Szent András (146)

146a

146b

1

azerth twgg/y:/a hall/y:/a es[1] ert/y:/ . Es az ew

S/y:/mont k/y:/ h/y:/wattat/y:/k peter/-/

/y:/dwesseeghet/w”/l megh twn/y:/wlth zanz/a-/de

nek : es Andrasth ew att/y:/aff/y:/ath

/-/ka zerent megh wtalwan . nem akar/y:/a

vethween ew halo/y:/okat az ten/-/

teenn/y:/ es k/o//wethn/y:/ : Ennen maga ennen

/-/gherben : merth halazok valanak

5

karhozatt/y:/anak oka zenth pal apostolnak

Es monda ewnek/y:/k : /y:/ewetek en

mondasazerenth . merth ew ennen maga

wtannam ez teezlek t/y:/teket emb/-/

/-/nak b/y:/zonsaagh . hog/y:/ An/y:/a zenth eg/y:/h/-/

ereknek halazo/y:/a : Azok azert ott/a-/

aznak tagh/y:/a/y:/ k/o’/zz/o’/l n/y:/nczen : Merth /y:/m

el hag/y:/wan ew halo/y:/okat : kewe/-/

/-/aran n/y:/lwan hallotta es nem h/y:/z/y:/

/-/teek ewtet : Es towab /y:/arwlwan

10

Ennen maga wrwnk Iesus x/p-/us b/y:/zon

onnan . Lata mas keth at/y:/aff/y:/a/-/

/-/saga zenth Mathe /y:/rtta megh ken/y:/wee

kat . Iacabot zebedeosnak ff/y:/ath

/-/nek t/y:/zed reezeben : . Nem t/y:/ vattok

es Ianosth ew att/y:/aff/y:/at : az ha/-/

k/y:/k zoltok de az t/y:/ menn/y:/e/y:/ zenth at/y:/a/-/

/y:/oban ew att/y:/okkal zebedeossal

/-/toknak lelke : zool t/y:/bennetek : Zenth Lu/-/

eg/y:/be fag/y:/wan ew halo/y:/okath .

15

/-/cacz megh wg/y:/ /y:/r/y:/a . Vala k/y:/ t/y:/teket

es el h/y:/waa ewketh . Azok kedeg

halgat[2] enghem halgath : Azeerth /y:/mar/a-/

azonnal el hag/y:/wan . m/y:/nd ew

senk/y:/ okot nem vethet . hog/y:/ nem hallo

halo/y:/okat : m/y:/nd att/y:/okat : kew/-/

tta vona . es nem twdnaa : ha k/y:/ azerth

/-/eteek ewteth : =

nem /y:/dwez/w”/lhet ennen magara vessen

Ez ma/y:/ zenth ewangeliomnak ertelmee/-/

20

es ne az[3] wr Istenre

b/o’/l zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ . Doctoroknak

Azon zent Innepnek

mag/y:/arazasok[5] zerenth . keth nemes lelk/y:/

Ewangelioma : =

tanwsagokat vehet/w”/nk . m/y:/ /y:/dwesseegh/-/

Ez ma/y:/ zenth ewangeliomot /y:/rtaak

ewnk mellee . Elezer . zenth Andras apo/-/

megh <…>elezer[4] zenth Mathe ken/y:/wee

/-/stolnak elssew h/y:/watall/y:/abol . Masod/-/

25

/-/nek / neeg/y:/ed reezeben . . zenth Mark

zor . zenth Andras apostolnak wr Iesusth

elssew reezeben . zenth Lucacz . ewt/o//d

k/o’/wethseegheb/o’/l / Elssew tanwsag/w”/nk

reezeben . k/y:/nek kezdet/y:/ leen azon /y:/d/o’/

mondaam lezen . arrol . m/y:/keppen m/y:/n/-/

/-/ben m/y:/koron /y:/dweze/y:/tenk vona har

ddennek elette h/y:/wattateek . zenth andras

/-/m/y:/ncz eeg/y:/ eztend/o’/s embersseghe z/e2/nt

apostol . az zenth apostolsaghnak[6] meltossa/-/

30

zenth Borbas apostol nappnak elette har

/-/gara : merth Ez zent Andras . vala elezer

/-/mad nappal / Ez ewangeliomnak elette

zenth Ianos Baptistanak tano/y:/thwan/y:/a

m/y:/nth zent Mathe /y:/r/y:/a . M/y:/koron

De m/y:/koron wrwnk Iesus . megh kerez/-/

neg/y:/wen ee es nappaa be/y:/telth vona .

/-/telk/o’/d/o’/t vona az /y:/ordannak v/y:/zeeben

/y:/dweze/y:/tenk Iesus x/p-/us . Annak k/y://-/

zent Ianos atal . Akkoron . hallaa . elezer

35

/-/we yeween az puztabol az k/o’/z neep

m/y:/keppen zenth Ianos . Isten/y:/ meltossag/-/

k/o’/zzee kezdet vala predicaln/y:/ az menn

gal . d/y:/czerte es t/y:/ztelte vona wrwnk

/-//y:/eknek orzagarol . M/y:/koron azerth

Iesusth[7] . es m/y:/nem/w”/ b/y:/zonsagot tetth

/y:/arna az gal/y:/leabel/y:/ tengher mellet

vona ew rola hog/y:/ ew vona ez v/y:/

EEth kezdet/y:/k el /y:/maran az ewan/m/ .

/-/lagra /y:/ewendew v/y:/lagossagha[8] es Isten/-/

40

AZ /y:/d/o//ben

nek zenth ff/y:/a / es[9] ez v/y:/laghnak meg

/y:/arwan Ie

valto/y:/a / es k/y:/ m/y:/nd ez v/y:/laghnak b/y:/

/-/sus Gal/y:/

/-/neeth el vennee / k/y:/nek ew . m/y:/erth

/-/leabel/y:/ ten/-/

oll/y:/an zenth vona : melto nem vona

/-/gher mellet

czak sarw/y:/a k/o//teleet ees megh oldan/y:/ .

45

Es lata ott

Ezeketh azert zenth Andras . lathwan

keth at/y:/a/-/

/-/ff/y:/akath