Karácson éjjel (111)

111a

111b

1

[A]Z yd/,o”/b/e-/ .

Meel/y:/ erem leezen[14] m/y:/nden neepnek

k/y:/ adateek[1]

merth z/y:/let/o’/t[15] t/y:/nektek ez ma/y:/ napon /y:/dw/-/

az parancz

eze/y:/tew : k/y:/ mondat/y:/k wr Cristusnak

/-/olat . Aug

Dauidnak varassaaban : Es ez /y:/eg/y:/e

5

/-/ustus Cza/-/

t/y:/nektek[16] Leltek eg/y:/ k/y:/s z/y:/l/o’/ttet[17] rw/-/

/-/zartwl . ho/-/

/-/hachkakban[18] bel[19] takargathwan . es

/-/g/y:/ megh /y:/r/-/

hel/y:/heztethween az /y:/azolban : Es

/-/attathneek

azonnal leen nag/y:/ sokassaagh[20] az

awag/y:/ zamlaltathneek m/y:/nd

ang/y:/allal[21] meenn/y:/e/y:/ sereghek d/y:/ch/-/

10

ez zeel</y:/>es w/y:/lagh : Es[2] elsew zam/-/

eerween[22] wr Istent es mondwan . D/y:/

/-/lalaas kezdeteek el S/y:/riabel/y:/

/-/chewsseegh[23] magassaghban wr Istennek[24]

fe/y:/edelemt/w”/l Cirinustwl : es mee/-/

Es felden bekesseegh /y:/o akaro emberek

/-/nnek vala m/y:/ndn/y:/a/y:/an : hog/y:/ val/-/

nek[25]

/-/lasth teenneenek[3] k/y:/m/y:/nd ew wa/-/

Ez zenth Ewangeliomnak ertelmeeb/o’/l

15

rasokban / ffel meene azerth Ioseff

eell/y:/en tanwssagot vehet/w”/nk . Lelekz/e2/nt

/-/es Gal/y:/leabol ew varassabol . . Naz/-/

Az Augustus chazaaron[26] erthett/y://o’/k[27] . wr/-/

/-/arethb/,o”/l . Iudeaban Dauidnak va/-/

/-/wnk Ih/u-/sth[28] x/p-/ust[29] k/y:/ az ew benne h/y:/w/o’/k

/-/rassaban k/y:/ neweztet/y:/k Bethleem/-/

/-/ben megh /,o”/reg<h>be/y:/t/y:/ az ew zent malaz/-/

/-/nek[4] : azerth hog/y:/ ew es volna[5] . da/-/

/-/tt/y:/aat . es az erek d/y:/ch/o//sseeghnek[30] erdemeet meg zaporo/y:/tt/y:/a[31]

20

/-/uidnak hazabol es nemzeteeb/,o”/l

Hog/y:/ kedeegh eg/y:/ fe/y:/edelemsseeghnek w/-/

hog/y:/ vallasth tenne[6] Mariawal

/-/rassaga alaa ess/o’/t[32] vala . m/y:/nd ez v/y:/lag

ewnek/y:/ /y:/egzeth nezk/,o”/s felesseeghe/-/

m/y:/koron x/p-/us ez w/y:/lagra z/y:/leteek

/-/wel . Leen azerth hog/y:/ m/y:/koron

Meltan /y:/egz/y:/ . Beda doctor mondasa

oth[7] volnanak . bel teleenek ew nap/-/

zerent : hog/y:/ az aldot x/p-/us Iesus vala

25

/-//y:/a/y:/ hog/y:/ z/y:/lne : Es z/y:/lee ew eegg/-/

/y:/ewend/o//re az nag/y:/ wr . k/y:/t m/y:/nd ez

/-//y:/ethlen eg/y:/ ff/y:/aat . es rwhachkak

w/y:/lagh /y:/madna es k/,o”/wethne m/y:/ndden t/y:/zt/o’/lettel[33]

/-/ban[8] bel[9] takargataa : es helheztetee

Hog/y:/ kedeegh m/y:/nd ez v/y:/lagon nag/y:/

ewtet az /y:/azolba . mert nem vala

bekesseegh vala . az /y:/d/o//ben : /y:/e<z>gz/y:/[34] azt

ewnek/y:/ eeg/y:/eb hel/y:/e az zeenben[10]

az az . wrvnk Iesusth[35] k/y:/nek erek beke

30

Barom paztorok es valanak azon

/-/sseegh/o’/t[36] kel vala zer/o’/zn/y:/[37] . m/y:/nd men/-/

tartomamba v/y:/g/y:/azwan es /o’/r/y:/z/-/

/-/n/y:/en m/y:/nd f/o’/ld/o’/n[38] : m/y:/nd Isten k/o//z/o//t

/-/ween az ee/y:/nek cheendesseegheeth[11]

m/y:/nd ang/y:/al k/o//z/o//t . es ember k/o’/z/o’/t[39]

ew barmok feleth . Es /y:/me wr Ist/e-//-/

k/y:/r/o//l zent pal wgy mond[40] effesombel/y:/eknek

/-/nek ang/y:/ala megh alla ew f/o//l/o//tt/o//k

/y:/rth leweleenek masod rezeeben[41] . Ew

35

es Istennek feenesseeghe k/o//r/w“/l vevee .

leen az . <k/y:/> m/y:/ bekesseegh/w”/nk . k/y:/[42] m/-/

ewketh . es megh feelelmeenek nag/y:/

/-//y:/nd az Isten/y:/ termeezet/o’/t[43] es az ember/y:/

feelelemmel Es monda ewnek/y:/k az

termeezet/o’/t[44] eegg/y:/ee tewee . K/y:/r/o//l w/g”/

ang/y:/al . Ne akar/y:/atok feeln/y:/e :

/y:/raa zenth Isa/y:/as . ken/y:/weenek k/y:/len/-/

/y:/me h/y:/rdet/o’/k[12] t/y:/nekt/o’/k[13] nag/y:/ eremet

/-/czed reezeeben[45] . Meg sokasswl az ew

40

b/y:/rodalma es bekesseegheenek nem lezen

weghe : k/y:/t /y:/maran /y:/ol latwnk . be tellyesewltnek lenn/y:/[46]

Hog/y:/ kedeegh m/y:/nd ez zeles v/y:/laag

meg zamlaltateek . m/y:/koron z/y:/leteek