Adventban harmad vasárnap (019)

019a

019b

1

Zomeehsaag . awag/y:/ faradsaag[1] . nem

Felssew egh/y:/g t/y:/zta es v/y:/lagoss leezen

leezen . mert az oll/y:/an <.> / termeezetnek

Az n/y:/eged/y:/k eeltet/o’/ allat twdn/y:/a /y:/ll

z/y:/kseeges volta m/y:/nd el mwl/y:/k az

/y:/k az t/y:/z . k/y:/ nag/y:/ob es beweb[7] . m/y:/nd

ffeel tamadasnak valtozasa m/y:/at / ert

f/o’/ldneel v/y:/zneel es eghneel : m/y:/ndden

5

ween chak azoknak k/y:/k Idwezwlnek

eegheteseenek hatalmaat le vet/y:/ . es

mert wg/y:/ mondnak rola doctorok

zeep t/y:/zta v/y:/lagoss leezen m/y:/nt kezdet

hog/y:/ az karhoztakon . m/y:/nd ra/y:/tok lee

ben teremt/o’/t volt wr istentewl . Tow

zen m/y:/ndden /y:/rgalmassagnaal k/y:/l

abbaa az hold k/y:/ az also eeghen mond

hollehet ennen magok halhatatlanok

at/y:/k lenn/y:/ : heetz/o’/r feenesb v/y:/lagosb

10

leeg/y:/enek / Ez v/y:/lagnak azert m/y:/n

leezen m/y:/nt mastan : Az Nap megh

dden f/o’/rtelme[2] . m/y:/ndden zern/y:/ewse

azonkeppen . hethz/o’/r zeeb leezen honnem

ghe m/y:/nden <.> seprew/y:/e : az bodogta

m/y:/nt mastan latt/y:/ok : Es leezen vet

lan karhoztakkal eeg/y:/emteben pokol

tetween ez v/y:/lagnak ket ffel/o’/l Az nap .

nak vermeere zaal alaa ez f/o’/ldnek

nap . kelettre Az hold nap n/y:/wgattra

15

also fenekeere . hol sem/y:/ v/y:/lagossag

nag/y:/ zeep v/y:/lagossaggal v/y:/lagoso/y:/th

n/y:/nchen / Ez v/y:/laag azert egheezz

wan ez v/y:/lagra m/y:/nt kezdetben wr

en es t/y:/ztan marad . m/y:/nt m/y:/ko

isten ewket teremt/o’/tte : Az C/y:/llagok meg

/-/ron kezdetben wr isten elez/o’/r teremte

<meg> azonkeppen es m/y:/nd az eghek m/y:/

tte volt . Ez f/o’/ld k/y:/ m/y:/ndden eel

nd az C/y:/llagok meg alnak forgasok

20

tet/o’/ allatoknak alatta vag/y:/on  . es

twl Annak okaert sem heet . holnap .

k/y:/sseb az teb eeltet/o’/ allatok k/o’/z/o’/t az

sem eztend/o’/ nem zamlaltat/y:/k . mert

ew hel/y:/een meg allap/y:/g hol ott

az /y:/d/o’/ forgando nem leezen m/y:/nt

wr isten le t/o’/tte es oll/y:/<an> zeep

mastan . De m/y:/nt wr isten az ew /y:/o

ol/y:/ t/y:/zta leezen . m/y:/nt az zeep t/y:/zta

voltabol . ew zent newe d/y:/cheeret/y:/re

25

Cristal : /y:/g/y:/enes m/y:/nd az megh

t/y:/zt/o’/sseegeere kezdetben teremt/o’/tte volt

s/y:/karlot tabla . es zaraz . nem w

ewket esmeg azon zeep nemes es ee

g/y:/an m/y:/nt mastan . es m/y:/koron azt

kees allapatt/y:/okban meg w/y:/wlnak . es

latt/y:/aak az valaztottak nag/y:/ choda

azonkeppen m/y:/nd az eeghek w/y://y:/ak leez

lattal el ameelkodnak es nag/y:/ ew

nek . m/y:/nd ez f/o’/ld w/y:/ leezen . m/y:/nd

30

r/o’/mmel v/y:/gadnak[3] ra/y:/tta . halaad

v/y:/z t/y:/z . es m/y:/ndden teremt/o’/t allatok me

adwan wr istennek mert soha azt

nn/y:/en f/o’/ld/o’/n . /y:/me azert zerelmes at/y:/a

nem lattaak annak elette . Az v/y:/z

/-/mff/y:/a/y:/ latt/y:/atok hall/y:/atok k/y:/t peldazerent

esmeg egheezzen es t/y:/ztan megh m

k/y:/t /y:/rasbol . k/y:/t kedeeg n/y:/lwan valo /y:/s/-/

arad ennen teremteese zerent es oll

/-/meretb/o’/l . m/y:/nemew[8] dolgok voltanak ez

35

/y:/an leezen m/y:/nt az zeep g/y:/enghe

b/y:/nes v/y:/lagon es m/y:/nem/o’/k leezen az

Cristal : k/y:/t ha mastan ember lathat

mas aldot v/y:/lagon : k/y:/ket lathwan az

na m/y:/nt akkoron leezen m/y:/ndden

bodog leelk/o’/k es zent/o’/k . nag/y:/ halakat

v/y:/zeket atal lathatna m/y:/nd fenekee

adnak ra/y:/tta wr istennek hog/y:/ annee

/y:/gh : m/y:/eert kedeeg nag/y:/ob az v/y:/znek

/y:/oot erdemlettek veenn/y:/ es lathn/y:/ : De

40

bewseege az f/o’/ldneel . m/y:/nd ez zeeles

az ees zeme/y:/nk el/o’/t foroghat menee aldot

v/y:/lagon[4] v/y:/z leezen Ez[5] f/o’/ldnek k/o’/r/o’/ss kewr/w"/

isten/y:/ /y:/okat es d/y:/ch/o’/seeges latasokat . had

le m/y:/nt wr isten kezdetben teremte

nak veztnek el k/y:/k bolondwl eelnek

tte es hol ott hatta lenn/y:/ =

ez v/y:/lagon / es menee veeghetetlen keenra

Az harmad/y:/k eeltet/o’/ allat /y:/mez

mennek az mas v/y:/lagon / M/y:/ azerth

45

eegh k/y:/t bel/y:/<g>[6] vonzwnk . k/y:/ megh

k/y:/k az wr istent zolgall/y:/ok es zerett/y://o’/k /

azonkeppen meg marad t/y:/ztan es se

naponkeed horankeed keer/y://o’/k hog/y:/ otal

m/y:/ haborwsaag sem f/o’/lhew sem ho

maz/y:/on meg az /y:/ewend/o’/ vezedelemt/w"/l

mal/y:/ossaag az egben nem leezen m/y:/nt

es v/y:/gen az ew zeret/o’/ zent/y:/nek tarssassa/-/

mastan latt/y:/ok lenn/y:/ . De m/y:/nd az

gh/y:/ban[9] Am/e-/