Vízkereszt napján (121)

121a

121b

1

Walto/y:/aat akar/y:/a keresn/y:/. es megh

Gerghe/l”/ doctornak azerth mondasa z/e2/nt

leln/y:/ : Ez harom zenth k/y:/ral/y:/oknak pel/-/

sokak vannak k/y:/k a” x/p-/usth keres/y:/k ez

da/y:/ok zerent / Ez harom keppen kel keresn/y:/

w/y:/lagon : Nek/y:/k /y:/ol kezd/y:/k el . es gono/-/

Elezer a/y:/o/y:/tatos bwzgossaggal . Masodzer

zwl veeghez/y:/k el . nek/y:/k gonozwl kez/-/

5

veegh/y:/g valo megh maradassal . Harm/-/

d/y:/k . es annal[10] gonozban veeghez/y:/k / Ne

/-/adzer . meelsseeghes alazatossaggal : Mon/-/

/-/k/y:/k resten[11] kezd/y:/k es /y:/ol veeghez/y:/k

dam hog/y:/ elezer kel keresn/y:/ a/y:/o/y:/tatos

Nek/y:/k /y:/ol kezd/y:/k es annal <es> /y:/obban

Bwzgossaggal . Err/o//l wg/y:/ mond zent Ber/-/

veeghez/y:/k / De vala k/y:/ m/y:/keppen vee/-/

/-/nald doctor . z/y:/kseegh hog/y:/ leelk/y:/ k/y:/wan/-/

ghez/y:/ . oth n/y:/eer . es . vezth : Merth vala

10

/-/saghnak gher/y:/edetesseeghe el/o//l veeg/y:/en m/-/

k/y:/ veegh/y:/g meg marad akar /y:/oban

/-//y:/ndden h/y:/w lelket . k/y:/ben a’ x/p-/us Iesus

akar gonozban[12] . wg/y:/ vez/y:/ erdemeet ees .

/y:/ewn/y:/ . es lakozn/y:/ akar : es sem/y:/ b/y:/nnek[1]

Harmadzer kel x/p-/usth keresn/y:/ alaza/-/

rosda/y:/a oth ne wralkogg/y:/eek / hol oth wr

/-/tossaggal : Err/o//l wg/y:/ mond b/,o”/lch[13] egg/y:/k

Isten ew zent malaztt/y:/anak m/y:/atta lakoz/-/

ken/y:/weenek harmad reezeeben / M/y:/gh na/-/

15

/-/n/y:/ akar : Sem/y:/ gonoz zandeek akaratt

/-/g/y:/ob wa/g”/ . anneewal /y:/nkab m/y:/ndenben

/-/oth ne wralkogg/y:/eek . hol oth . meennek

meg alaz/y:/ad magadat / es hamarab ma/-/

es feldnek wra teremte/y:/e wralkodn/y:/ akar .

laztot leelz” wr Istennek elette ./ Ezenkepp/e-/

Sem/y:/ gonoz /y:/deghen ez w/y:/lagh/y:/ zere/-/

na/g”/ alazatossagot mwtatanak az[14] zent k/y:/ra/-/

/-/teth es k/y:/zleleth : az oll/y:/an lelket meg

/-/l/y:/ok es . <hog/y:/> m/y:/koron eg/y:/ k/y:/sded g/y:/er/-/

20

ne foglall/y:/a . k/y:/t az meenn/y:/e/y:/ k/y:/ral/-/

meknek elette lee esween / /y:/madaak

/-/nak zent ff/y:/a i/h-/us x/p-/us maganak .

ewtet m/y:/kent hatalmasbat[15] ew naloknal .

valaztot es g/y:/er/w”/z/o’/t zent zeretethnek

Wg/y:/ mond rola zent Bernald[16] doctor

es h/y:/thnek m/y:/atta kezdett/w”’/l foghwa .

M/y:/t m/y:/weltek o hatalmas k/y:/ral/y:/ok

zenth paal apostolnak mondasa zerent .

m/y:/th m/y:/weltek / ell/y:/en k/y:/sded g/y:/erme/-/

25

Tekeenchek[2] megh azert ez harom zenth

/-/keth /y:/mattok ee . wtalatos ha/y:/lokban

k/y:/ral/y:/okat[3] / Ewk /y:/eweenek nag/y:/ mezze

zakadozot poztokban takarwan : Ha Isten

feldr/o’/l keresn/y:/ wr Iesusth . m/y:/keent ha

ez g/y:/ermek / Isten men/y:/orzaghban lakoz/y:/k

/-/lando embert es talaalak meg az /y:/a/-/

<es>[17] t/y:/ kedeegh . ez dohoss[18] /y:/azolban keres/y:/tek

/-/zolban / m/y:/ kedeegh keressek m/y:/kent eel/o//

zeeghee/n”/ an/y:/anak kebeleeben / M/y:/t m/y://-/

30

Istenth wralkodwan menn/y:/eknek[4] orzaga/-/

veltek ewnek/y:/ aran/y:/at aldozwan : m/y://-/

/-/ban / Ewk /y:/ndwltataanak chak[5] eeg/y:/

keent k/y:/ralnak . hol vag/y:/on az k/y:/ral/y:/

c/y:/llaghnak /y:/elenet/y:/re . M/y:/ /y:/ndwltass/-/

palotha : k/y:/ral/y:/ zeek . k/y:/ral/y:/ wdwar ./.

/-/wnk keresn/y:/ nag/y:/ sok choda[6] teetelnek

De m/y:/nd ezeket hattra hag/y:/wan / /y:/o ta/-/

meltossagaerth . . Ewk /y:/eweenek na/g”/

/-/nachot[19] leeleetek[20] . hog/y:/ az megh alazott

35

mezze foldr/o’/l[7] . es nehez wton x/p-/usth

wr Istennek zent ff/y:/at : alazatossaggal

/-/lathn/y:/ : M/y:/ kedeegh meenn/y://w”/nk / r/y://-/

keresseet/o’/k[21] : annak okaert erdemleetek

/-/w/y:/d wton . es t/y:/zta penitencianak

m/y:/nddennek elette ez felden meg leln/y:/ /

m/y:/atta . wr Istennek z/y:/nr/o’/l z/y:/nre va/-/

Masod tanwsaagh . m/y:/modon[22] /y:/ma

/-/lo latassaara . men/y:/orzaghban[8]

/-/daak Err/o//l w/g”/ mond L/y:/ra/y:/ M/y:/klos

40

Masodzer kel x/p-/usth keresn/y:/ : eressen

doctor . hog/y:/ twla/y:/don Isten/y:/ t/y:/zt/o//lettel

az az veegh/y:/g valo meg maradassal

/y:/madaak / Es nem wg/y:/ . m/y:/nt twla/y:/don

Idweze/y:/tenknek b/y:/zonsaga z/e2/nt zent

emberth : Merth zent Agoston doctor/-/

mathe /y:/rta meg[9] ken/y:/weenek hwzon nee/g”/ed

/-/nak mondasa zerent : zent leleknek ta/-/

rezeben . Vala k/y:/ veegh/y:/g meg ma/-/

/-/nwssagabol . n/y:/lwan . megh /y:/smereek

45

/-/radand . az /y:/oban . es x/p-/usnak keresseess/-/

ew Isten/y:/ meltosagaat : tekeelletessegghel

eeben . Ez eell/y:/en /y:/dw/o//z/w”/l / zenth

zereteek . tekeelletesseegghel elette ew ma

gokath meg alazaak . es tell/y:/es h/y:/ttel .