Advent első vasárnap (103)

103a

103b

1

Adventh . j[1]

ol/y:/vet/y:/mnek heeg/y:/eere . ottan

ET el kezdet/y:/k

azert k/y:/lde[17] el kett/,o”/t ew tano/y://-/

eztendenkeed valo

/-/thwan/y:/ k/,o”/zz/,o”/l mondwan : Me/-/

vasaarnapnak

/-/nn/y:/etek[18] el az varasban[19] k/y:/ t/y:/

5

ewanagelioma .

ellentekben vag/y:/on : es ottan

Elezer Adveenth[2]

talaltok eg/y:/ megh k/o//t/o//t zamart

elsew wasaarnap/y:/arol

ew f/y:/awal . olg/y:/atok el es hoz/y:/a

Ez ewangeliomot /y:/rtta megh . Elezer

/-/tok ennekem . Es ha k/y:/ t/y:/nektek

zenth . Mathe . ken/y:/weenek hwzon eeg/-/

vala m/y:/th zoland . mong/y:/atok

10

g/y:/ed reezeeben . . Zenth Mark . t/y:/zen

mert wrnak dolga vag/y:/on vel/o//k

eegg/y:/ed reezeeben . . Zent Lucacz t/y:/zen

es ottan el boczatt/y:/a ewketh .

k/y:/lenczed reezeeben . Zenth Ianos t/y:/z/e-/

Az kedeegh m/y:/nd azonkeppen bel

kett/,o”/d reezeeben : M/y:/keppen azerth zent

teleek . hog/y:/ bel tell/y:/essednek k/y:/

Gwillerm/9/ / et L/y:/ra/y:/ Miklos[3] doctorok .

megh vag/y:/on mondwan . proffeta

15

mag/y:/araz/y:/aak . kezdeteek el ez zenth ew/-/

atal mondwan . Mong/y:/atok m/-/

/-/angeliom az /y:/dewben . M/y:/koron /y:/dwe/-/

/-/egh S/y:/onnak lean/y:/anak . /y:/me

/-/ze/y:/tenk ew embersseghe zerenth volna[4] har/-/

az the k/y:/ral/y:/od el /y:/ewt : teeneked

/-/m/y:/ncz harom[5] eztend/,o”/s / es be/y:/th mas hoonak hw/-/

z/y:/l/y:/gsseghes /y:/lween az zamaron

/-/zad nap/y:/aan . <.>az[6] az weeragh vasaar/-/

es ew emptet/,o”/ ff/y:/an : El menween[20]

20

napon : M/y:/keppen zenth Ianos /y:/r/y:/a ez .

azert a” tano/y:/thwan/y:/ok es wg/y:/

ewangeliomnak elette : Hosueeth[7] /y:/nnep/-/

teenek m/y:/nth Iesus megh paran/-/

/-/eenek[8] hatod nappal elette . az az . w/y:/rag

/-/czolaa ewnek/y:k : es oda v/y:/veek

zombaton : /y:/dweze/y:/tenk Iesus ew tano/y:/

az zamart m/y:/nd ew ff/y:/awal . es

/-/thwan/y:/wal[9] . /y:/ewe Bethan/y:/aban . hol oth

rea/y:/ok veteek ew rwha/y:/okath

25

Martha / es maria magdalena[10] wachoraat[11]

es ewteth fewl/w”/l reea /y:/lteteek

zerezween . zolgalnak vala . ewnek/y:/

Az teb sereghek kedeeglen le han/-/

Hotal kelween azerth kele ffel Iesus .

/-//y:/aak ew rwha/y:/okat az wton .

Bethan/y:/abol ew tano/y:/thwan/y:/wal <.>[12]

Nemeell/y:/ek kedeeglen . agakath

es erede Ierwsalembe ./ eth vag/y:/on

zeghdelnek vala az faakrol es le

30

/y:/maran az zent ewangeliomnak[13]

hannyaak[21] vala az wton : Az teb

kezdet/y:/ Else wasarnap .

sereghek kedeeglen . k/y:k elette es w/-/

AZ /y:/d/,o”/ben

/-/tanna meennek vala . k/y:/a/y:/tt/y:/aak

m/y:/koron

vala mondwan . Ossanna . az az

k/o//zelghet/o’/t[14]

d/y:/czeeret dauid ff/y:/anak . Aldoth

35

vona Iesus[15] [Ier]wsalem felee[16] es

k/y:/ /y:/ewth wrnak neweeben : =

/y:/ewt vona

Bethffage

new falwb/a-/