Karácson éjjeli mise [Missa in nocte Nativitatis Domini nostri]

43 a

Lakozoknak v/y:/lagossaag tamada

Mert k/y:/sded z/y:/leteek m/y:/nekewnk

es ff/y:/w adateek m/y:/nekewnk . es

leen ew fe/y:/edelemseege ew kar/y:/a

ere/y:/n . es h/y:/wattat/y:/k ewnek/y:/ ne

we . chodalatus . tanachus . isten .

er/o’/ss . yewend/o’/ orzagnak att/y:/a . be

keseegnek fe/y:/edelme / Meg sok

aswltat/y:/k az ew b/y:/rodalma es

bekesegeenek veegezet/y:/ nem lezen

Dauid k/y:/ralnak zek/y:/n es orza/-/

/-/gan ylend/o’/ hog/y:/ meg eress/o’/he[1]

ewtet es meg epp/o’/he . /y:/gaz /y:/teelet

ben es /y:/gassagban . matwl fogh

wan . m/y:/nd erek eelet/y:/g . Az me

nn/y:/e/y:/ seregeknek wra hatalma

teez/y:/ azt . =

Ez ma/y:/ zent Epistolaat /y:/rtta megh

zent paal apostol : T/y:/tus p/y:/spek ta

no/y:/thwan/y:/anak /y:/rth leweleenek

masod rezeeben . k/y:/ben tano/y:/tt/y:/a

m/y:/keppen predicall/y:/a az w/y:/ kerez

tt/y:/neknek Cristus Iesusnak zent

malaztt/y:/aat . Es k/y:/ben hog/y:/ veeg

/y:/g meg maradhassanak m/y:/t kell

/y:/en tenn/y://o’/k es m/y:/nt ez v/y:/lagon

eeln/y://o’/k[2] m/y:/nt meg hall/y:/ok k/y:/n/-/

ek b/o’/tew zerent valo magyaraz

att/y:/a ezenkeppen vag/y:/on

Epistola .

[E]N zeret/o’/ at/y:/amff/y:/a

twgg/y:/ad azt . merth

mert a”my Idw/o’/z/o’/y

t/o’/ istenewnknek m

alaztt/y:/a meg /y:/elent

m/y:/ndden embereknek : tano/y:/t

wan m/y:/nket hog/y:/ ellene mo

/-/ndwan m/y:/ndden eektelenseeg

nek es ez v/y:/lag/y:/ keewansagok

nak . /y:/ozanwl . es /y:/gazan . es ke/-/

g/y:/essen eell/y:/ewnk ez v/y:/lagon