Kántor-péntek [Feria sexta ieiunii quattuor temporum] /


Kántor-szombat [Sabbato ieiunii quattuor temporum]

029a

H/y:/mt/o’/ztet/o’/t[1] . eel/o’/ kwth fol/y:/assal meg ned

wesewltet/o’/t Cristusnak n/y:/wgodalma . Ist

en ff/y:/anak re/y:/t/o’/k Cella/y:/a k/y:/t . /o’/r/y:/znek

es kewr/w”/l fek/w”/ssnek m/y:/nd az menn/y:/

e/y:/ sereg/o’/k / yme zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/

ha Idw/o’/zewl/o’/ leelek . es m/y:/ndden a/y:/

o/y:/tatus z/y://w”/ ember ha nemesbet es

dragabbat ha /y:/ozagosbat . es malaztosbat

talalhat enneel . m/y:/ndden lelk/y:/ /y:/smeret

k/o’/z/o’/t Err/o’/l zool az eedes zent paal apostol .

[] Iam conuersacio nostra incelis est . At

/y:/amff/y:/a/y:/ / /y:/maran a” m/y:/ n/y:/a/y:/askodaswnk

menn/y:/ekben vag/y:/on / Azonrol zent

Agoston doctor atyank meg wg/y:/ mond

O zentsseeges lelk/y:/ /y:/smeret k/y:/ /y:/ollehet

test zerent ez f/o’/ld/o’/n leeg/y:/ . . De maga lak

odalmat menn/y:/ekben vag/y:/on / istenn

el lakoz/y:/k n/y:/wgoz/y:/k er/w”/l v/y:/gad . k/y:/t

m/y:/nekewnk ees enghegg/y:/en az megh

fezewlt es b/y:/nesekeert meg holt Es[2]

ffeel tamadot Cristus k/y:/ral Amen .

Harmad se/r-/o z/o-/bathon

Wr Iesusban Cristusban zerelmes at/y:/a

mff/y:/a/y:/ m/y:/nek elette vala m/y:/ lelk/y:/ tan

wsagr/o’/l akarnank zolan/y:/ . lassok[3] meg ez

ma/y:/ zent Epistolanak ertelmeet : k/y:/t meg

/y:/rtt zent paal apostol / Tessalon/y:/a bely

eknek /y:/rtt masod leweleenek masod ree

/-/zeeben / meel Capitulomnak el/o’/tte keer/y:/

az ott valo w/y:/ kereztt/y:/en/o’/ket[4] hog/y:/ meg

maragg/y:/anak az /y:/o zandekban . az zent

h/y:/tben isten/y:/ es at/y:/aff/y:/w/y:/ zeretetben .

es wr istent/w”/l veett zent paracholatb

an[5] ./ es hog/y:/ bekeseeg/o’/s/o’/k leeg/y:/enek m

/y:/ndden t/y:/redelmesseeggel azokhoz k/y:/k

ra/y:/tok n/y:/omorwsagot es haborwsagot

lazzathnak : k/y:/knek wtanna m/y:/nd erdem

/o’/k m/y:/nd n/y:/wgodalmok leezen erekk/w”/l

erekkee / m/y:/koron az aldot wr Iesus <.> Cri

/-/stus meg /y:/elenend/y:/k menb/o’/l / akkoron

az ew zent/y:/t meg d/y:/ch/o’//y:/ht/y:/[6] az ew isten

segheenek meltosaga zerent : Az gonozok

nak kedeeg erek vezedelmet aad . el

/y:/zween ewket ew /y:/ozagus voltanak

d/y:/ch/o’/seeges z/y:/ne el/o’/l / Annak ez zent

Apostol A<n>gg/y:/a magaat es ken/y:/eregh

ween wr istennek hog/y:/ ew zent ma

latt/y:/anak m/y:/atta tarccha meg ewket