Karácson között való vasárnap (117)

117a

117b

1

Karachonba . viij[1] .

wala . es eressed/y:/k vala . tell/y:/es b/o’/wl/-/

Az /y:/d/,o”/ben <.>[2]

chesseegghel[12] / es wr Istennek malaz/-/

vala Ioseff

tt/y:/a vala ew bennee[13] . =

es maria

Ez zenth ewangeliomnak ertelmeeb/o//l

5

Iesusnak a/-/

ewth reend bel/y:/ tanwssagot vehet/w”/nk

/-/nn/y:/a chod/-/

Elezer Azzonn/w”/nk marianak es Ioseffnek

/-/alkozwan[3]

chodalatt/y:/arol[14] / Masod . S/y:/meonnak rette/-/

m/y:/nd azok/-/

/-/netes proffetalassarol / Harmad Anna azz/-/

/-/on k/y:/k mo/-/

/-/onnak d/y:/cheeret/y:/r/o’/l[15] / <Ewtewd>[16] Neeg/y:/ed[17] Ioseffnek es

10

/-/ndathnak vala ew rola . Es meg

marianak . Nazarethben tereesseer/o//l / Ewt/o//d

aldaa ewketh S/y:/meon . es monda

az k/y:/ss Iesusnak d/y:/cheeretes[18] woltar/o’/l[19]

marianak ew ann/y:/anak . yme

Mondam hog/y:/ elezer lezen tanwssagh/-/

vettet/,o”/t ez romlasra es ffel tamad/-/

/-/wnk Iosephnek es marianak chodalatt/y:/ok

/-/asra sokaknak Izraelben[4] ./ es /y:/eg/y://-/

/-/rol[20] : k/y:/ken lelekzerenth ertethnek . m/y:/n/-/

15

/-/re k/y:/nek ellene mondnak . Es az

/-/dden h/y:/w kerezt/y:/en lelkek : Merth az

the lelk/,o”/det atal foll/y:/a banathn/-/

maria mag/y:/araztat/y:/k kesser/w”/ tenghernek

/-/ak t/,o”/re : hog/y:/ megh /y:/elentessenek

Ioseff[21] kedeegh . /y:/ozaghban bew/o//lk/o//d/o//nek

sokaknak z/y:/w/o//knek gondolatt/y://-/

Azonkeppen m/y:/ndden[22] leeleknek[23] kel leenn/y:/ <…>[24]

/-/ok . Es vala Anna /y:/ewendew m/-/

Elezer kel leenn/y:/ keser/w”/ tenghernek . t/o///-/

20

/-/ondo . ffanuelnek lean/y:/a . Asernek

redelmesseeghnek m/y:/atta / . Es bewseeghn/-/

nemzeteeb/,o”/l[5] . Ez azzon/y:/allat sok

/-/ek . /y:/ozagoss m/y:/welk/o//dethnek m/y:/atta /

napokath latot vala es eelth va/-/

M/y:/keppen az z/y:/z m/a-/ . wr Istennek zent

/-/la ew wrawal chak[6] heet eztendeeg

/y:/ghee/y:/eeth meeheben fogadaa : testhz/e2/nt

ew z/y:/zesseegheet/w”/l foghwa : Es /y:/m/-/

z/y:/lee ez v/y:/lagra es z/y:/zesseeghes zent

25

/-/aran ezweg/y:/ vala . n/y:/olczwan . n/-/

te/y:/eewel ffel eeltetee . Azonkeppen lee/-/

/-/eeg/y:/ eztende/y:/glen . k/y:/ soha<nn>[7] el[8] n/-/

lekzerenth . m/y:/ndden h/y://w”/ leelek : m/y://-/

/-/em tawoz/y:/k vala az templombol

/-/koron <..z>[25] /y:/stennek zent /y:/ghee/y:/eet halg/-/

Be/y:/tekkel es ken/y:/erghew /y:/mach/-/

/-/att/y:/a x/p-/usth meheeben fogagg/y:/a . Es

/-/agokkal[9] zolgalwan wr Istennek

m/y:/koron / ennen magat /y:/oban foglall/y:/a

30

ee/y:/el es nappal . Ez ees azon horab/-/

x/p-/usth z/y:/l/y:/ / ha masth /y:/ora tano/y:/th

/-/an oda /y:/eween vallasth teezen v/-/

x/p-/usth lelk/y:/ te/y:/eewel eeltet/y:/

/-/ala wr Istennek[10] : es zol bezeel vala

Masod tanwsaagh : Chodalkoznak[26] vala

ew rola m/y:/ndeneknek k/y:/k war/y:/a

m/y:/nden dolgon Ioseff es maria / Azonk/-/

/-/ak vala Izraelnek megh valthssag

/-/eppen kel m/y:/ndden h/y://w”/ leeleknek teenn/y:/

35

/-/aat . Es hog/y:/ el veeghezeenek m/y://-/

hog/y:/ g/y:/akortaa megh emlek/o//z/y:/eek ew

/-/ndeneket . wrnak terween/y:/e zer/-/

teremte/y:/eenek dolgan . /y:/owoltan[27] es teete/-/

ent . haza tereenek esmegh gal/y:/lea

meen/y:/een . k/y:/r/o//l wg/y:/ mond zenth Ber .

/-/ban ew warasokban . Nazarethben

Ang/y:/alok h/y:/rdethnek . Isten/y:/ er/o’/ kern/y:/ee/-/

Az g/y:/ermek kedeegh newek/,o”/d/y:/k[11]

/-/kez . feelsseghnek zent lelke le zaal . . z/y:/z

40

h/y:/z/o’/n : z/y:/z fogad . z/y:/z z/y:/l . z/y:/z z/y:/zen

megh marad : k/y:/nek nem kel chodaln/y:/[28]

m/y:/nd ezeketh : Oh ha k/y:/[29] megh gondoll/y:/a

eell/y:/en Isten/y:/ dologhnak : es zepletelen

z/y:/zesseeghnek nag/y:/ meeltossagaath .