Karácson éjjeli mise [Missa in nocte Nativitatis Domini nostri] /


Karácson hajnal [Nativitas Domini nostri, mane]

047a

K/y:/wel az[1] hatalmas isten az er/o’/ss kerezt

ffahoz k/o’/t/o’/ztetheteek / es ember azonnal

ha azon zeretettel[2] meg k/o’/t/o’/ztet/y:/k m/y:/n

dden lelk/y:/ zepl/o’//y:/eet el mossa . Neeg/y:/

edz/o’/r az z/y:/z an/y:/a maria Cristust z/y:/zess

eeges te/y:/eewel eeltetee / k/y:/nek termee

zetzerent fe/y:/eerseege es eedesseege va

g/y:/on / k/y:/n mag/y:/araztat/y:/k a/y:/o/y:/tatus

embernek leelkeeben . Az wr istenhez

valo /y:/o /y:/g/y:/ek/o’/zet/o’/t . es gheer/y:/edetes ke

g/y:/esseeg/o’/t Ez eell/y:/en lelk/y:/ /y:/ozaggal

eeltet/y:/k Cristus az zegeen/y:/eknek leelke

ben . Math xxv . Esuriui et dedistis mihi

manducare / Et quod vni exminimis in

/-/eis fecistis / /mihi fecistis / m/y:/nd ezenkeppen

zerezerent meg gondolwan vala m/y:/t

az eedes isten z/y:/l/o’/ z/y:/z maria t/o’/t es zol

galt at/y:/a wr isten zent ff/y:/anak test

zerent Azokat kereztt/y:/en ember meg

tehet/y:/ lelek zerent / m/y:/koron zent zeret

/-/ettel z/y:/wel hordoz/y:/a . O azert zerelm

es at/y:/amff/y:/a/y:/ menn/y:/ewnk el lelek

zerent Az keg/y:/es zent isten ff/y:/anak /y:/a

zola ag/y:/a eleeben . es /y:/madwan az ee

des z/y:/l/o’/ttet[3] ew zent Ann/y:/awal . mon

g/y:/ok t/y:/zt/o’/lween . O keg/y:/esseeges mee

nn/y:/ey k/y:/ralne azzon . O isten/y:/ malaz

tnak es /y:/rgalmassagnak zent ann/y:/a

O m/y:/ Idwesseegewnknek eegg/y:/etlen

eeg/y:/ remeenseege . te hoz/y:/aad ke/y:/a/y:/t

wnk te hoz/y:/ad fohazkodwnk . es g/y:/a

/-/rlo halandosagnak w/o’/lgeeb/o’/l / Emle

k/o’/z/y:/eel meg az nagy[4] keg/y:/esseegr/o’/l . k/y:/

wel az te eedes zent ff/y:/ad ez v/y:/lagra

akara m/y:/ eerettewnk z/y:/letn/y:/ . zenw

/-/edn/y:/ es meg haln/y:/ . Es enghegg/y:/ed

m/y:/nekewnk te zent An/y:/a/y:/ keg/y:/essee

g/o’/db/o’/l[5] az te zentsseeges z/y:/l/o’/ttedet[6] wr

Iesust Cristust lathatnwnk . tarthat/-/

nwnk b/y:/rhatnwnk . ez v/y:/lagon ee

/-/lween ew zent malaztt/y:/anak m/y:/

atta . es holtwnk wtan az erek d/y:/ch

/o’/seegnek m/y:/atta . Amen .

Karachon ha/y:/nal m/-/

/-//y:/senek[7] . Proffec/y:/a/y:/a[8]

Epistola/y:/a . Ewange/a/