Epistola primae dominicae

6a

Sem/y:/ b/y:/zontalanb m/y:/nt az halalnak

hora/y:/a . O zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ . gondol

l/y:/atok ee meenn/y:/en fek/w”/znek mastan

es ez horaban halwa . <de> k/y:/k meegh

sok eztend/o’//o’/t veeltenek eeln/y:/e Azert

mong/y:/a b/o’/lch eegg/y:/k ken/y:/weeben

ma ennekem . honap teeneked ./ ha m

aat attaak . honapot chak /y:/geerteek

felette nag/y:/ gondot keel azeert m/y:/ne

kewnk rola v/y:/seln/w”/nk . mert Idw/o’/

ze/y:/tenk mondasa zerent Math .

Sem nap/y:/aat sem hora/y:/aat nem tw

gg/y:/ok / Masod okaert . mert b/y:/zon/y:/aw

al . ha t/o’/rten/y:/k veztenewnk nag/y:/ot

veztewnk . Ha kedeeg t/o’/rten/y:/k n/y:/ern/y:/

/w”/nk esmeg nag/y:/ot n/y:/erwnk . k/y:/re

segheell/y:/en meg az wr isten . =

Neg/y:/ed tanwsagwnk leezen az

Neg/y:/ed/y:/k /y:/eweterr/o’/l k/y:/ mondat/y:/k

lenn/y:/ az wtolso /y:/teelettre k/y:/r/o’/l emle

k/o’/z/y:/k ez ma/y:/ zent ewangeliom ees . m

/y:/nt megh hall/y:/ok / k/y:/nek n/y:/lwabban

valo ertelmeere Doctoroknak monda

/-/sok zerent kerdees/o’/k tamadhatnak tanw

sagnak okaert . M/y:/ oka . hog/y:/ annee

zamtalan chodaak es /y:/e/g’//o’/k leeznek az

/y:/ewend/o’/ vegsew /y:/teelethnek el/o’/tte k/y:/k

r/o’/l m/y:/nd az zent proffeetaak n/y:/lwan

zolnak . m/y:/nd az zent ewangeliom n/y:/l

wan emlek/o’/z/y:/k Doctorok reea felelw

/-/een neeg/y:/ okokat talalnak rola elssew

Az n/y:/awal/y:/as b/y:/neseknek /y:/gassaggal

valo bozzw allasokra es g/y:/ettrelm/o’/kre

Mert am wg/y:/ mond zent Gergel doctor

rola : meg banthwan az felsseeges terem

/-/t/o’/t meg bantat/y:/k vele m/y:/ndden terem

/-/t/o’/t allat / Azert istennek /y:/gassaga agg/y:/a

hog/y:/ az nag/y:/ bozzw allasnak /y:/de/y:/n m

/y:/nden teremt/o’/t allat me/e-/n/y:/en f/o’/ld/o’/n

egben . es tengerben ellen/y:/ewnk tam

agg/y:/anak / kyr/o’/l /y:/rwan vag/y:/on Sa/p-/

v Armabit creaturam in vlcionem in

imicorum . Et pugnabit proillo orbis terrarum

contra insensatos / Az nag/y:/ /y:/teeletnek /y:/

de/y:/n ffel feg/y:/werk/o//ztet/y:/ m/y:/nd egheez

teremt/o’/t allatot ew ellenseegh/y:/nek

bozzw allasara . es v/y:/askod/y:/k ew eerette

m/y:/nd egheez f/o’/ldnek kerekseege az ezte

lenek ellen /