Szent András (145)

145a

145b

1

Ez ma/y:/ zenth Epistolat /y:/rtta megh

zenth Esa/y:/as proffeta . Wram k/y:/

bodoghssagos zenth pal apostol . Roma

h/y:/zen az m/y:/ hallaswnknak ./. Az/-/

/-//y:/aknak /y:/rth leweleenek t/y:/zed reezeb/e-/

ert az /y:/gaz h/y:/th hallasbol tamad

Ezen epistolanak elette azon kapitulom

Az hallas kedeegh Cristus Iesusnak

5

/-/ba . wg/y:/ vag/y:/on megh /y:/rwan : Ha

zent /y:/ghe/y:/e m/y:/ath . De m/y:/t mon/-/

vallandod az the zaddal az m/y:/ wr/w-/k

/-/g/y:/ak : Nem de nem hallottak ee ./.

Iesusth x/p-/usth : Es the z/y:/wedben h/y:/een/-/

ha b/y:/zon/y:/wal[3] m/y:/nden feldre k/y:/

/-/ded merth Isten ffel tamaztotta ewtet

zarmazot az ew zengheesek : es m/-/

hallotta/y:/bol : /y:/dwezwlz” . Ennek wta/n-/a

/-//y:/nd ez tell/y:/es v/y:/laghnak veegh/-/

10

ottan k/o//wethk/o’/z/y:/k ez ma/y:/ z/e-/t epistola /

/-/eere az ew bezeedek / : =

AT/y:/amff/y:/a/y:/ : z/y:/w

Ez ma/y:/ zent Epistolaban . kezdettwl[4] foghwa[5]

/-/el kel h/y:/nn/y:/ az

m/y:/nd veegh/y:/g . meel/y:/ nag/y:/ z/y:/kseegh az

/y:/gassaggra : zaw

zent h/y:/th embernek /y:/dwesseeghere . Es

/-/al kedeegh lezen

meel/y:/ z/y:/kseegh . Az aldot wr Iesusth x/p-/ust

15

vallas /y:/dwessee/-/

vallan/y:/ hog/y:/ b/y:/zon Isten es Istennek

/-/gre[1] : Mert w/g”/

ff/y:/a leeg/y:/en : Zenth Agoston doctornak

mond az zenth

monda zerent . es be vag/y:/on /y:/rwan az

/y:/ras : M/y:/nden

decretomban ees . . hog/y:/ m/y:/nden kerezt/y:/en

k/y:/ ewbenne h/y:/zen : megh nem

ember ez okaerth vez/y:/ ffel az zenth kerez/-/

20

zeeg/y:/en/w”/l[2] : mert n/y:/nczen sem/y:/

thnek /y:/eg/y:/eeth[6] ew homlokara az deer/-/

valaztas az s/y:/dok k/o’/z/o’/t es az ghe/-/

malasnak /y:/de/y:/n . hog/y:/ az zenth kerez/-/

/-/reghek k/o//z/o//t : Mert m/y:/nden/-/

/-/tt/y:/en h/y:/teth . towabbaa ne zeg/y:/enl/y:/e va/-/

/-/nek azon eg/y:/ Isten wra : m/y:/nde/-/

/-/llan/y:/ meegh ha halalth kellene zenwe/-/

nekhez kazdagh k/y:/k h/y:/w/y:/aak

/-/dn/y:/e ees . k/y:/r/o’/l ertet/y:/k /y:/dweze/y:/tenknek

25

ewtet . Mert m/y:/nden vala

mondasa . zent Lucacz /y:/rtta meg ken/y://-/

k/y:/ h/y:/wang/y:/a wrnak ew newet

/-/weenek t/y:/zen kett/o’/d reezeeben . . ha k/y:/ en/-/

/y:/dwez/w”/l az . De m/y:/keppen h/y:/ha

/-/ghem valland h/y:/t/y:/wel emberek el/o//th

/-/tt/y:/ak k/y:/ben nem h/y:/znek ./. Awa/g”/

En ees vallasth teezek ew rola az en

h/y:/hethnek ewnek/y:/ . k/y:/t /y:/ng/y:/en .

at/y:/amnak elette / Err/o’/l mong/y:/a zenth

30

sem hallottak . hog/y:/ halhatt/y:/aak

pal apostol . . hog/y:/ lehetethlen kellemetessee

kedeegh predicallasnal k/y:/l ./. Es

lenn/y:/ wr Istennek h/y:/thnel k/y:/l : Abrah/a-/

m/y:/keppen predicall/y:/ak hanemha

patriarcha h/y:/n wr Istennek es . <h> /y:/gass/-/

k/y:/t rea valazthnak : k/y:/r/o//l /y:/rw/-/

/-/agra veeteteek ewnek/y:/ az h/y:/th : Es azon

/-/an vag/y:/on : Mel/y:/ zepseeghew la/-/

keppen kezdett/w”/l foghwa . vala k/y:/k wr

35

/-/ba/y:/ vannak az bekeseegh h/y:/rde/-/

Istenben h/y:/ttenek . Soha zemeermeth .

/-/t/o’/nek . az /y:/oth h/y:/rdet/o//nek : De n/-/

sem vezedelmeth[7] nem vallottanak .

/-/em m/y:/nd n/y:/a/y:/an enghednek az

De ebben vag/y:/on az nag/y:/ feelelem . es ve

predicallasnak Merth w/g”/ m/o-/d

zedelem : merth /y:/maran /y:/m m/y:/nd ez

zeles v/y:/lagon h/y:/ra vag/y:/on ez zenth h/y:/t

40

es m/y:/nddennek twdasara[8] vag/y:/on . De

meegh ees nem m/y:/nd n/y:/a/y:/an enghed/-/

/-/nek . az zenth h/y:/thnek . az az . Zenth Iacab .

apostolnak mondasa zerent . nem b/y:/zono/y://-/

/-/tt/y:/aak teetemeenn/y:/el / k/y:/nel k/y:/l . az az

45

/y:/ozagos dologhnaal k/y:/l megh holt az

h/y:/th . De annak vag/y:/on /y:/gaz h/y:/t/y:/ k/y:/

/y:/o teetemeenn/y:/el b/y:/zono/y:/tt/y:/a : Vala k/y:/