Ötöd menyegző vasárnap / Kilencben hagyó vasárnap (129)

129a

129b

1

K/y:/lenczben hag/y:/o

[1] .

Az aratokon kedeegh ertethnek az zenth

Hanem m/y:/ wrwnk Iesus x/p-/us . kyr/o’/l zent

ang/y:/alok . k/y:/knek paranchol[15] wr Iesus az

Ieremias /p///p-/tha wg/y:/ mond : M/y:/ oka . hog/y:/

nag/y:/ /y:/teelethnek nap/y:/aan / hog/y:/ az kon/-/

oll/y:/an leez” m/y:/nt<.>[2] az zanto ember ez felden .

/-/kolth k/y:/we zegg/y:/eek az t/y:/zta gabona k/o’/z/-/

5

Towabba m/y:/koron ennen maga es megh ma/-/

z/o’/l az az . hog/y:/ a” <hyweket> gonozokath . es

/-/g/y:/arazta volna[3] ez pelda bezeedet ew tano/y:/th

a” b/y:/neseketh . el valazzaak az yok kezz/o’/l

/-/wan/y:/nak monda / Az magh vetew ember mon/-/

es eg/y:/ n/y:/alabba k/o’/thween . pokolnak meg

/-/dat/y:/k embernek ew ff/y:/a : Az zanto feld .

halhatatlan t/y:/zeere vesseek . hog/y:/ m/y:/nd er/-/

/y:/egz/y:/ ez v/y:/lagot / De doctoroknak[4] mondasok

/-/ekkee eegh/y:/en : k/y:/r/o’/l zenth mathe wg/y:/[16] mond</y:/a>[17] ken/y://-/

10

zerent . Vrwnk Iesusnak az az embernek ff/y:/a/-/

/-/weenek hwzon ewt/o’/d[18] reezeeben . akkoron

/-/nak harom reendbel/y:/ zanto meze/y:/ vannak

el<.>[19] valaztt/y:/a ewket eg/y:/ mastwl . m/y:/kent

felsew . also / es k/o//zepsew / felsew az menn/y:/

a” paztor el valaztt/y:/a a /y:/ohokat a gh/o’/d/o’/

/-/e/y:/ d/y:/ch/o’/seghes[5] zenth orzaghnak eekes parad/y:/

lekt/w”/l . mondwan az[20] gonozoknak . meenn/y://-/

/-/choma[6] : hol oth : /y:/o magot h/y:/mte . m/y:/koron

etek el en at/y:/amnak athkozta/y:/ az erek

15

az zepletelen zeep ang/y:/al/y:/ termezeteth terem/-/

t/y:/zre k/y:/ kezdett/w”/l foghwa meg vag/y:/on

/-/tee / De lucip/p-/ . h/y:/mte fel/w”/l rea . athkozot

zereztethween erdeghnek[21] es ew ang/y:/al//y:/-/ak

keweelseeghnek konkol/y:/aat : k/y:/ m/y:/at meg

Az /y:/o t/y:/zta gabonat kedeeg g/y://o’//y:/t/y:/[22] az

t/o’/reteek[7] az zent ang/y:/al/y:/ seregheknek zamok

ew aztagaban ./ az az v/y:/z/y:/ be menn/y:/ek

Az also mez/o’/n mag/y:/araztat/y:/k ez g/y:/arlo

nek orzaganak[23] erek eremeeben /

20

w/y:/lagh : k/y:/ben wr Isten h/y:/mte ember/y:/

K/y:/lenczben hag/y:/o

magoth : enghedelmesseeghnek regula/y:/a ze/-/

vasarnapon : =

/-/renth . De lucip/p-/ . fel/w”/l h/y:/mte reea . enghe

Ez ewangeliomot eredeth z/e2/nt

dethlensseeghnek maghwaat : /y:/r/y:/gsseeghnek

/y:/rtta megh bodoghsagos

regula/y:/a zerent . k/y:/nek m/y:/atta k/y:/ /y:/zetee

zent Mathe ewangelista

25

parad/y:/chombol[8] / ez[9] g/y:/arlosagra / es megh

ken/y:/weenek hwzad rezeben .

athkoztataa . m/y:/ndden halandosaghnak atok/-/

ez ewangeliomnak kedeegh leen kezdet/y:/

/-//y:/awal / es wr Istennek el vezteesseewel

az /y:/d/o’/ben . m/y:/koron /y:/dweze/y:/tenk Iesus

Az harmad/y:/k mezo/o’/n[10] mag/y:/araztat/y:/k em/-/

vona[24] harm/y:/ncz keth eztend/o’/s . es m/y:/kor/o-/

bernek ew z/y:/we lelke / k/y:/ben vannak

predicallan/y:/ kezdeth vona . az neepeknek

30

embernek ew okossaga es erzeekensegh/y:/

Istennek orzagarol / es m/y:/ /y:/d/o’/ben aw/-/

k/y:/kben kezdett/w”/l foghwa m/y:/koron wr

/-/ag/y:/ napon esneek . zent kozma dam/y:/an

Isten embert teremtee / /y:/o magokat h/y:/mtet

nap/y:/a / Akkoron[25] mondaa ez ewangeliom

vala . az az Isten/y:/ /y:/smeretet / Isten/y:/ ertelmet

bel/y:/ nag/y:/ pelda bezeedeth .

Isten/y:/ latasth : Isten/y:/ zerelmet / es m/y:/ndenb/e-/

Ewangeliom

35

/y:/o akaratot . De lucip/p-/ . hamar megh cha/-/

[A]Z /y:/d/o//ben

/-/laa[11] ewtet / es felewl h/y:/mte reea : vak/-/

monda Ies/9/

/-/saghnak es twdathlansaghnak konkol/y:/at

ew tano/y:/th/-/

b/y:/nre ha/y:/landosaghnak . sonkol/y:/at / w/g”/ ho/g”/

/-/wan/y:/nak

m/y:/nden Isten atta /y:/okat ember el feled/-/

ez pelda be/-/

40

/-/ne es hattra hanna / az vezedelmes[12] hew/-/

/-/zeedet Has/-/

d/y:/ch/o’/seeghnek[13] k/y:/wansagaerth / Hog/y:/ azert

onlatos m/-/

az eedes keg/y:/elmes wr Istennek zenth m

/-/enn/y:/eknek

/-/wka/y:/a zerzeesse mondasa el ne mvln/-/

/-/eek he/y://y:/aba es el ne vezne . lucip/p-/nek

45

gonoz k/y:/zlelet/y:/nek m/y:/atta / Az okaerth

ew zent /y:/rgalmassaganak m/y:/atta kezere/y://-/

/-/teteek az ew zent ff/y:/at ez v/y:/lagra bocha/-/

/-/tan/y:/[14] embernek /y:/dwesseegheert / es hog/y:/

pokol bel/y:/ erdeghnek m/y:/nden hatalmaat

50

es mestersseegheet megh t/o’/rnee / hog/y:/ towa

/-/bbaa emberen sem/y:/ hatalma ne leenne

50

Ez azert az ellenseegh k/y:/r/o’/l zool az ewan/m/