Karácson éjjeli mise (043)

043a

043b

1

Lakozoknak v/y:/lagossaag tamada

Varwan az bodog remeenseg/o’/t es

Mert k/y:/sded z/y:/leteek m/y:/nekewnk

az nag/y:/ istennek . es m/y:/ Idw/o’/z/o’/y:/

es ff/y:/w adateek m/y:/nekewnk . es

t/o’/ wrwnk Iesusnak Cristusnak

leen ew fe/y:/edelemseege ew kar/y:/a

d/y:/ch/o’/seeges /y:/ewetel/y:/t / ky m/y:/ ee

5

ere/y:/n . es h/y:/wattat/y:/k ewnek/y:/ ne

rettewnk atta ennen magaat h

we . chodalatus . tanachus . isten .

ogy m/y:/nket meg valtana . m/y:/n

er/o’/ss . yewend/o’/ orzagnak att/y:/a . be

den alnoksagbol es meg t/y:/zto/y:/

keseegnek fe/y:/edelme / Meg sok

tana maganak kellemetes nee

aswltat/y:/k az ew b/y:/rodalma es

/-/pet /y:/o m/y:/welk/o’/detnek n/y:/omdoko

10

bekesegeenek veegezet/y:/ nem lezen

/y:/t[3] / ez/o’/ket zoll/y:/ad es /y:/nched az k/o’/z

Dauid k/y:/ralnak zek/y:/n es orza/-/

neepnek . M/y:/ wrwnk Iesusban

/-/gan /y:/lend/o’/ . hog/y:/ meg eress/o’/he[1]

Cristusban .[4]

ewtet es meg epp/o’/he . /y:/gaz /y:/teelet

Meg halwan es[5] erthween az zent /y:/rasn

ben es /y:/gassagban : matwl fogh

ak mag/y:/arazatt/y:/aat . hall/y:/ok meg towa

15

wan . m/y:/nd erek eelet/y:/g . Az me

bba : az m/y:/ z/y:/wnknek leelkewnknek

nn/y:/e/y:/ seregeknek wra hatalma

k/y:/wanatus oyo/y:/tozasaat[6] / zerelmetes kew

teez/y:/ azt . =

anatussagaat . eedeseeges Aran/y:/as Iesus

Ez ma/y:/ zent Epistolaat /y:/rtta megh

Idw/o’/z/o’//y:/tew wrwnknak dych/o’/seeges zent

zent paal Apostol : T/y:/tus p/y:/spek ta

z/y:/leteseet / Hall/y:/ok eedes zerelmes at/y:/

20

no/y:/thwan/y:/anak /y:/rth leweleenek

amff/y:/a/y:/ elezer az isten/y:/ k/o’/wetnek za/y:/a/-/

masod rezeeben . k/y:/ben tano/y:/tt/y:/a

bol[7] mondasabol /y:/rasabol / /y:/ollehet /y:/ma

m/y:/keppen predicall/y:/a az w/y:/ kerez

ran meg hallottok eeg/y:/zer meg mag/y:/ar

tt/y:/neknek Cristus Iesusnak zent

azwan az zent ewangeliomot . Luc ij

malaztt/y:/aat . Es k/y:/ben hog/y:/ veeg

De az nag/y:/ lelk/y:/ eedessegnek m/y:/atta

25

/y:/g meg maradhassanak m/y:/t kell

meeg ees hoz/y:/ok[8] el/o’/we mondwan .

/y:/en tenn/y://o’/k es m/y:/nt ez v/y:/lagon

z/y:/lee z/y:/z maria ew eegg/y:/etlen eegg/y:/eet

eeln/y://o’/k[2] m/y:/nt meg hall/y:/ok k/y:/n/-/

zeep Istent . zeep Iesust . zeep Cristust . es apro

ek b/o’/tew zerent valo magyaraz

poztochkakban[9] bel takargataa . es helh/o’/zte

att/y:/a ezenkeppen vag/y:/on

tee[10] az /y:/azolban / M/y:/nek el/o’/tte ez nag/y:/

30

Epistola .

/y:/madando eedesseegr/o’/l lelk/y:/ tanwsagot

[E]N zeret/o’/ at/y:/amff/y:/a

teennenk es zolanank / m/y:/nd n/y:/a/y:/an

twgg/y:/ad azt . merth

fe/y:/et ha/y:/thwan /y:/magg/y:/ok aldot w/y:/[11]

mert a" m/y:/ Idw/o’/z/o’/y:/

vendeeg k/y:/ralnak : t/y:/zta z/y:/zt/w"/l valo zep

t/o’/ istenewnknek m

l/o’/telen z/y:/leteeseet . mondwan m/y:/ z/y:/w

35

alaztt/y:/a meg /y:/elent

/-/nkben lelkewnkben Idw/o’/z leeg/y:/ erek

m/y:/ndden embereknek : tano/y:/t

kewl erekkee k/y:/ menn/y:/ek[12] f/o’/ldet benne

wan m/y:/nket hog/y:/ ellene mo

valokkal teremt/o’/tted : te zent z/y:/z z/y:/leddel

/-/ndwan m/y:/ndden eektelenseeg

eeg/y:/etemben . Amen .

nek es ez v/y:/lag/y:/ keewansagok

k/y:/nek /y:/maran zent malaztt/y:/anak m/y:/

40

nak . /y:/ozanwl . es /y:/gazan . es ke/-/

atta . ez ma/y:/ zent napnak . es w/y:/[13] wr ff/y:/w

g/y:/essen eell/y:/ewnk ez v/y:/lagon

z/y:/leteesnek erw/o’/ndetes meltosagara . ha

rom rendbel/y:/ leelk/y:/ tanwsagwnk leezen

Elssew[14] tanwsagwnk leezen arrol

m/y:/nemew nag/y:/ eedesseeg adat/y:/k az ol/y:/

45

a/y:/o/y:/tatus lelkew embernek . k/y:/ : eedes