Szűz Szent Borbála asszon (151)

151a

151b

1

K/y:/th[1] /y:/ol ezeeben veeth vala zent Ieroni/9/

Meltosaghnak okaerth . Mert m/y:/kepp/e-/

doctor ees hog/y:/ ez v/y:/lagon valo t/y:/ztassag

az meenn/y:/eknek zenth orzaga zenth

tartass nem ember/y:/ termeezethzerent va/-/

parad/y:/czoma eeg/y:/eb testes teremteth all

lo eeleth vona hanem meenn/y:/e/y:/ . mon/-/

atok k/o’/z/o’/t nag/y:/ob meltossagos d/y:/zesseegh

5

dwan . testhben test/y:/ n/y:/awal/y:/assaghnal

es es t/y:/ztesseeghes . es m/y:/nden ez v/y:/la

k/y:/l eeln/y:/ . Nem ember/y:/ han/e-/ ang/y:/al/y:/

gh/y:/ draga es zeep allatokk/o’/z/o’/t feel/y:/eb

eeleth : Towabbaa hasonlatos menn/y:/ekn/-/

vag/y:/on helheztethween . Es meltob alla/-/

ek orzaga az t/y:/ztassaghnak . merth m/y:/ke/-/

/-/tok vannak ewbenne / mert az wr Isten .

ppen az wr Isten . nag/y:/ zeretettel kewan/-/

ennen maga lakoz/y:/k ewbenne . m/y:/nd az

10

saggal es v/y:/gassaggal lakoz/y:/k az ew

bodog halhatathlan lelkekkel . es zenth

d/y:/cz/o’/seghes orzagaban . Azonkeppen az

ang/y:/alokkal erekk/w”/l erekkee . hol oth

t/y:/zta lelk/w”/ es testew emberben . mert

sem/y:/ vezedelem sem/y:/ n/y:/omorwsaag

zent palnak mondasa zerent : az t/y:/zta ee

n/y:/nczen . sem/y:/ beteghseegh . sem/y:/ halal

let/w”/ ember wr Istennek temploma . ho/g”/

oth nem leelettet/y:/k . m/y:/kent ez v/y:/lagon .

15

kedeegh zeretettel ees lakoz/y:/eek ewb/e-/ne

De erek ewrem . erek v/y:/gasaagh es

wg/y:/ mond b/o’/lcz eg/y:/k ken/y:/weeneben []

eeleth vag/y:/on / Azonkeppen vag/y:/on ez

Az en g/y:/en/y:/er/w”/seegh/y:/m embereknek

v/y:/lagon az zepletelen z/y:/zesseeghnek

ew ff/y:/a/y:/wal vannak / megh wg/y:/ m

t/y:/ztassagos meltosaga : merth twla/y:/don

/-/ond az enghem zeret/o’/keth en ees zere

Isten/y:/ es ang/y:/al/y:/ eelet : Es twla/y:/don

20

/-/tem / Err/o’/l mong/y:/a zent . Agoston doct

czak wr Istent/w”/l adat/y:/k es zarmaz/y:/k

/-/or at/y:/ank ees . Oh meel/y:/ eedessek es

embereknek : Err/o’/l mong/y:/a belcz . ee/-/

zeep /y:/llatwk az t/y:/ztassagh tartasnak ew

gg/y:/k ken/y:/weenek n/y:/olczad reezeeben

g/y:/melcz/y:/ / mert k/y:/waltkeppen g/y:/enerk/o’/

Senk/y:/ nem lehet t/y:/ztassaagh tarto

/-/d/y:/k ew vel/o’/k az menn/y:/e/y:/ felseeghes

hanem ha k/y:/nek wr Isten agg/y:/a

25

wr Isten / Harmadzor hosonlattat/y:/k

Masodzor mondat/y:/k dragalatosnak

az t/y:/ztasaghoz menn/y:/eknek orzaga . az

mert /y:/ghen r/y:/thkan vag/y:/on emberek

t/y:/ztasaghnak okaert : Mert m/y:/keppen

/-/neel : m/y:/kent ennen maga mong/y:/a /y:/d/-/

az erek d/y:/cz/o//seghnek orzaga m/y:/nden

/-/weze/y:/tenk zent Mathe /y:/rtta megh ke/n”/

valtozandosaghnal[2] k/y:/l es rwthsaghnal

weenek t/y:/zen k/y:/lenczed reezeeben .

