Kántor-szerda [Feria quarta ieiunii quattuor temporum]

022a

Twdn/y:/ zent Bruno at/y:/ank eeleteeben

meg talall/y:/a / yme hall/y:/ok hog/y:/ ez[1] k

arhozando embernek harmad nap/y:/g va

lo halaztasa l/o’/tt leeg/y:/en . De m/y:/ oka

leeg/y:/en m/y:/nd ez eell/y:/en dolgoknak n/y:/

/-/lwabban valo okaat . chak az wr isten

twgg/y:/a / m/y:/nekewnk kedeeg k/y:/k hall

/y:/ok nag/y:/ feelelmes . k/y:/r/o’/l ha k/y:/ tebbet

akar tanwln/y:/ olwassa . zent Agoston

doctornak es Ieronim/9/ doctornak eelet

/-/eet . az zent/o’/knek eelet/o’/kben[2] . =

Harmad keppen zolwan rola . k/o’/z/o’/ns

eeges t/o’/rween . azt valhatt/y:/ok hog/y:/

m/y:/nt ember k/y:/ mwl/y:/k . ottan n/y:/l

wan valo /y:/teelet/y:/ leegzen[3] . . es azonn

al . el v/y:/tet/y:/k az leelek vala howa

melto leend istennek /y:/gassaga zerent

Awagy men/y:/orzagban ha eerdeml/y:/

Awagy purgatoriomban awag/y:/[4] po

/-/kolban[5] ./ vala k/y:/ ennek k/y://w”/le eeg/y:/eb

et h/y:/end . teew/o’/l/y://o’/g es ham/y:/s h/y:/t/w”/

nek /y:/teeltet/y:/k / wg/y:/ mond zent thamas

O azert zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ . tanachot

vehetewnk az zent /y:/rasnak derekabol[6] .

hog/y:/ m/y:/ndden ember annak elette ke

z/w”/ll/y://o’/n hoz/y:/aa / m/y:/nd Idwessegheeh/o’/z

m/y:/nd halalahoz . .[7] m/y:/nd az hatalmas

b/y:/rowal valo zanweteesehez[8] : m/y:/gh

/y:/d/o’/ vag/y:/on nek/y:/ es zabad magawal .

Addeeg tarchon penitenciat zann/y:/a b

ann/y:/a s/y:/rassa es g/y:/onn/y:/a b/y:/ne/y:/th

m/y:/g az /y:/rgalmassagnak /y:/de/y:/e /y:/elen

vag/y:/on / Addeeg f/y:/zessen adossagarol

m/y:/g morha/y:/a vag/y:/on / Addeeg bekeel

l/y:/eek meg haragosawal m/y:/g m/y:/nd

ketten ez v/y:/lagon vannak . Addeegh

engheztell/y:/e meg az teremt/o’/ wr istent

m/y:/g eel ./ mert ha az sowan halaal

el /y:/eweend . m/y:/nd ez f/o’/lewl meg mo

/-/ndattakat el veez/y:/ embertewl . es fe

lette nehez oztan az mas v/y:/lagon k/o’/l

dwln/y:/ . az ewt bolond z/y:/zeknek pel

da/y:/ok zerent . hol ott senk/y:/ az eweet

masnak nem athatt/y:/a / De az /y:/rgalm

assagnak sem leezen sem/y:/ ere/y:/ . zent

gergel doctornak mondasa zerent /

Harmad tanwsagwnk leezen

arrol hog/y:/ ha / az wr isten / ew nag/y:/

/y:/gassaga zerent zorossabban /y:/teell/y:/e ee

es kemeenseegesben karhoztassa az gon

/-/oz /