Kántor-szombat (031)

031a

031b

1

D/o’/glet/o’/t atkozot h/y:/teteesewel Heted

M/y:/ndden hatalmatwl . es zolgaltatasatwl es

n/y:/lwan valo /y:/eg/y:/e ./ mert nag/y:/ sokak

Senk/y:/ n/y:/lwan kereztt/y:/ennek nem mer/y:/ mag/-/

ham/y:/s keepwtalo zeerzetsseeg/o’/ket tamaz

aat vallan/y:/ . mert vala k/y:/ azt teez/y:/ ottan

thnak . ham/y:/ssaghnak alatta hog/y:/ m/y:/w

halalaat leel/y:/ . Maas oka mert nag/y:/ er/o’/ss

5

el mast el h/y:/tessenek . k/y:/r/o’/l zent paal

haborwsagok leezen akkoron az zeeghen kerez/-/

zool j . Tessalo / iiij / Az zent ewangeliom

tt/y:/eneknek k/y:/ soha nem volt kezdettewl

meg azonkeppen Math xxiiij tamad

foghwa / k/y:/r/o’/l zent Gergel doctor megh .

nak wg/y:/ mond ham/y:/ss Cristusok es ha

wg/y:/ mond . xviij / moralium Az /y:/d/o’/ben

m/y:/ss proffetaak . es zamtalan neepeket

az agh ellenseegh . pokolbel/y:/ Sathan m/y:/nd

10

h/y:/tetnek el . O teremt/o’/ wr isten me

ez zeeles v/y:/lagot meg haboro/y:/tt/y:/a . Es

nn/y:/en vannak mastan eell/y:/enek ez

anneewal nag/y:/obban ellen/o’/k[2] tamad az /y:/ok

n/y:/awal/y:/as v/y:/lagon k/y:/k ham/y:/ss zeer

nak . m/y:/neewel hamarab latt/y:/a ez v/y:/lagot

zetseeg alat chak magokat eeltet/y:/k /

el veegeztetn/y:/ / Wg/y:/ mond Origenes doct

N/y:/olczad /y:/eg/y:/e . mert az /y:/d/o’/ben nag/y:/ sok

ees rola ./ super Math . m/y:/keppen wr Iesus

15

an el zakadnak ez zent h/y:/tnek zent/-/

Cristus z/y:/leteseenek es ez v/y:/lagra /y:/ewete

seegeet/w"/l . O meenn/y:/en vannak ma

l/y:/nek /y:/de/y:/n m/y:/nd ez zeeles v/y:/lagon

stan t/o’/r/o’/k orzagban . k/y:/k awag/y:/ halal

bekeseeg vala . wr istennek hatalma m

twl valo feeltekben . awag/y:/ ez v/y:/la

/y:/at Azonkeppen az mas/y:/k Anticristus

gh/y:/ g/y:/en/y:/er/w"/seeghnek m/y:/atta / el ha/y:/

nak /y:/ewetel/y:/nek /y:/de/y:/n el veetet/y:/k

20

lottanak az pogansagra . Azonkeppen

az zent bekeseeg ez v/y:/lagrol es vezedel

az atkozot luternek . regula/y:/a alat k/y:/k

emmel haborwsaggal . ham/y:/ssaggal es

m/y:/nd erdeghnek attaak ennen magok

m/y:/ndden gonossaggal tell/y:/k be . pokolbel/y:/

/-/at es Cristusnak /y:/rgalmassagatwl el

erdegnek hatalma m/y:/at / Dicebat quis

zakattanak . k/y:/knek keen n/y:/tt/y:/a zemeket .

