Adventban negyed vasárnap [Dominica quarta Adventus Domini]

34a

Aduentben Neg/y:/ed v/-/


[1]

asarnapnak Epistola/-/

/-/ya

Wr Iesusban Cristusban t/y:/zt/o’/

lend/o’/ es zerelmes at/y:/amff/y:/a/y:/ / M/y:/ert

ez el mwlt napokban zologatank lelk/y:/

test/y:/ feelelemr/o’/l / /y:/maran ez ma/y:/ napon

An/y:/a zent eg/y:/haaz hoz v/y:/zon ellen lelk/y:/

erwendetesseeg/o’/t m/y:/ z/y:/wnkbe lelkewnk

/-/be . m/y:/nd az zent Epistolaban es m/y:/nd

az zent ewangeliomban / Mert az zent ew

angeliom tano/y:/t arra . m/y:/keppen Cristus

k/y:/ralnak /y:/ewetel/y:/re wtat zerez/y:/ewnk

m/y:/ z/y://w”/nkben[2] lelkewnkben . zent peni

tencianak es t/o’/redelmesseegnek m/y:/atta

k/y:/ soha nem lehet erwendetesseegneel k

/y:/l / mert akkoron vag/y:/on embernek /y:/o

oka : m/y:/koron Idwesseeges dologban ewr

wendetesseeggel bankod/y:/k . zent Agoston

doctor at/y:/anknak mondasa zerent : Az

penitencia tarto embernek /y:/ollehet ba

natus z/y://w”/nek keel lenn/y:/ ew b/y:/ne/y:/r/o’/l

es azon zwmorwsagrol ewr/o’/meenek

Arrol mong/y:/a wrwnk Math . v .

Beati qui lugent etc : Wg/y:/an azonke

ppen tano/y:/thwan m/y:/nket bodogssagus

zent paal Apostol ees : ez ma/y:/ zent ep

istolaban ad philipenses iiij mondwan

Gaudete in domino semper . at/y:/amff/y:/a/y:/ ew

r/w”/ll/y:/etek wr istenben m/y:/ndenkoron . Nem

mong/y:/a hog/y:/ ez v/y:/lagh/y:/akban . Mert

ez v/y:/lagh/y:/ ewr/o’/m es[3] az wr istenben valo

lelk/y:/ ewr/o’/m ellenseeg/o’/s/o’/k eg/y:/ben / An

nak okaert ezen zent Epistolanak elette

azon Capitulomban wg/y:/ mond /[4] At/y:/amff/y:/a/y:/

/y:/maran az zent h/y:/tnek erdeme m/y:/at

a’m/y:/ n/y:/a/y:/assagwnk / az az eeletewnkn

/-/ek fondamentoma / menn/y:/ekben va/-/

g/y:/on / honnan var/y:/ok a’m/y:/ Idweze/y:/

tenket /y:/ewn/y:/ . wrwnk Iesust Cristust

k/y:/ meg w/y://y:/o/y:/tt/y:/a[5] a’m/y:/ alazatussag

wnknak testeet . abraztatwan az ew

zent testeenek d/y:/chewseegeh/o’/z : Annak

okaert lelk/y:/ ewr/o’/met h/y:/rdet zent pal

ez ma/y:/ epistolanak zereeben . O zerelmes

at/y:/amff/y:/a/y:/ ha meg gondoll/y:/ok zent leo

papanak mondasa zerent . ez leen eeg/y:/ /y:/e

lesb oka m/y:/ert az aldot isten/y:/ nag/y:/ m

eltosaag magaat meg alazaa . az m/y:/