Advent másod vasárnap / Advent harmad vasárnap (106)

106a

106b

1

Masod tanwssaagh : m/y:/keeppen m/y:/n

/-/nak terheeb/,o”/l es erek karhozathnak atok/-/

denek megh homal/y:/osodnak es megh ha/-/

/-//y:/abol . es vezedelmeeb/o//l : ez w/y:/laghnak

/-/borodnak Az nag/y:/ /y:/teelethnek elette : Mert

keg/y:/elmes megh walto/y:/a m/y:/ath : Az/-/

az /y:/gassaagh . es /y:/gassaghnak nap/y:/a . az az

erth /y:/maran azth war/y:/aatok m/y:/nden

5

m/y:/ wrwnk Iesus Emberekben megh ho/-/

a/y:/o”tatossaggal . m/y:/ndden eedesseegghel

/-/mal/y:/osod/y:/k : es az ew zent zerelme megh

m/y:/ndden zent zeretethnek gher/y:/edetessee/-/

alwz/y:/k . /p-/dicallaas es /y:/ozagos teetemee/-/

gheewel . . M/y:/keppen zenth Agoston

/-/n/y:/ek an/y:/azent eg/y:/hazban megh zennek[1]

doctor mong/y:/a . Wg/y:/ kel embernek

Az c/y:/llagok es men/y:/b/o//l le hwlnak . mert

eeln/y:/e ez w/y:/lagon hog/y:/ ha m/y:/nt[18] ez ma/y:/ nap/o-/

10

sok kerezt/y:/en neepe<e>k[2] . es a/y:/o”tatos emberek

lenne . Es[19] ez ma/y:/ napon /y:/ewne el az

ew[3] Iambor[4] eeleteketh hattra hagg/y:/aak

Aldoth b/y:/ro ez v/y:/laghnak /y:/teelet/y:/re

An/y:/a zenth eeg/y:/haznak <es> m/y:/ndden zent

Harmadwasarna/-/

/-/sseegh zolgaltataasa[5] . megh z/,o”/n/y:/k / zent daniel[6] proffetanak mondasa zerent /[7]

/-/pon[20] :

Harmad tanwsaagh . hog/y:/ az napon .

[E]Z ewangeliomot /y:/rtha meg

15

holdon es c/y:/llagokon ertet/y:/k an/y:/a zenth

zenth Mathe ewan/ta/ .

eeg/y:/haznak harom reend bel/y:/ allapatt/y:/a

ken/y:/weenek t/y:/zen eegg/y:/ed

Az . Nap /y:/egz/y:/ az eg/y:/haz/y:/ fe/y:/edelmeket

reezeeben . Es leen erede/-/

k/y:/k tartoznak m/y:/ndent megh v/y:/lagoso/y:/

t/y:/ m/y:/koron /y:/dweze/y:/tenk Iesus vona

tan/y:/ kerezt/y:/en zenth eg/y:/hazban . b/o//lchess

harm/y:/ncz eeg/y:/ eztend/o//s : karaczon ha

20

eegh/o’/kkel[8] tanwsaagh teetelekkel es /y:/o

/-/nak t/y:/zen harmad nap/y:/aan : Ez zent

eeleteknek pelda/y:/awal / Az hold /y:/egz/y:/

ewangeliomnak elette wg/y:/ /y:/r/y:/a ezen

Az parasth wrakath es fe/y:/edelmeketh

zenth Mathe . eennek elette valo Capito/-/

k/y:/k koronkeed waltoznak ew allapott/y:/ok

/-/lomba . hog/y:/ /y:/dweze/y:/tenk monta lee/-/

/-/ban[9] / m/y:/nd az hold ew forgasaban . Az

g/y:/en ew zent tano/y:/thwan/y:/nak . k/y:/ t/y:/te/-/

25

C/y:/llagokon[10] kedeegh . Az zegheen eegg/y:/eg/y://w’/

/-/keth veezen enghem weezen . Es k/y:/ en/-/

neepeketh : Leelek zerent kedeeghlen

ghem weezen . . veez/y:/ azth k/y:/ enghem

latt/y:/ok m/y:/ndden allapa<k>tokban ez v/y://-/

boczatot : Ha k/y:/ /p///p-/hat veend /p//ffetanak

/-/laghnak hamar valo el veeghezet/y:/th[11]

neweeben . . profeetanak eerdemeeth vez/y:/

Merth az eg/y:/haz/y:/ fe/y:/edelmeknek ew

Ha k/y:/ veend /y:/gazat /y:/gaznak newee/-/

30

twdoman/y:/ok es /y:/o pelda/y:/ok nem v/y://-/

ben ./ /y:/gaznak eerdemeet veez/y:/ : Es k/y:/

/-/lagoso/y:/th . Ez v/y:/lagh/y:/ fe/y:/edelmeknek

/y:/talth adand . ezek k/o//zz/o//l m/y:/nnel k/y:/s/-/

hatalmassagok tell/y:/es weer onthassal .

/-/sebnek eg/y:/ h/y:/degh pohaar v/y:/zeth .

Az zeegheen neepeknek es ew /y:/o eelett

czak tano/y:/thwannak neweeben . .

/-//y://o//k felette /y:/ghen el tawozot az meen/-/

B/y:/zon mondom t/y:/nektek nem vezt/y:/

35

/-/n/y:/e/y:/ zenth eelethnek k/,o”/wethsseeghet/w”/l

el eerdemeeth . /Y:/maran ennek w/-/

Neeg/y:/ed tanwssaagh .

/-/tanna k/o//wethk/o//z/y:/k az zenth ew/-/

Wg/y:/ mond az zenth ewangeliom M/y://-/

angeliom :

/-/koron m/y:/nd ezeketh <latt/y:/atok> latang/y:/atok[12] be tell/y:/e/-/

Ewangeliom

/-/sedn/y:/ / Emell/y:/eetek ffel t/y:/ fe/y:/eteketh az

40

menn/y:/eknek[13] orzagara . . az az v/y:/damwl

l/y:/on[14] megh t/y:/ z/y:/wetek : es tekeeczeetek[15]

megh az t/y:/ megh . walthsag<h>tokat . m/y:/ke

/-/ppen es meel/y:/ draga arwal[16] megh w/-/

/-/<altok> altatatok[17] m/y:/nden b/y:/nb/o//l : m/y:/ndden halal/-/