/y:/ va/g"/on

45

mwtataa veegre k/y:/t akar Idwez/o’//y:/

Veegre ew zent oldalaat z/y:/weet ees onnan

/-/ten/y:/ es k/y:/t erekkee el karhoztatn/y:/

a"fel/o’/l n/y:/ttataa meg . k/y:/r/o’/l wg/y:/ mond

/y:/me /y:/gassagus es tekelletes pelda

zent Agoston doct . O bodog lelk/y:/ /y:/smeretnek

t/y:/ztassaga O aldot leelky /y:/g/y:/enesseeghnek

erwendetesseege . k/y:/ vagy g/y:/ener/w"/seegh

50

nek parad/y:/choma . zeep yllatw v/y:/ragok

kal meg f/y:/zet/o’/t . Isten/y:/ malazttal megh .