Advent negyed vasárnap / Karácson éjjel (110)

110a

110b

1

K/y:/ /y:/rgalmassagot Iteeleteth[1] es /y:/gass

Zenth malaztt/y:/aat : es ew artathlan

/-/agot teezek ez feld/,o”/n . Merth ezek kelle

saganak rwha/y:/at / k/y:/keth m/y:/nd add/-/

/-/metesek ennekem[2] azth mong/y:/a az wr

/-/eglan sem leelhet meg m/y:/g peniten/-/

Isten : Towabbaa . az hatalmasokrol w/g”/

/-/ciat nem tarth . k/y:/r/o//l wg/y:/ va/g”/on

5

vag/y:/on megh /y:/rwa : b/o//lch[3] eegg/y:/k ken/y://-/

meg /y:/rwa Bodogh az k/y:/ ew

/-/weeben . hog/y:/ az hatalmasok hatalmas

artathlan rwha/y:/aat[16] megh otalmazza

keenth es . zenwednek az mas w/y:/lagon

hog/y:/ meze/y:/telen ne /y:/ar/y:/on

Towabbaa az keepwtalokrol zenth Mathe

Masod zozat lelettet/y:/k s/y:/ralmas

ewangeliomanak hatod rezeeben wg/y:/

es t/o//redelmes zozath<nak> . Ez ked/y:/ghlen

10

mond . b/y:/zon mondom t/y:/nektek . merth

leezen m/y:/koron ember ew veethke/y:/t

el vetteek erdemeeth . Towabbaa Ez

megh /y:/smer/y:/ . es s/y:/ralmas zozatokkal

w/y:/lagh/y:/ b/o//lchesseeghr/o//l[4] zenth pal apostol

megh mosogatt/y:/a ew lelkeeth .

wg/y:/ mond . Ez w/y:/lagh/y:/ b/o//lchesseegh[5]

Harmad zozat lelettet/y:/k . megh /y://y:/eztew

Bolondssagh wr Istennek elette . =

zozath<nak> : M/y:/koron wr Isten megh

15

Harmad tanwsaagh .

I/y:/ezt/y:/ az megh vakwlth b/y:/neseketh k/y:/

M/y:/eerth zenth Ianos megh tagadaa[6]

lemb k/y:/lemb rettenteesekkel . hog/y:/ k/y:/

k/y:/nek alo/y:/tt/y:/aak vala . Vezteksseegh

terneenek ew gonossagokbol .

/-/nek kedeegh b/y:/zon vallassawal k/y:/

Neeg/y:/ed : zozath mondat/y:/k v/y:/gazta/-/

/y:/elenthe . k/y:/ vala . mondwan . Ego

lo[17] zozath<nak>[18] : M/y:/koron ember /y:/o

20

vag/y:/ok az pwztaban k/y:/a/y:/to zoo .

bezeedet haal az erek bodoghsaghnak

Azonkeppen kel teenn/y:/e m/y:/nden h/y:/w

eremeer/o//l . zeep woltar/o//l es v/y:/gasagarol[19]

leleknek . ez w/y:/lagon ez zenth Ia/-/

es ember ffel em/w”/l raytta[20] es g/y:/akortaa

/-/nosnak pelda/y:/a zerent / hog/y:/ fell/y:/eb

gondolkod/y:/k fohazkod/y:/k menn/y:/ek/-/

magaat annaal[7] ne alo/y:/a m/y:/nth

/-/nek[21] orzagara . k/y:/t m/y:/ndennek[22]

25

wr Istent/w”/l erdemlette : Az zenth

agg/y:/on At/y:/a fyw zent lelek . Amen

malaztot kedeegh el <..> se en/y:/ez/y:/ee[8]

Olwastatyk karachon

k/y:/wel ewteth wr Isten zeretthe . ez

eeyel

v/y:/lagh zerent . De wg/y:/ eell/y:/en ve/-/

[E]Z ewangeliomot /y:/rtta

/-/le hog/y:/ az wr Isten d/y:/cheertesseek[9]

megh zenth Lucach[23]

30

m/y:/atta / m/y:/keent zent Mathe /y:/r/y:/a

ken/y:/weenek masod rezee/-/

Neg/y:/ed tanwssaagh[10]

/-/ben[24] . es leen kezdet/y:/ /y:/d/-/

Az zenth Irasban Nee/g”/ felee zozatot

weze/y:/tenknek[25] <ez> elsew eztende/y:/b/e-/

talalwnk k/y:/lemb k/y:/lemb ertelemre

karaczon hawanak hwzon eegg/y:/ed

Elsew zozatot talalwnk feelelemnek[11]

nap/y:/an : Ez ewangeliomnak elette

35

zozatt/y:/aat . M/y:/koron wr Isten zola .

emlek/o//z/y:/k arrol . zent Lucach[26] m/y://-/

adamnak parad/y:/chomba[12] / mondwan

/-/keppen <z> fogantateek[27] z/y:/leteek[28] es[29] k/o’/r/-/

Adam Adam hol wag/y:/ : Es felelween

/-/n/y://w”/l[30] metelteteek[31] zent Ianos bapt/ta/ .

monda . hallaam wram az the zola/-/

Es[32] zenth lelekkel bel teleek meegh

/-/sodat es el re/y:/tteem ennen maga/-/

ew ann/y:/anak meehet/w”/l foghwa .

40

/-/math . m/y:/erth hog/y:/ meze/y:/telen vol/-/

es az pwztaban[33] lakozeek[34] m/y:/nd / ad

/-/neek[13] : Lelek zerent Adamon ertet/y:/k

deegh m/y:/gh az kerezthsseeghnek ma/-/

m/y:/ndden[14] b/y:/nes ember . k/y:/ m/y:/koron

lazt/y:/aat veevee men/y:/b/o//l : Eeth va/-/

wr Istennek zent paranczolatt/y:/at meg

g/y:/on ez ma/y:/ zenth ewangeliomnak

t/,o”/rend/y:/ . ottan el vezt/y:/ wr Istennek[15]

kezdet/y:/ . Ewangeliom