Adventban negyed vasárnap (035)

035a

035b

1

Elssew mondat/y:/k / k/y:/ meltan monda

/-/ando varaswnk . De /y:/ewend/o’/t keresewnk

t/y:/k Ianosnak / az az k/y:/ben wr istennek

ez eell/y:/en aldot lelk/o’/kkel koronkeed vel/o’/k

kellemetessee tett[1] malaztt/y:/a vag/y:/on

vag/y:/on az wr isten ew zent malaztt/y:/anak

mert az Ianus new mag/y:/araztat/y:/k m

m/y:/atta / Luc xv fili<.> tu semper mecum es

5

alaztnak awag/y:/ malaztus edeennek

et omnia mea tua sunt etc .

M/y:/ leeg/y:/en kedeeg az kellemet/o’/ssee tett

Neeg/y:/ed rendbel/y:/ekhez /y:/ew k/y:/k zent Ianus pel

isten/y:/ malazt meg talall/y:/a p/y:/nkest

da/y:/a zerent ez v/y:/lagbol k/y:/ fwtwan az pwz/-/

Innep/y:/ben / k/y:/b/o’/l ertelmet vehet m/y:/

taban lakoznak / k/y:/n ertethnek az ol/y:/ malaz/-/

ndden ember . hog/y:/ az keg/y:/elmes m

/-/tus neepek : k/y:/k meg wtalwan ez v/y:/lagot

10

eenn/y:/e/y:/ k/y:/ral wr Iesus Cristus / nem

pwztaban fwthnak . Cristusnak zolgalatt/y:/ara

/y:/ew . az ol/y:/ embernek lelkeeben k/y:/

ew b/y:/n/o’/knek[5] penitencia tartassara . lelk/y:/ /y:/o

koronkeed halalus b/y:/nekben vag/y:/on

zagoknak keressesseere / es az men/y:/orzagnak m

zent paal apostolnak mondasa zerent

/-/eg leleeseere / Ez eell/y:/en dolgok kedeeg soha

mert /y:/ng/y:/en sem agg/y:/a t/y:/zt/o’/sseegh

nem lehet embertewl . k/y:/walt keppen valo

15

hog/y:/ oll/y:/an zepl/o’/telen isten/y:/ zeep /y:/l

zent leelek malaztt/y:/anaal k/y:/l . Annak oka

lat / pokolbel/y:/ erdegnek z/o’/rz/o’/t leelek

ert ees wr Iesus Cristus Azzon/y:/wnk z/y:/z m/a2/

ben /y:/ew/y:/en De oda zokot /y:/ewn/y:/

es az zent/o’/k zent Ang/y:/alok kethseegneel

k/y:/ t/y:/zta . meg s/o'/pret/o’/t[2] zeep /y:/ozagok

k/y:/l ee/y:/el nappal ott /y:/elen vannak

nak yllatozo v/y:/ragh/y:/wal meg eek/o’/

Masod tanwsagwnk leezen arr

20

sewltet/o’/t / es k/y:/ben zent malazt vag

/-/ol . m/y:/nemew wton /y:/ew az eedes wr Iesus

/-//y:/on / oll/y:/an fele leelekben /y:/ew az

az malaztban lakozo h/y:/w leelekhez mert

wr isten es az eedes Iesus Cristus / k/y:/r/o’/l

wg/y:/ olwastat/y:/k az zent ewangeliomban .

b/o’/lch Sapiencie vij wg/y:/ mond . az megh

zerez/y:/eet/o’/k mert wrnak wtaat . es /y:/g/y:/en/o’/

zent/o’/ltet/o’/t leelk/o’/kben n/y:/omot/y:/k ew /

soheet/o’/k ewnek/y:/ /o’/swen/y:/eet[6] : twdn/y:/a /y:/ll/y:/k

25

Masod rendbel/y:/ekh/o’/z[3] /y:/ew . k/y:/k zakari

k/y:/n zokot /y:/ewn/y:/ es yarn/y:/ h/y:/w emberekhez .

