Kántor-szerda (021)

021a

021b

1

Erdem/o’/t adnak eerette Az oll/y:/anokrol

Masod tanwsagwnk leezen arrol

mong/y:/a zent gergel doctor . Annee ha

hog/y:/[10] ha m/y:/ndden embernek lelke m/y:/nt[11]

lalokra meltok . meenee gonoz peldat

k/y:/ mwl/y:/k es meg /y:/teeltet/y:/k . k/y:/ m/y:/nd

es okot wtannok valokra hadnak .

ew erdeme zerent : awag/y:/ menn/y:/ek

5

Azonokrol[1] meg wg/y:/ vagyon meg /y:/rwan

nek orzagaban . Awag/y:/ purgatoriom/-/

az t/o’/rween ken/y:/ben : m/y:/nd az teew/o’/

ban . Awag/y:/ pokolban . el v/y:/tet/y:/k ee

m/y:/nd az nek/y:/ enghed/o’/ /y:/genl/o’/ kenn

ottan azonnal awag/y:/ nem . Erre reea

al keenoztatnak . k/y:/r/o’/l eell/y:/en peld

felel henric/9/ de hass/y:/a es eell/y:/en b/y:/zon

at /y:/r . petr/9/ damiani / vala eeg/y:/ his

sagokat mond hoz/y:/a/y:/a . Elezer az h/y:/w

10

pan k/y:/ nem/y:/nemew /o’/r/o’/k/o’/t el fog

leelk/o’/kr/o’/l / Es wg/y:/ mond hog/y:/ . wr Iesus

lalt vala . eeg/y:/ zent eg/y:/haztwl . Es

Cristus zent keenn/y:/a halala es men/y:/ben

azonk/o’/zben k/y:/ mwlwan karhozeek

menet/y:/ wtan / vala k/y:/ az kereztsseeghnek

eerette . k/y:/ ew wtanna byraa az es

artatlansagaat meg tartt/y:/a . Awag/y:/ b/y://-/

el karhozeek / Annak wtanna harm

ne/y:/nek wtanna tell/y:/es penitenciat tart

15

ad/y:/k neg/y:/ed/y:/k t/y:/z /y:/z/y:/k m/y:/nd pok

Awag/y:/ k/y:/t halala koron bwlchwal

orra zallanak eerette / /y:/eleneek meg

keentwl b/y:/ntewl meg oldoznak : azonn

eg/y:/ Iambornak es lataa haat pok

al m/y:/nt k/y:/ mwl/y:/k menn/y:/eknek orza

olnak keenn/y:/aban m/y:/nd t/y:/zen es

gara leezen /y:/teelendew[12] . m/y:/nt az art

nag/y:/ t/y:/zes kerek/o’/n foroghnak ffel

atlanok k/y:/k . kereztseegnek wtanna ott

20

es alaa es eg/y:/ mast atkoz/y:/aak ee

an k/y:/ mwlnak . k/y:/nek b/y:/zonsaga bel

rette hog/y:/ eegg/y:/k masra ham/y:/ss

vag/y:/on /y:/egezween t/y:/zenkett/o’/d Benedek

/y:/ozagot hag/y:/ot volt / annak okaert

papanak[13] el veegez/o’/t bulla/y:/a zerent .

meltan halaztt/y:/a wr isten az oll/y:/an

Masod keppen zolwan az ol/y:/ k/y:/ mwlt[14]

/y:/teelet/o’/t az wtolso /y:/teelettre / Neeg

lelk/o’/kr/o’/l . k/y:/k purgatoriomban awag/y:/

25

/y:/ed okaert . /y:/gassagus hasonlatossag

karhozattra /y:/teeltethnek : k/y:/k k/o’/zz/o’/l soka

eert[2] ./ Mert wr istennek /y:/gassaga

kat olwaswnk nem azonnal erdem/o’/t[15]

azt agg/y:/a hog/y:/ m/y:/koron mynd /y:/o

zerent valo herre v/y:/tetn/y:/ : wr istenn

nak gonoznak veege zakat . m/y:/nd a

ek chodakeppen valo /y:/teelet/y:/ awag/y:/

ddeeg el var/y:/a es akkoron teeg/y:/en[3]

/y:/rgalmassaga zerent . De vala m/y:/ kew

30

m/y:/nddennek /y:/gazat : k/y:/r/o’/l wg/y:/ zool[4] zent

es /y:/de/y:/gh[16] . alkolmas hel/y:/en tartatn/y:/

dauid proffeta . ps/o/ . lxj /y:/mez ket dolgot

k/y:/r/o’/l . elssew pelda . Traianus chazar .

hallottam en az istenr/o’/l . mert hatalmas

k/y:/ /y:/ollehet melto volt volna erek

ew . es /y:/rgalmas : k/y:/nek m/y:/nd teete

karhozattra / De nem vetteteek az erek

meen/y:/e zerent f/y:/zet . N/y:/nczen azert ew

keenra : k/y:/ /y:/ewend/o’/re zent Gergel papa

35

/y:/gaz /y:/teelet/y:/nek ellene ha elezer az le

/y:/machaganak m/y:/atta k/y:/ vala valtando

lekkel /y:/smertet/y:/ meg . ha /y:/ol eelt az

Masod pelda : Az nema zerzetnek ere

erek d/y:/ch/o’/seegot[5] . ha kedeeg gonozwl

det/y:/ben wg/y:/ vag/y:/on meg /y:/rwan /

pokolnak keenn/y:/aat . Az wtolso /y:/teele

hog/y:/ m/y:/koron Parisban eg/y:/ nag/y:/ /y:/ras

t/o’/n eeg/y:/etemben m/y:/nd testel leelekkel

twdo doctor meg holt volna es el ak

40

O azert zerelmes[6] at/y:/amff/y:/a/y:/ ha azonke

arnaak[17] temetn/y:/ : elssew napon ffeel

/-/ppen vag/y:/on . hog/y:/ sem eett . sem ott

/y:/le es monda . Istennek /y:/teelet/y:/re

el nem mehetewnk[7] az hatalmas isten

/y:/dez<d>tettem[18] . es le erezk/o’/deek . Masod

nek rettenetes /y:/teelet/y:/ es feelelmes

napon meg ffel /y:/le es monda Istennek

/y:/gassaga el/o’/t v/y:/sell/y:/ewnk gondot ro/-/

/y:/teelet/y:/ zerent meg /y:/teeltettem . meg

45

la m/y:/keppen zabadwlhasswnk megh

le erezk/o’/deek harmad napon . meg ffel

m/y:/koron reea /y:/wtwnk hog/y:/ el[8] ne ve/-/

/y:/le es monda Istennek /y:/gaz /y:/teelet/y:/

z/y:/ewnk[9]

zerent el . karhoztattam / es tebbee ffel

nem tamda . . ha k/y:/ ennek n/y:/lwabban

valo eredet/y:/t es veegezet/y:/t meg akar/-/

50

/y:/a[19]