Vízkereszt napján (120)

120a

120b

1

Ewangeliom[1]

nak bezeedeeth . el meenenek . Es /y://-/

M<M>/y:/koron /

/-/me a” ch/y:/llagot[12] k/y:/t lattanak vala

z/y:/let/o’/th[2] vol/-/

napkelettre . elettek meeg/y:/en vala

/-/na[3] Iesus Iu

ewnek/y:/k / m/y:/nd addeegh menween

5

/-/deanak[4] Be/-/

m/y:/glen felette megh allana . hol ott

/-/thleemeeb/e-/ .

az g/y:/ermek vala . Lathwan azert

Herodes k/y://-/

az ch/y:/llagot[13] megh erwendeenek ra/y:/tta[14]

/-/ralnak /y:/de/-/

felette nag/y:/ eremmel . Es bel[15] menw/-/

/-//y:/ben . /y:/me nap keleth fel/,o”/l /y:/ewee/-/

/-/een az hazban megh leeleek az g/y:/er

10

/-/nek k/y:/ral/y:/ok Ierwsalemben mo/-/

/-/meket mariawal ew ann/y:/awal . .

/-/ndwan hol vag/y:/on k/y:/ z/y:/let/o’/t[5] az s/y://-/

Es le esween /y:/madaak ewteth . Es

doknak k/y:/rall/y:/a . Merth latook az

megh n/y:/thwan ew keench/o’/keth[16] . a/-/

ew C/y:/llagaat nap kelettre es /y:/ett/w”//-/

/-/danak ewnek/y:/ a/y:/andeekokat : ara/-/

/-/nk /y:/madn/y:/ ewtet . Halwan kedeegh

/-/n/y:/ath . tem/y:/eenth : es kenet/o’/th[17] . Es

15

azth herodes k/y:/ra/l”/ megh haborodeek

felelet/o’/t[18] veeween ew almokban

es m/y:/nd tell/y:/es Ierwsalembel/y:/ek ew

hog/y:/ ne terneenek . herodes k/y:/ral/-/

velee . Es eg/y:/be g/y:/e/y:/thween m/y:/nd

/-/hoz : Maas wton tereenek esmegh

az pap/y:/ fe/y:/edelmeket es /y:/rastwdo

ew tartoman/y:/okban . =

neepeket : twdakoz/y:/k vala ew tewl/o//k

Ez Ma/y:/ zenth ewangeliomnak b/y:/zon/-/

20

hol oth z/y:/lethneek a” Cristus . Es azok

/-/sagazerenth harom zenth Isten/y:/ dolgok

mondanak ewnek/y:/ Iudeanak[6] Beth/-/

es chodaak[19] leenek ez ma/y:/ napon . Elezer

/-/leemeeben[7] . Merth /y:/g/y:/ vag/y:/on meg

merth ez ma/y:/ napon : Az w/y://y:/onnal tam/-/

/y:/rwan az proffeta m/y:/at . Es the Be/-/

adot ch/y:/llagh[20] az harom zenth k/y:/ral/y:/okat

/-/thleem Iudeanak[8] felde semm/y:/keeppen

nap kelettr/o//l hozaa wrwnk Iesusnak z/y://-/

25

nem vag/y:/ k/y:/sseb Iudeanak fe/y:/edelm/y:/

/-/leteese hel/y:/eere[21] : Ezen Napon harm/y:/ncz

k/,o”/z/,o”/th . merth teebel/,o”/led /y:/ew k/y:/ az h/-/

eztendew bel[22] telween . az tyzta v/y:/zeth

/-/erczegh k/y:/ b/y:/r/y:/a az en neepemet /y:/z/-/

borraa valtoztataa . Megh ezen napon

/-/raelth . Ottan azerth herodes k/y:/ra/l”/

kereztelk/o’/deek[23] megh a” Iordan v/y:/zeeben[24]

t/y:/thkon hoz/y:/aa h/y:/wathwan az k/y:/r/-/

Ez eell/y:/en nag/y:/ Isten/y:/ meltosagoknak ok

30

/-/al/y:/okat eremesth twdakoz/y:/k vala <..>

/-/aerth : m/y:/nden h/y://w”/[25] kerezt/y:/ennek[26] : kel a/y://-/

ew tewl/o’/k az ch/y:/llaghnak[9] /y:/de/y:/n k/y:/

/-/o/y:/tatossaggal /y:/llen/y:/ es t/y:/zt/o’/ln/y:/[27] ez ma/y:/

ewnek/y:/k /y:/elenth . Es el bochathw/-/

zenth napoth . . Kerezt/y:/en doctoroknak

/-/an[10] ewketh Bethleemben monda . M

azerth mondasokzerenth . harom /y:/eles

eenn/y:/etek el es zorgalmatossaggal

tanwssagot wehet/w”/nk ez ma/y:/ zenth

35

twdakozz”atok megh a” g/y:/ermekr/o//l

ewangeliombol / r/y:/w/y:/ded/o’/n[28]

Es m/y:/koron megh leelend/y:/tek /y:/zen/-/

Elezer : M/y:/modon kereseek az z/y:/let/o’/t[29]

/-/n/y:/eetek megh ennekem hog/y:/ en es

Iesusth . az zent[30] k/y:/ral/y:/ok

el /y:/eween /y:/magg/y:/am ewteth . K/y:/k

Masodzer[31] . m/y:/modon /y:/madaak ewtet[32] /

m/y:/koron hallottaak volna[11] az k/y:/ral

Harmadzer . m/y:/nem/w”/ a/y:/andekokkal

40

a/y:/andekozaak

Az elsewre reea felelnek zenth doct

/-/orok mondwan . hog/y:/ vala k/y:/ ez v/y://-/

/-/laghnak[33] wraat teremte/y:/eet megh .