Kántor-szerda [Feria quarta ieiunii quattuor temporum]

021a

Erdem/o’/t adnak eerette Az oll/y:/anokrol

mong/y:/a zent gergel doctor . Annee ha

lalokra meltok . meenee gonoz peldat

es okot wtannok valokra hadnak .

Azonokrol[1] meg wg/y:/ vagyon meg /y:/rwan

az t/o’/rween ken/y:/ben : m/y:/nd az teew/o’/

m/y:/nd az nek/y:/ enghed/o’/ /y:/genl/o’/ kenn

al keenoztatnak . k/y:/r/o’/l eell/y:/en peld

at /y:/r . petr/9/ damiani / vala eeg/y:/ his

pan k/y:/ nem/y:/nemew /o’/r/o’/k/o’/t el fog

lalt vala . eeg/y:/ zent eg/y:/haztwl . Es

azonk/o’/zben k/y:/ mwlwan karhozeek

eerette . k/y:/ ew wtanna byraa az es

el karhozeek / Annak wtanna harm

ad/y:/k neg/y:/ed/y:/k t/y:/z /y:/z/y:/k m/y:/nd pok

orra zallanak eerette / /y:/eleneek meg

eg/y:/ Iambornak es lataa haat pok

olnak keenn/y:/aban m/y:/nd t/y:/zen es

nag/y:/ t/y:/zes kerek/o’/n foroghnak ffel

es alaa es eg/y:/ mast atkoz/y:/aak ee

rette hog/y:/ eegg/y:/k masra ham/y:/ss

/y:/ozagot hag/y:/ot volt / annak okaert

meltan halaztt/y:/a wr isten az oll/y:/an

/y:/teelet/o’/t az wtolso /y:/teelettre / Neeg

/y:/ed okaert . /y:/gassagus hasonlatossag

eert[2] ./ Mert wr istennek /y:/gassaga

azt agg/y:/a hog/y:/ m/y:/koron mynd /y:/o

nak gonoznak veege zakat . m/y:/nd a

ddeeg el var/y:/a es akkoron teeg/y:/en[3]

m/y:/nddennek /y:/gazat : k/y:/r/o’/l wg/y:/ zool[4] zent

dauid proffeta . ps/o/ . lxj /y:/mez ket dolgot

hallottam en az istenr/o’/l . mert hatalmas

ew . es /y:/rgalmas : k/y:/nek m/y:/nd teete

meen/y:/e zerent f/y:/zet . N/y:/nczen azert ew

/y:/gaz /y:/teelet/y:/nek ellene ha elezer az le

lekkel /y:/smertet/y:/ meg . ha /y:/ol eelt az

erek d/y:/ch/o’/seegot[5] . ha kedeeg gonozwl

pokolnak keenn/y:/aat . Az wtolso /y:/teele

t/o’/n eeg/y:/etemben m/y:/nd testel leelekkel

O azert zerelmes[6] at/y:/amff/y:/a/y:/ ha azonke

/-/ppen vag/y:/on . hog/y:/ sem eett . sem ott

el nem mehetewnk[7] az hatalmas isten

nek rettenetes /y:/teelet/y:/ es feelelmes

/y:/gassaga el/o’/t v/y:/sell/y:/ewnk gondot ro/-/

la m/y:/keppen zabadwlhasswnk megh

m/y:/koron reea /y:/wtwnk hog/y:/ el[8] ne ve/-/

z/y:/ewnk[9]