Első menyegző vasárnap / Másod menyegző vasárnap (125)

Ewangeliom

125a

125b

1

Gal/y:/leanak Kana new varassa/-/

EZ Ewangeliomot /y:/rtta meg

/-/ban . es megh /y:/elentee ew d/y:/ch/o//sse

Bodoghssagos zenth mathe

/-/gheet[1] . es h/y:/nek ewbenne ew tan/-/

ewangeliomrol zerzett ken/y://-/

/-/o/y:/thwan/y:/ =

ween/y:/ek N/y:/olczad reezeben /

5

Ez ma/y:/ zenth ewangeliomba . harom

Zenth Lucach[27] ken/y:/ween/y://-/

nemes tanwsagok vannak / Elezer t/y:/zta

ek ewt/o//d reezeeben . . Zenth Mark ken/y:/w/-/

es zepletelen . hazassaghnak d/y:/cheeretes[2]

eenek elsew reezeeben / Es leen ez zenth

volta[3] . k/y:/ megh /y:/smertethet/y:/k[4] abbol . hog/y:/

ewangeliomnak eredet/y:/ . /y:/dweze/y:/tenk Ies/-/

wr[5] Iesus x/p-/us ew edes zenth z/y:/le/y:/ee

/-/usnak harm/y:/ncz eeg/y:/ eztend/o//s koraban

10

wel es tano/y:/thwan/y:/wal oda menth

embersseeghe[28] zerenth ./ Es . zenth /y:/wan ha

es megh zentelte / Wg/y:/ mond rola z/e-/t

nak t/y:/zen ewt/o’/d nap/y:/aan / Ez zenth ee/-/

Beda doctor / ha az zepletelen t/y:/zta ha/-/

wangeliomnak elette arrol emlek/o//z/y:/k

/-/zassaghban[6] b/y:/n volna[7] : Es az m/y:/ndenha

m/y:/keppen /y:/dweze/y:/tenk Iesus ffel menth

/-/to wr Istent/w”/l enghedween nem volna[8]

volna[29] az heg/y:/re . ew[30] tano/y:/thwan/y:/wal

15

soha Iesus ew zent z/y:/zesseeghes z/y:/le/y:/

es megh tano/y:/totta volna[31] az n/y:/olcz bo/-/

/-/eewel oda nem menth volna[9] : Merth

/-/doghsagra / Es m/y:/keppen kellen/y:/ eeln/y:/ek

nem zokoth az oll/y:/an hel/y:/en /y:/arn/y:/

ez v/y:/lagon . hog/y:/ az wr Istennek zent

es lakozn/y:/ . . hol ondoksagos b/y:/neket teez

orzagaath vehethneek / Annak wtanna

/-/nek . De /y:/nkab el fwth onnan[10] / Masod

le zalla<.>[32] ew velek az heg/y:/r/o’/l : /y:/mar/a-/

20

tanwsaagh /y:/elentet/y:/k k/y:/ az zent ewan/-/

eeth kezdet/y:/k el ez ma/y:/ zent ewangeliom

geliomba<n> az eedes z/y:/z marianak keg/y:/el

AZ yd/o//ben <.>[33]

/-/mes ken/y:/er/w”/let/y:/ / Mert m/y:/koron bo/-/

m/y:/koron le

/-/rok el fog/y:/ot volna[11] . nem zenwethetee

zallot volna[34]

el azth az ew an/y:/a/y:/ keg/y:/esseeghe . De

Iesus a” hee/g”//-/

25

ottan megh /y:/elentee az ew /y:/rgalmas

/-/r/o//l keweteek

zenth ff/y:/anak . mert borok nem volna[12]

ewtet sok ser/-/

Harmad tanwsaagh vag/y:/on az zenth

eghek . Es /y://-/

ewangeliomban[13] . az aldot /y:/dweze/y:/tew

/-/me eg/y:/ poklos

wr Iesusnak : termeezeth ellen valo

ele/y:/be /y:/eween /y:/magg/y:/a vala ew/-/

30

choda[14] teetele . m/y:/koron az fe/y:/eer t/y:/zta

/-/teth mondwan Wram ha akarz

v/y:/zeth . veress borraa valtoztataa . hol

megh t/y:/ztw/y:/thatz enghemet . Es .

oth[15] megh mwtataa[16] n/y:/lwan . hog/y:/[17] ew

ffel emelween Iesus ew kezeet /y:/lletee

volna[18] . meen/y:/nek feldnek . tenghernek

ewtet mondwan . akarom[35] t/y:/ztwll/-/

teremte/y:/e . es m/y:/nden allotoknak wra

/y:/aal megh . es leghottan meg t/y:/ztw/-/

35

zerze/y:/e / k/y:/th m/y:/koron lattanak volna[19]

/-/ltateek ew poklossaga . Es monda ew/-/

az ew hoz/y:/aa tartozo zent tano/y:/thwa/-/

/-/neky Iesus . lassad hog/y:/ senk/y:/nek ne

n/y:/<ok>[20] h/y:/nek ew benne merth ew volna[21]

mong/y:/ad . De men/y:/ el mwtassad tenn/-/

az Istennek zent ff/y:/a . k/y:/ ez vylagoth

en magadat papoknak . es v/y:/g/y:/ed fel

megh latogatta volna[22] . ew zent Istenssee/-/

te a/y:/andekodat k/y:/t meg parancholt[36]

40

ghe zerent . Az teb neepek kedeegh cho/-/

mo/y:/ses az oll/y:/anoknak b/y:/zonsagokra

dall/y:/aak[23] vala ez ell/y:/en nag/y:/ choda[24]

M/y:/koron kedeeg be meent vona ka/-/

dolgot . es d/y:/cheer/y:/k[25] vala[26] wr Istenth na/g”/

ffarnaomba : /y:/arwla hoz/y:/aa Centurio

halaa adassal . Az ew edesseeghes z/e-/t

z/y:/le/y:/e kedeegh . m/y:/nd z/y:/weeben es el/-/

45

/-/mee/y:/eben hordozza es forgatt/y:/a vala

m/y:/nd ez eell/y:/en dolga/y:/th . Es nag/y:/

eedes halakat aad vala ra/y:/tta . at/y:/a

m/y:/ndden hato wr Istennek . koronkeed /

Masod vasarnap