Mondaa vala k/y:/ m/y:/nemew ember leezen

25

K/y:/lenczed n/y:/lwan valo /y:/eg/y:/e m/y:/

Anticristus . /y:/ollehet zemeer/o’/m rola zolan/y:/

koron Anticristusnak el keel hamar .

az ew atkozot eeleteenek okaert : de r/y:/w/y:/

/y:/ewn/y:/ / ez vezedelmes g/y:/arlo v/y:/lag

ded/o’/n m/y:/nt /y:/ll/y:/k meg twdn/y:/ . wg/y:/

nak rokon k/o’/wetk/o’/zew[1] fog/y:/atkozasa

olwassok /y:/rasban hog/y:/ t/y:/zta ember leezen

mert eegg/y:/k mas/y:/knak halalaat es

z/y:/leteese zerent de annak wtanna pokol

30

vezedelmeet meg /y:/elent/y:/ . ha eegg/y:/k

bel/y:/ Sathan hatalmat veezen ra/y:/tta m

el /y:/ewend ottan az masod/y:/k wtanna

/y:/nd leelkeen testeen es akaratt/y:/ara ha/y:/

k/o’/wet/y:/ . O zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ ha ze

tt/y:/a : z/y:/let/y:/k kedeeg Coroza/y:/n varasban

me/y:/nket ffeel emell/y://o’/k ez feel/w"/l m

es neweltet/y:/k ffel Betsa/y:/daban : ele/y:/n

eg /y:/elent/o’/t /y:/eg/y://o’/ket ez mastan/y:/ veze

habornak elet/w"/nek mwtatt/y:/a magaat

35

delmes /y:/d/o’/ben m/y:/nt n/y:/lwan latt/y:/ok

hog/y:/ chak nek/y:/ h/y:/gg/y:/enek . de maga

hall/y:/ok lenn/y:/ . k/y:/re nem h/y:/z/o’/m hog/y:/

m/y:/nden gonossaggal tell/y:/es leezen . es

teeb b/y:/zonsagot z/y:/kseeg /y:/rasbol keresn/y:/

erdegh/y:/ hatalmal /y:/ewend/o’/ket mond es

Hanem ha chak f/y:/le/y:/nk kewansaga/-/

bel telnek : f/o’/ldben el re/y:/t/o’/t keench/o’/ket

nak akarwnk kedwet keresn/y:/ : Wg/y:/

m/y:/nd meg leel es annak m/y:/atta nag/y:/

40

mond rola bodogssagus zent Ber . doct .

hatalmat veez/o’/n es sokakat el ha/y:/th

Az reegh/y:/ keg/y:/etlen pogan k/y:/raloknak

ha k/y:/ nem enghed meg /o’/let/y:/ : es veegre

/y:/de/y:/n b/y:/zon az . hog/y:/ nag/y:/ haborwsa

isten new/o’/n /y:/mattatt/y:/a magaat nag/y:/

got zenwed/o’/t an/y:/a zent eg/y:/haaz . Ann

keweelsegeeben ./ De monte Casp/y:/o Az

aal nag/y:/obbat . az h/y:/tetlen eretn/o’/k/o’/k/-/

t/y:/z nemzet/o’/ket az veress S/y:/dokat k/y:/

45

nek /y:/de/y:/n . Annaal ees nag/y:/obbat az

hoz/y:/a<.>  es m/y:/nt nek/y:/ engednek valw/-/

ham/y:/ss kereztt/y:/eneknek /y:/de/y:/n : m/y:/nt

an . ewtet az b/y:/zon Mess/y:/asnak k/y:/t[3]

mastan/y:/ /y:/d/o’/ben : k/y:/knek m/y:/atta zamt

meegh mastan ees varnak el /y:/ewn/y:/

alan leekek veez el . . De m/y:/nd azokn

k/y:/kr/o’/l wg/y:/ mond az /y:/raas hog/y:/ n/y:/erss

aal er/o’/sseb es nag/y:/ob haborwsaga lee

hwsth eeznek . es m/y:/nd embert / m/y:/nd

50

zen . Az atkozot Anticristusnak /y:/de/y:/n

Egg/y:/ oka . mert akkoron an/y:/a zent eg/y:/

haaz meg z/o’/n/y:/k m/y:/ndden zentseegt/w"/l