30

k/y:/l vag/y:/on . Es zenth Ianosnak monda

Harmadzor mondat/y:/k meltosagosnak

/-/sazerent sem/y:/ fertelmesseegh oda nem

ew draga voltaerth . Wg/y:/ mond rola

feerk/o//zhet/y:/k[3] / Azonkeppen az t/y:/zta eeleth

belcz egg/y:/k ken/y:/weenek hwzon hatod

nek kel lenn/y:/ . hog/y:/ m/y:/nd ky/w”/l bel/o’/l

reezeben . : M/y:/nden arannak <…> ez/y:/sth

testhben lelekben egheez leg/y:/en es t/y:/zta .

/-/nek dragalatos terhee[4] . nem n/y:/omhatt/y:/a

35

Err/o’/l wg/y:/ mond zent Agoston doctor

megh az t/y:/ztassagh tarto lelketh :

at/y:/ank . M/y:/newel nag/y:/ob t/y:/ztesseeghre

Wg/y:/ mond <…> towabbaa rola zent Am/-/

v/y:/tet/y:/k az zepletelen t/y:/ztassaagh Anne

/-/borws doctor . Az t/y:/ztassagos z/y:/zesseeg

wal nag/y:/ob gonddal es zorgalmatoss

fel/w”/l mwl m/y:/ndden ember/y:/ termee

aggal kel embernek magaat m/y:/nden

/-/teth . mert ew m/y:/atta emberek ang/y:/a

40

b/y:/nt/w”/l es ez v/y:/lagh/y:/ fo/g’/lalattwl o

lokhoz hasolattathnak : De felwl mw/-/

/-/talmazn/y:/ . mert m/y:/gh embernek /g”/en/-/

/-/ll/y:/a meegh az ang/y:/al/y:/ termezeteth

gheb es t/y:/ztab ew eelet/y:/ Annewal

ees . Zenth paal apostol mondasa zerent

hamarab meg serz/y:/k ellenzew veze/-/

Corintom bel/y:/eknek[5] /y:/rth elssew lewelee/-/

delemt/w”/l / Azert ha k/y:/ ew t/y:/ztasaagat

nek heted reezeeben . Nag/y:/ob az z/y:/

45

el vezt/y:/ mondhatathlan /y:/oth vezt el .

zeknek ew v/y:/tesseeghek . az ang/y:/alok

k/y:/ soha megh leel . K/y:/r/o’/l w/g”/ mond

eenaal . mert az ang/y:/alok testhneel

zent Ieron/i-//9/ doctor . Batorssaggal mon/-/

k/y:/l az z/y:/zek kedeegh testhben v/y:/askod

/-/dom . hog/y:/ az b/y:/nth wr Isten megh bo

nak . Lattat/y:/k azerth hog/y:/ m/y:/ndd

/-/czathatt/y:/a . De az z/y:/zet ew eset/y:/nek

/-/enneel k/o’/zelben vag/y:/on az Isten/y:/ t/y:/z

50

wtanna ffel nem tamazthatt/y:/a : az az

tassaghnak meltossagahoz . Azert m/o-/g/y:/a

hog/y:/ esmegh oll/y:/an z/y:/z lenne m/y:/nt

zent Ianos latasarol /y:/rth ken/y:/be ho/g”/

50

annak elette / Neeg/y:/edzer hasonlatos

vala howa az vr Istennek zent bara/-/

menn/y:/eknek orzaga : az z/y:/zesseeghez

na magaat tere/y:/tt/y:/ : k/o’/wetik ewteth .