Epistola primae dominicae

5a

Menne/y:/ sereg/o’/knek wra istene / nem

g/y://o’/kerez/o’/t volna m/y:/bennewnk / erth

ween test/y:/ z/y:/leteesnek m/y:/atta . m/y:/nt

az atkozot Sodomanak Gomorranak

varas/y:/[1] oll/y:/anok lettewnk volna .

O azert zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ k/y:/ gondol

hatt/y:/a meg ez elssew /y:/ewetel/y:/nek na/g”/

z/y:/kseeges es haznalatus meltosagaat .

O meel nag/y:/ halaa adassal tartozwnk

erette ew zent felssegeenek . wg/y:/ mond

rola zent Bernald doctor . O b/y:/zon/y:/aw

al nag/y:/ z/y:/kseeges m/y:/nekewnk . az keg

/y:/elmes meg valtonak el /y:/ewetel/y:/

hog/y:/ koronkeed m/y:/ bennewnk lakoz/y:/

eek . zent h/y:/tnek Remeenseeghnek es

zeretetnek m/y:/atta / Es hog/y:/ meg v/y:/

lagosoha a” m/y:/ test/y:/ lelk/y:/ vaksagwnk

/-/at / hog/y:/ meg seghe/y:/che[2] az m/y:/ er/o’/telen

segewnket . hog/y:/ meg v/y:/gaz/y:/a az m/y:/

betegseegewnket ./ hog/y:/ meg tamogassa

az m/y:/ g/y:/arlosagwnkat / Es hog/y:/ meg

otalmaz/y:/a gonoz ellenseegtewl / es ve

zedelmes keseertettewl . m/y:/nd eeletew

nket halalwnkat ./

Masod tanwsagwnk lezen az masod

/y:/ewetel/y:/r/o’/l / k/y:/ wolt es naponkeed le

zen . twdn/y:/a /y:/ll/y:/k embernek z/y:/wee

ben . leelkeeben ./ az v/y:/gaztalo zent leelek

malaztt/y:/anak m/y:/atta / Err/o’/l zool zent

Ianus ewangeliom/y:/ ken/y:/weenek[3] xiiij

Ha k/y:/ enghem zeret az en bezeedemet[4]

tartt/y:/a / Es ew hoz/y:/aa[5] /y:/ew/o’/nk es

ew nala lakodalmat teezewnk / Ma

sod hel/y:/en wg/y:/ mond . es ew nala

vachoralwnk . k/y:/n zent gergel doctor

mondasa zerent /y:/eg/y:/zettet/y:/k az mee

nn/y:/e/y:/ veeghetetlen lakodalom ./ Err

/o’/l ertet/y:/k ez ma/y:/ zent epistolanak ees

lelk/y:/ ertelme hog/y:/ ne leeg/y:/ewnk al

masok eett ez v/y:/lagon eelween De

v/y:/gaz/y:/wnk / lelk/y:/ tanwsagot veet ro

la peldazeren Albumazar . Algasel

/y:/me latt/y:/ok termeezet zerent m/y:/koron

az feenes napnak ala/y:/a /y:/wt ew for

gasazerent az holdnak homalios teste

meg fogh/y:/a tewlewnk az napnak fee

neet . es wg/y:/ lattat/y:/k hog/y:/ ha el .

vezne az napnak feene / Ha kedeeg