Kántor-péntek [Feria sexta ieiunii quattuor temporum]

027a

Elnek wg/y:/ wako/y:/totta meg ewket az

pokolbel/y:/ erdegh az b/y:/nnek kellemetessee

ge m/y:/at . zent Isa/y:/as proffeta mondasa

zerent hog/y:/ sem/y:/nek twgg/y:/aak es az

hatalmassagot t/o’/rweennek twgg/y:/aak az

/y:/gassaag hel/y://o’/t . k/y:/nek m/y:/atta mastan

el mer/w”/lt ez v/y:/laag Luc xj . =

Hatod lelky /y:/smeret mondat/y:/k feelel

mes awag/y:/ tantorgoo : m/y:/nt m/y:/koron

ember . m/y:/ndden k/y:/sdedben alo/y:/tt/y:/a

magaat halalus b/y:/nben esn/y:/e . mond

wan /y:/aj[1] vram isten nem tudom m

/y:/keppen bantottalak meg / O meel nag/y:/

b/y:/nes vag/y:/on / G/y:/onasnak[2] /y:/de/y:/n meg

oll/y:/akat g/y:/on/y:/k halalus b/y:/nnek . ho/g”/

/y:/nkaab /y:/o m/y:/welk/o’/det honnem b/y:/n

volna . Ez eell/y:/en dolog g/y:/ermekseeg

es nem tekeelletesseeg . Annak okae

/-/rt kerdees tamadhat . hog/y:/ ha k/y:/nn/y:/en

leezen az halalus b/y:/nnek eset/y:/ awag/y:/

nem . . Reea felelhet/w”/nk /y:/rasbol . k/y:/k

k/o’/z/o’/t zent Agoston doctor ees wg/y:/ m

/-/ond . Ha k/y:/ magaat nem otalmaz/y:/a

hamar lehet . De oh ha wr istennek fee

/-/lelme es t/y:/zt/o’/let/y:/ zeme/y:/nk el/o’/t for/-/

gand . k/y:/nn/y:/en meg ohatt/y:/a ember ma/-/

gaat . err/o’/l zool zent dauid proffeta ps/o/

xxxiij zent leelek m/y:/at mondwan . /y:/ew

yet/o’/k[3] eede ff/y:/a/y:/m halgassatok enghemet[4]

ha k/y:/ mondanaa / m/y:/t akarz mondan/y:/ / iste

nnek feelelmeere tano/y:/tlak t/y:/teeket / ha/y:/o/l”/

el az gonoztwl . es teeg/y:/ /y:/ot . keress bekesee

g/o’/t es k/o’/wessed ewtet . Ha k/y:/ ez nemes

zent leeleknek tanacchaat meg akar/y:/a tar/-/

tan/y:/ h/y:/z/o’/m hog/y:/ nem hamar es/y:/k halal

/-/os b/y:/nben . Wg/y:/ mond rola zent Rik de

s . victor . Az halalus b/y:/n . m/y:/nt ennek/e-/

lattat/y:/k soha nem lehet embernek nag/y:/

t/o’/redelmeenel k/y:/l . Baratt/y:/anak nag/y:/ serel

meenel k/y:/l . es wr istennek nag/y:/ wtalatt

/-//y:/anaal k/y:/l / Bodog ember azert az . k/y:/ koro

/-/nkeed feelelmes bochnek mondasazerent[5]

hog/y:/ wr istent meg ne banccha . k/y:/ h/y:/z/o’/m

hog/y:/ sem lehet istennek seghee/y:/t/o’/ malaztt

/y:/anaal k/y:/l . Heted lelk/y:/ /y:/smeret mon

dat/y:/k teewolg/o’/ . k/y:/ben eelnek az poganok

es az erethnek/o’/k / Es vel/o’/k eeg/y:/etemben

az gonoz kereztt/y:/enek k/y:/k /y:/ff/y:/wsagoktwl

foghwa gonoz zokasban newltek ffel . es

sem k/y:/ . nem akarnak bel/o’/le tern/y:/ . sem

meg nem g/y:/onn/y:/aak . sem meg nem zan

/-/n/y:/aak De k/y:/ annal ees vezedelmesb[6] mast