Negyed menyegző vasárnap / Ötöd menyegző vasárnap (128)

128a

128b

1

Zenth eg/y:/hazath / de nem hagg/y:/a el . wr Iesus

AZ /y:/d/o//ben <.>[13]

x/p-/us . az ew dragalatos zent veerewel halalaa/-/

mondaa Ies/9/

/-/wal . megh zent/o’/lth es /y:/gaz h/y:/ttel megh /y://-/

ew tano/y:/th/-/

/-/eg/y:/zeth zerelmes /y:/eg/y://o’/seeth[1] : merth an/y:/a/-/

/-/wan/y:/nak

5

zenth eeg/y:/haznak ff/y:/a/y:/ lean/y:/ . n/y:/omorw/-/

ez pelda bezee

/-/saghnak /y:/de/y:/n . m/y:/nd addeegh k/y:/a/y:/thnak

/-/det[14] Hasonla

ew zenth /y:/rgalmassagara : m/y:/gh nem seg

/-/tos leen me/n”//-/

/-/edelmeth bochaat[2] . es megh otalmaz/y:/a az .

/-/n/y:/eknek orza

ew zeretew h/y:/we/y:/th m/y:/ndden ellenseegh/-/

/-/ga . zantho emberhez k/y:/ /y:/o magot

10

/-/t/w”/l . k/y:/r/o//l w/g”/ mond ennen maga ees . az

h/y:/mte ew feldeeben . M/y:/koron ked/-/

zent ewangeliomba . zent Mathe /y:/rta meg

/-/eegh alwnanak emberek . /y:/ewe el

ken/y:/weenek hwzon hatod reezeeben . V/y:/gaz

az ellenseegh es h/y:/mte konkolth[15] az

/-//y:/atok . es /y:/mathkoz/y:/atok : ho/g”/ keseertethben

gabonanak k/o//z/y:/ben es el meene

ne essetek . Zent Agoston doctor es wg/y:/

M/y:/koron azert f/y:/be newekedet vo/-/

15

mond : g/y:/akortaa az /y:/gazakra[3] azert /y:/ew

/-/na . es g/y:/melczet teremtet vona : akk

az hoborwsaagh . hog/y:/ men/y:/orzagra kea/y://-/

/-/oron megh /y:/eleneenek a” konkol/y://-/

/-/chanak[4] : k/y:/a/y:/thwan megh halgattasanak .

/-/ok ees . El/o//we /y:/arwlwan azerth

megh halgathwan . nag/y:/obban d/y:/che/y:/cheek[5]

a” czalados embernek ew zolga/y:/ mo/-/

es t/y:/zt/o’/ll/y:/eek[6] az keg/y:/elmes wr Istenth .

ndanak ewnek/y:/ . Wram . Nem de .

20

m/y:/keenth ez ma/y:/ zent ewangeliomban

/y:/o magot h/y:/mteel ee az the felded/-/

es leen / M/y:/koron <…>[7] az neepek latt/-/

/-/ben . honnan vag/y:/on azert a” konko/l”/

/-/aak volna[8] a” na/g”/ chodaat[9] : mondanak

ew benne ./. Es monda ew nek/y:/k

M/y:/nem/w”/ na/g”/ hatalmw ez ./. merth m//y:/-/d

ellensseeghes ember tette azth . Az zol/-/

az zelek / m/y:/nd az tengher enghednek ew/-/

/-/gaak kedeegh mondanak ewnek/y:/

25

/-/nek/y:/

Ha akarod . el meeg/y://w”/nk es k/y:/ /y:/rtt/y:/ok[16]

ewth/o//d vasarna/-/

ewtet . Es monda . ne . netalantaan

/-/pon .

k/y:/ /y:/rtogathwan a” konkolth : k/y:/ za/-/

EZ Ewangeliomot eredet zerent

ggassatok ew vel/o//k eegyetembe az /y:/o

/y:/rta megh bodoghsagos zent

gabonath ees . hagg/y:/atok m/y:/nd a”

30

Mathe ewangelista ken/y:/wee/-/

kett/o//th newekedn/y:/ m/y:/nd aratass/y:/k

/-/n/y:/ek t/y:/zen harmad rezeben

es aratassnak /y:/de/y:/n . megh mond/o-/

Es ez zenth ewangeliomnak kezdet/y:/ leen

az aratoknak / g/y:/e/y:/czeetek eg/y:/be .

/y:/dweze/y:/tenknek Iesusnak harm/y:/ncz . har/o-/

elezer a” konkolt es k/o//sseetek ew/-/

eztend/o’/s koraban ./ zenth g/y:/er/g”/ hawanak

/-/teth n/y:/al/y:/abokban megh eeghetees/-/

35

elsew nap/y:/aan / De ez ewangeliomnak[10]

/-/re . az gabonaat kedeegh g/y://o//heetek

elette m/y:/keppen ezen zent Mathe . es zenth .

az en aztagomba . aua/g”/ cz/y:/rembe /

Mark /y:/r/y:/a ken/y:/ween/y:/ek n/y:/eg/y:/ed reezee/-/

Ez ma/y:/ zenth ewangeliomba sok /y:/o tan/-/

/-/ben / Az gonoz h/y:/tetlen s/y:/dook haraghra

wsagok . tamadnak . m/y:/ /y:/dwesseegh/w”/nkre

reeme/y:/tee<k>tteek vona ew zent feelseegheet

Elezer azert w/g”/ mond / Hasonlatos menn/y://-/

40

mondwan . n/y:/lwan erdegh vag/y:/on ez em/-/

eknek[17] orzaga[18] emberhez . k/y:/ / /2//c-/ . Ez emberen

/-/berben ./ Ottan kele ffel az herr/o//l ew ta

lelek zerent senk/y:/ eeg/y:/eb nem ertet/y:/k .

/-/no/y:/thwan/y:/wal es meene az tengher melle

es k/o”/weteek ewtet[11] sok sereghek : zool[12] va/-/

la azerth ewnek/y:/k sok pelda bezeed kepp/e-/

45

az menn/y:/eknek orzagarol : k/y:/k k/o//z/o//t ez m/-/

/-/a/y:/ zenth ewangeliomot es mondaa .

Ewangeliom