Karácson nagymisén (114)

114a

114b

1

Sem f/y:/rff/y:/w akaratbol . De Ist/-/

Iesus X/p-/ussnak[16] eredet/y:/ <vo>l/o’/t[17] volna[18] : Es nem

/-/ent/w”/l z/y:/lettenek Es az /y:/ghe <.>[1]

volth vona koronkeed . Az masod /y:/gassag/-/

testee leen es lakoz/y:/k m/y:/ ben/-/

gal . hol oth wg/y:/ mond . Es az /y:/ghe vala

/-/newnk . Es latook ew d/y:/ch/,o”/ssee/-/

Istenneel g/y:/ezee megh Sabellius new/o’/

5

/-/gheet[2] . m/y:/keent at/y:/atwl <.>eegg/-/

Erethneketh . k/y:/ azth mong/y:/a vala ho/g”/

/-/yethlen[3] eegg/y:/eenek d/y:/ch/,o”/sseegh

az f/y:/w sem/y:/ben nem k/y:/lemb az at/y:/a

/-/eeth[4] . Tell/y:/esth malazttal es

/-/twl . De az f/y:/w azon . k/y:/ az att/y:/a . es nem

/y:/gassaaggal[5] = =

mass . Az harmad/y:/k /y:/gassaggal . hol

Ez zenth ewangeliomnak ertelmeeb/o//l

oth wg/y:/ mond . Es Isten vala az /y:/ghe

10

sok keppen valo /y:/dwesseeghes tanwsagot

g/y:/ezee megh Arrius ne/w”/ erethneketh

vehet/w”/nk m/y:/erth kezdett/w”/l foghwa m/-/

k/y:/ azth mong/y:/a vala . hog/y:/ wrwnk Ie/-/

/-//y:/nd veegh/y:/gh[6] . /y:/gheenkeed es ertelemkeed

/-/sus . oll/y:/an teremtet volna[19] m/y:/nt eeg/y:/eb

tell/y:/es . Isten/y:/ meltossagos b/o//lczesseeggel

Ember . es sem/y:/keppen nem volna[20] /y:/g/y:/en

es zenthseghes meenn/y:/e/y:/ /y:/gassaggal

/-/lew az ew zent att/y:/awal Az neeg/y:/ed .

15

Nem choda[7] kedeeglen . m/y:/erth wr Isten

/y:/gassaggal . hol oth wg/y:/ mond . Az vala .

eell/y:/en nag/y:/ b/o//lczesseeghes ewangeliom/-/

kezdett/w”/l foghwa Istenneel . g/y:/ezee meg

/-/oth ada . zenth Ianosnak[8] /y:/rn/y:/a es z/o’/rze

Macedonius ne/w”/[21] erethneketh . k/y:/ azth

n/y:/e[9] / Merth zenth Beda doctornak .

mong/y:/a vala . hog/y:/ az zenthlelek f/y://-/

mondasa zerent . sok erethneksseeghek es

/-/wtwl nem zarmaz/y:/k : k/y:/ n/y:/lwan va/-/

20

teew/o//lgheesek tamattanak[10] vala . az /y:/d/o///-/

lo erethnekseegh . Auctoritates

/-/ben an/y:/azent eg/y:/haznak . es wrwnk

Kerdhethnee[22] vala k/y:/ tanwsaghnak

Iesus h/y:/t/y:/nek ellene : Hog/y:/ azerth az .

okaerth . M/y:/nem/w”/ /y:/ghe ez k/y:/r/o//l

oll/y:/an ellenzew vezedelmesseegheth

az zenth ewangeliom zool . kezdethben[23]

megh t/o//rhethne[11] es le n/y:/omhathna . m/-/

vala wg/y:/ mond . /y:/ghe : Es[24] az /y:/ghe

25

/-//y:/nden ham/y:/ssaghnak ellene / es az /y:/g/-/

vala Istenneel . . Es Isten vala az /y:/ge[25] /

/-/az h/y:/thnek el/o//we[12] meenteere zerzee

Erre reea felelnek zent doctorok . Ele/-/

/-/es an/y:/azent eg/y:/hazban olwasn/y:/ par/-/

/-/zer zenth Agoston / doctor k/y:/ m/y:/ndenneel

/-/anczolaa . Meel/y:/ zenth ewangeliomba

n/y:/lwabban mag/y:/araz/y:/a ez zent ewan/-/

Neeg/y:/ /y:/gaz h/y:/thzerent valo b/y:/zonsagok

geliomot / es wg/y:/ mond . Vag/y:/on ol/y:/ /y:/ghe

30

vannak : k/y:/knek m/y:/atta m/y:/ndden here/-/

k/y:/ teremthhetetlen . valtoz<…>hatatlan . es

/-/thnekseeghet . es ham/y:/ssagot megh ha/-/

el mwlhatatlan / Vag/y:/on megh ol/y:/ /y:/ghe

/-/boro/y:/tta ez v/y:/lagon m/y:/nd ez ma/y:/ napig

k/y:/ teremtendew[26] . valtozando es el mwlando

Elsew /y:/gassaagh . mondat/y:/k f/y:/w wr

M/y:/koron embernek ew zywe lelke gon/-/

Istennek erekkee valo Istensseegheer/o//l

/-/dolhath<..>[27] ol/y:/[28] /y:/gheet . k/y:/ teremthetetlen .

35

Masod f/y:/wnak es at/y:/anak eg/y:/ mas k/o//

Valtozhatatlan . es el mwlhatatlan . es

/-/z/o//t valo k/y:/lemsseeghekr/o//l

k/y:/ erekkee valo . eelew . m/y:/ndenhato . veegh/-/

Harmad . f/y:/wnak es at/y:/anak eg/y:/ alla

/-/hetetlen . k/y:/ m/y:/ndenwt /y:/elen vag/y:/on . m/-/

/-/tt/y:/okrol Istenseeghzerent .

/y:/ndenwt tell/y:/esseegghel vag/y:/on : es sohol

Neg/y:/ed . f/y:/wnak es at/y:/anak m/y:/ndenkepp

sem re/y:/tekben sem rekezben n/y:/nczen : M/y:/

40

/-/en valo /y:/g/y:/enlewseeghekr/o//l

/-/koron ember ell/y:/en /y:/gheet gondol . Ez az

Az elsew /y:/gassaggal . hol oth w/g”/ m/o-/d

Istenr/o//l valo /y:/ghe Ez az zenth /y:/ghe k/y:/

kezdethben vala /y:/ghe : g/y://o//ze[13] meg keth ereth

m/y:/ath . es k/y:/ atal . es k/y:/b/o//l . m/y:/ndenek

nekeketh . az az Nestoriost<.>[14] es Claudiust<.>[15]

lettenek . . Err/o//l mong/y:/a zent dauid /p///p-/ta

k/y:/k azt predicallottaak hog/y:/ wrwnk

az zoltaar ken/y:/nek xxxij[29] reezeeben[30] wr/-/

45

/-/nak /y:/ghee/y:/e m/y:/at eress/w”/ltettenek megh .

az eghek . az az[31] teremtettenek . Err/o//l mon/g”/a