Szent Miklós (156)

156a

156b

1

es eegghew zewethnek[1] t/y:/ kezetek

az zent ewan/m/ . Bodogh az ol/y:/ zolga k/y:/th

/-/ben : Es t/y:/magatok hasonlato/-/

m/y:/koron megh /y:/ewend az ew wra . wg/y:/an

sok leg/y:/etek az ol/y:/ emberekhez kik

talal a” m/y:/nt hatta . Meel/y:/ /y:/gheekben /y:/nt

var/y:/aak haza /y:/ewn/y:/ ew wrokat

m/y:/nddenth az aldot wr Iesus x/p-/us k/y:/k

5

az meen/y:/ekzobol : hogy m/y:/koron

ewnek/y:/ akarnak zolgaln/y:/ . hog/y:/ wg/y:/

megh /y:/ewend es zerghetend leg

eell/y:/enek ez v/y:/lagon zerelmes teetemeen/-/

ottan megh n/y:/ssaak ewnek/y:/ : =

/-/ben . hog/y:/ batorok lehessenek ew halalok

Bodogok az ol/y:/ zolgaak / k/y:/ket

nak /y:/de/y:/n m/y:/koron az ew wrok el /y:/e

m/y:/koron megh /y:/ewend az ew

/-/wend : es ew tewl/o//k zamok akar venn/y:/

10

wrok v/y:/g/y:/azwan talal . B/y:/z/o-/

Annak okaert mong/y:/a ha k/y:/t /y:/o ee/-/

mondom t/y:/nektek : hogy ffel ew/-/

lethben . es v/y:/g/y:/azwan talaland . mert

edz/y:/ ennen magaat es le telep/-/

akkoron az oll/y:/anokath az erek bodogh

/-//o//ttet/y:/ az oll/y:/anokat : es el menw

/-/sagra v/y:/z/y:/ : M/y:/keppen ha peldaz/e2/nt

een zolgal ewnek/y:/k / Es megh

mondanok . vala k/y:/ vetemeent veet . arra

15

/y:/ewend masod alomkoron : Es ha

vet/y:/ hog/y:/ remenseeghe vag/y:/on benne

harmad alomkorom megh /y:/ew

/y:/ewend/o’/re hog/y:/ haznaat es erdemeet

/-/end es azonkeppen talaland : Bo

veeg/y:/e . Azonkeppen . ha k/y:/k ez v/y:/lagon

/-/dogok az oll/y:/an zolgaak : Azth

k/y:/lemb k/y:/lemb /y:/ozagoknak magwaath

kedeegh twgg/y:/atok . Merth

el h/y:/mtend/y:/k : remeenseeghet leg/y:/en

20

ha twdnaa az czalados ember

<megh> merth megh bodoghwlnak ew

meel/y:/ horaban /y:/ewendew az orw

halaloknak[4] /y:/de/y:/n . k/y:/r/o’/l zent Ianos

b/y:/zon/y:/awal v/y:/g/y:/azna . es nem

latasarol valo ken/y:/nek t/y:/zen neeg/y:/ed

hadnaa megh asn/y:/ az ew ha/-/

rezeeben /y:/r/y:/a / Bodogok k/y:/k wr Isten/-/

/-/zaat . T/y:/ ees azert azonkeppen

/-/ben megh halnak : Mert vala k/y:/k

25

leg/y:/etek keezek . mert a” meel/y:/ h

ez v/y:/lagon bodoghsagra valo meelto

oraban /y:/ng/y:/en nem alo/y:/tt/y:/a

eelethben eelennek . meegh ez v/y:/lagon

/-/tok embernek ew ff/y:/a el /y:/ew =

megh leel/y:/k az erek bodoghsaghnak

Cristonban[2] zerelmes At/y:/amff/y:/a/y:/ Ez ma/y:/

eerdemeet es /y:/wtalmaat / m/y:/eerth

zent ewangeliomnak ertelmeeb/o’/l . d/y:/cz/o’/

melto zolgalathban eeltenek es be tell

30

seeghes zent M/y:/klos p/y:/speknek t/y:/zt/o’/ssee

/y:/ese/y:/tetteek m/y:/nd azokat k/y:/k paran/-/

gheere es m/y:/ /y:/dwesseeghes tanwsagw/-/

czolwan vannak az wr Istentewl

/-/nknak elowe menteere harom reend be/-/

es v/y:/g/y:/aztanak lelekzerent testhzerent[5]

l/y:/ tanwsagok adathnak[3] . wr Istennek

m/y:/nd ennen magokon . m/y:/nd alattok

zent malaztt/y:/a m/y:/at / Elezer h/y:/w zol/-/

valokon / v/y:/g/y:/aztak eeleteken es ha

35

galathnak meltosagarol ./ Masodzor ez

lalalokon / Annak okaert m/y:/ndenekr/o’/l

zent M/y:/klos p/y:/speknek d/y:/czeeretes eele

melto zamot adwan / m/y:/nden d/y:/cze

/-/teer/o’/l . harmadzor . holta wtan valo

rettre meltowaa tette ewket az wr

d/y:/cz/o’/seeghes eerdemeer/o’/l : =

Isten . menn/y:/en es felden =

Mondam hog/y:/ elssew reze lezen . h/y:/w

Masod tanwsagh adat/y:/k Ez z/e-/t

40

zolgalathnak meltosagarol : mert wg/y:/

M/y:/klos p/y:/speknek d/y:/czeretes eeleter/o’/l

Es elezteb m/y:/ne<.>emew[6] nag/y:/ malaz

tal zeretee ewtet az m/y:/nden hato wr

Isten . meegh ew g/y:/enghe g/y:/ermek

seeghet/w”/l foghwa : Mert doctorokn

45

ak mondasok zerent . m/y:/nt hog/y:/ ez

v/y:/lagra z/y:/leteth vona / ottan megh

zentelteteek az wr Istentwl . es be tel/-/

eek Istennek k/y:/walthkeppen valo

zent malaztt/y:/awal . kyt b/y:/zono/y://-/

50

thnak doctorok az nag/y:/ czoda dologhbol .