asnak mondatnak / Ez zakarias kedeeg

Doctoroknak mag/y:/arazattyok zerent . az wt

mondat/y:/k zent Ianosnak att/y:/a / k/y:/b/o,/l

/-/on ertet/y:/k az zent h/y:/t k/y:/ isten/y:/ zeretettel

ell/y:/en tanwsaag adat/y:/k / az zakarias

tartt/y:/a / pelda / m/y:/nt az deereek /y:/arth wt

mag/y:/araztat/y:/k wr istenr/o’/l emlek/o’/z/o’/

mondat/y:/k orzaag wtanak : k/y:/r/o’/l m/y:/ndden

30

M/y:/keppen azert bewtew zerent erthw

varasokra k/y:/lemb k/y:/lemb /o’/sween/y:/ek agaz/-/

een Iakariastwl z/y:/leteek Ianus . azon

tatnak . Azonkeppen Az. zent kereztt/y:/ens

keppen leelekzerent vala k/y:/ wr istent

eeghnek eeg/y:/ tekeelletes h/y:/t/y:/ mondat/y:/k

es wr istennek zent /y:/o voltaat[4] zent

menn/y:/eknek orzaganak dereek /y:/art w/-/

z/y:/leteseet kenn/y:/aat halalaat koronk

ta . k/y:/n senk/y:/ el nem teewed / Meel zent

35

eed z/y:/weeben lelkeeben forgatt/y:/a ott

h/y:/tnek /y:/ozagabol<.>[7] zok /o’/swen/y:/ek tamad

wr istennek malaztt/y:/a z/y:/let/y:/k / es an

nak : k/y:/n zokot wr isten emberekhez /y:/ar

nak okaert eremest /y:/ew es lakoz/y:/k

n/y:/ . es /y:/o eelet bel/y:/ neepek zoktak az wr

az oll/y:/an lelekben wr iesus Cristus

istenhez menn/y:/ . m/y:/g eelnek a/y:/o/y:/tatuss

Harmad rendbel/y:/ekh/o’/z /y:/ew . k/y:/k m

agnak zeretetnek leelk/y:/ gher/y:/edetesseeg

40

ondatnak ff/y:/wnak az az isten ff/y:/a/y:/

nek . es elmeelk/o’/desnek gondolatt/y:/a m

nak . O k/y:/chodaak ezek zerelmes at/y:/

/y:/at / Elssew /o’/sween azert mondat/y:/k az

/-/amff/y:/a/y:/ . B/y:/zon/y:/awal nem eeg/y:/ebek

zent penitencianak kemeen wta ./ k/y:/nek

hanem k/y:/kben t/y:/zta es b/y:/zon isten/y:/

fondamentoma / t/o’/redelmesseeg . Masod t/y:/zta

zeretet es t/y:/zt/o’/letes ffeelelem vag/y:/on

g/y:/onas harmad eeleeg teetel ./ ezek az /y:/gaz

45

k/y:/knek sem/y:/ /o’/r/o’/kseeg/o’/k n/y:/nchen

isten/y:/ t/o’/rweennek /y:/art wta/y:/ . wg/y:/ mond

ez v/y:/lagon . De k/o’/z/o’/nseeges /o’/r/o’/kseeg/o’/t

zent Ber . doct : Neeg/y:/ed /o’/sween/y:/[8] monda

valnak lenn/y:/ wr iesussal : az ew m

t/y:/k isten/y:/ parancholatnak meg tartasa

enn/y:/e/y:/ att/y:/oknak zent orzagaban z/e-/t

k/y:/r/o’/l zent dauid /p///p-/tha wg/y:/ mond psalmo

paal apostolnak mondasa zerent mond

viam mandatorum tuorum cucurri cum dilatasti

50

wan Ad Ebreos vltimo At/y:/amff/y:/a/y:/ twgg/y:/

cor meum . Iterum psalmo cxxij Deduc me instemita

atok hog/y:/ n/y:/nchen eett meg marad

mandatorum . quia ipsam volui . Az te zent

50

parancholat/y:/dnak wtan fwtoseek en . m/y:/

koron k/y:/ ter/y:/ezteed az en z/y:/wemet . twdn/y:/a